список литературы дипломки

http://www.webkursovik.ru/kartgotrab.asp?id=51104

http://referatik-um.ru/610-ocenka-finansovoy-ustoychivosti-kommercheskogo-banka-na-primere-ao-narodnyy-bank-kazahstana-diplomnaya-po-bankovskomu-delu.html

http://www.akorda.kz/ru/page/page_215750_poslanie-prezidenta-respubliki-kazakhstan-n-nazarbaeva-narodu-kazakhstana-17-yanvarya-2014-g

http://www.al24.ru/wp-content/uploads/2014/01/%D1%81%D0%B8%D0%BD_1.pdf

http://expert.ru/kazakhstan/2012/41/marketing-s-bankovskim-litsom/

http://referatik-um.ru/445-marketing-bankovskih-uslug-na-primere-ao-narodnyy-bank-kazahstana-diplom-marketing.html

http://www.kursiv.kz/news/details/finansy/Obzor-Banki-RK-2013-CHast-1-Dostupnost-bankovskih-uslug/

http://4study.kz/marketing-uslug/325planirovanie-sistem-kommunikaciy-v-banke/

http://www.marketing.spb.ru/read/article/a44.htm

http://gendocs.ru/v37932/%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82_-_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9_%D0%B8_%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%B2_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA

http://www.ippnou.ru/article.php?idarticle=009183

http://old.tisbi.org/science/vestnik/2002/issue1/Econom[13].html

http://svpage.ru/?p=823

http://www.ronl.ru/referaty/marketing/138852/

http://mixxreferat.ru/%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82-%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C/89184/%D0%97%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3_%D0%B2_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4

http://bibliofond.ru/view.aspx?id=603658"
"