Лаба №1

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

Высшего профессионального образования

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЕГАЗОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ИНСТИТУТ ГЕОЛОГИИ И НЕФТЕГАЗОДОБЫЧИ

Кафедра геологии и месторождений нефти и газа.

Лабораторная работа № 1.

По теме:

«Знакомство с типами Sarcodina, Spondiata и Archaeocyatha

По коллекциям ископаемых»

Выполнили: студентки

Группы ПГЛ-13-4

Чашкова А.А.

Попкова О.А.

Проверила: Таскаева Е.В.

Тюмень 2014

Царство ANIMALIA. Животные.

Подцарство PROTOZOA. Простейшие.

Тип

Класс

Подкласс

Отряд

Род

Возраст

Sorcodina

Foraminifera

Fusulinida

Fusulina

C 2-3

Nummulitida

Nummulites

P-N

Подцарство METAZOA. Многоклеточные.

Раздел PARAZOA. Низшие многоклеточные.

Тип

Класс

Подкласс

Отряд

Род

Возраст

Spongiata

Spongia

Silicispongia

Triaxonida

Ventriculies

K2

Calcispongia

S-D- ныне

Archaeocyatha

€1

Класс Foraminifera.

Отряд Fusulinida.

Род Fusulina.

Раковина многокамерная, секреционно-известковая, веретеновидная, обычно сильно вытянутая по оси навивания. Стенка пористая, трех- или четырехслойная. Перегородки на всем протяжении, как правило, характеризуются правильной складчатостью. Устье одно, вдоль него имеются различно развитые дополнительные утолщения – хоматы.

Класс Foraminifera.

Отряд Nummulitida.

Род Nummulites.

Раковина многокамерная, спирально-плоскостная, инволютная, монетовидная, усложнена столбиками, спиральными валиками. Очень крупная (до 30-100мм). Устье щелевидное, расположено у внутреннего края септальной поверхности. Строение стенок и септальных перегородок сложное, так как они пронизаны многочисленными канальцами.

Класс Spongia.

Подкласс Silicispongia.

Отряд Triaxonida.

Род Ventriculies.

Одиночная форма в виде широкого кубка с отогнутым складчатым верхним краем. Центральная плоскость очень широкая и глубокая. Обе поверхности продольно-складчатые с поперечными перемычками. Внешняя и внутренняя поверхности губки покрыты тонким покровным слоем. От нижней части кубка отходят корневые выросты. Скелет состоит из сросшихся кремневых шести лучевых иголочек – спикул. В местах пересечения спикул имеются дополнительные перекладины.

Класс Spongia.

Подкласс Silicispongia.

Известковые губки, обладающие одно-, трех-, и четырехосными спикулами. Наибольшие (обычно высотой до 7 см) одиночные или колониальные животные. Тело часто имеет трубчатую или бочонковидную форму.

Тип Archaeocyatha.

Одиночные и колониальные.

Скелет из 1-2 известковых пористых стенок и соединяющих их элементов. Имеется интерваллюм – пространство между внутренней и наружной стенкой. Одиночные археоциаты конической, почти цилиндрической, блюдцеобразной или мешковидной формы. Диаметр кубка – несколько см. Высота кубков в среднем 1-3 см (максимально до 30-150 см). ПористыеЛАБА 1

CREDO ДОРОГИ 1.2

ПРИЗНАЧЕННЯ : проектування будівництва , реконструкції та ремонту автомобільних доріг і транспортних розв’язок , включаючи дороги загального користування , міські вулиці і дороги всіх технічних категорій , промислові , під’їзні , промислові і внутрішньогосподарські .

 

ОБЛАСТІ ЗАСТОСУВАННЯ : проектування , будівництво та експлуатація автомобільних доріг.

ВИХІДНІ ДАНІ:

Дані , підготовлені в системах на платформі CREDO III .

Файли GDS , сформовані при обробці топографічних зйомок в системі CREDO_DAT ( КРЕДО ДАТ ) 3.1-4.1 .

Дані у форматах CREDO_TER ( КРЕДО ТЕР ) 2002 , CREDO_PRO , CREDO_MIX ( КРЕДО МІКС ) 2002 , CREDO_GEO ( КРЕДО ГЕО ) 2002 .

Текстові файли з інформацією по точках типу CXYZ .

Файли формату DXF версій AutoCAD 14 , 2000 , 2004 .

Файли форматів MIF / MID версії 300 .

Файли форматів TXF / SXF .

Файли формату XML ( кадастрові виписки , кадастрові плани територій , кадастрові паспорта та ін.)

Космічні знімки з ресурсів « Експрес Космоснімки » , Google Maps.

Точки лазерного сканування формату LAS .

Чорно -білі і кольорові растрові файли карт , планів , аерофотознімків формату CRF , BMP , TIFF , JPEG і PNG , а також файли формату TMD , підготовлені в програмі CREDO ( КРЕДО ) ТРАНСФОРМ 3.1 .

ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ :

Файлова система зберігання: на локальних дисках для індивідуальної роботи з даними і в сховище документів для корпоративної робота з даними.

Використання сховища документів з призначенням прав доступу (читання , запис , видалення) для папок , проектів і Наборів проектів , веденням історії дій користувачів , установкою користувачем блокувань , з можливістю відкриття будь-якої попередньої збереженої версії документа .

Імпорт даних з файлів формату GDS , DXF , MIF / MID , TXF / SXF , растрових файлів CRF , TMD , BMP , TIFF , JPEG і PNG , точок лазерного сканування LAS , космічних знімків в режимі « on — line » , отриманих з ресурсів « Експрес Космоснімки »і Google Maps , текстових файлів , що описують точки , файлів формату XML з кадастровими даними.

Лінійна трансформація моделі . Можливість використання декількох систем координат ( місцева і будівельна) , тимчасова система координат відносно маски.

Копіювання , вирізка даних проекту в інший проект. Об’єднання двох проектів .

Побудова цифрової моделі поверхні нерегулярною сіткою трикутників зі створенням та обліком структурних ліній.

Відображення ділянок рельєфу та проектної поверхні різними типами відповідно до настройками стилів поверхонь : горизонталями з можливістю зміни висоти перерізу , створення їх написів і бергштрихів , відображення додаткових і допоміжних горизонталей , а також укосами і обривами із змінним кроком і довжиною штрихів.

Розрахунок об’ємів земляних мас між шарами , в довільному контурі , по регіону або площадному об’єкту. Створення картограми земляних мас . Формування за результатами розрахунків загальної відомості об’ємів робіт , відомостей по сітці квадратів або з заданим кроком вздовж траси , відомості обсягів з урахуванням геології.

Створення геометрії елементів плану (вихідної моделі та проектного рішення) з використанням поліліній , масок і регіонів. В якості елементів, що складають лінії , використовуються пряма, коло , клотоїда , зміщена клотоїда і сплайн .

Можливість одиночного і групового редагування елементів .

Формування ситуації та елементів генплану дороги точковими , майданними і лінійними тематичними об’єктами на основі класифікатора з семантичним наповненням , відображенням умовними знаками і характеристиками відповідно до поточного масштабом генералізації .

Вимірювання та проставлення розмірів. Створення написів у вигляді однострочного і многострочного тексту. Отримання інформації по об’єктах моделі .

Використання різних стилів і методів трасування : по окремо створеним елементам з подальшим їх сполученням ; з одночасним побудовою складових трасу елементів; еквідистантним перенесенням , інверсією , розділенням , « склеюванням » раніше побудованих трас. Створення політрасс для проектування доріг з розділовою смугою і роздільним трасуванням осей напрямків .

Розбивка пікетажу з заданим кроком , використання « рубаних » пікетів . Розстановка пікетів , кілометрів , рисок . Створення вершин кутів.

Збереження та імпорт шаблонів для відповідної категорії і типу дороги.

Побудова поздовжнього і поперечних «чорних» профілів , розгорнутого плану траси дороги , розрахунок лінії побуту ( денної поверхні ) .

Розрахунок лінії керівних відміток за рекомендованою висоті насипу з умови незаносного снігом , піднесення покриття над розрахунковим рівнем грунтових вод , верховодки або довгостроково стоять поверхневих вод , а також над поверхнею землі на ділянках з незабезпеченим стоком. При ремонті — з умови поперечного вирівнювання існуючого покриття .

Проектування поздовжнього профілю з використанням елементів геометрії — пряма , парабола , окружність і сплайн . Автоматизований спосіб створення проектної лінії з урахуванням обмежень , інтерактивне конструювання елементів профілю різними методами. Можливість збереження варіантів профілю.

Отримання настроюються на поздовжньому і поперечних профілях ординат , робочих відміток , даних подпрофільной сітки.

Перегляд геологічного розрізу по поперечним і подовжньому профілям .

Проектування земляного полотна та дорожнього одягу з урахуванням ремонту або нового будівництва. Для ремонту можливість збереження ширин існуючого покриття та узбіч , проектування розширень в ровиках або зі зрізанням узбіччя , обліку розбирання дорожнього одягу . Можливість використання бортів , лотків , упорів , технологічних тротуарів , пішохідних доріжок.

Розрахунок врожай за різними методиками , наочний контроль нормованих показників .

Проектування укосів і кюветів з використанням настроюваних стилів і автоматичним підбором шаблону укосу , кювета , нагірній канави з банкетом або без. Проектування поздовжнього профілю кювету.

Проектування пилообразного профілю кромки проектного покриття.

Розрахунок обсягів земляних , планувальних і укріплювальних робіт , по дорожньому одязі . Розрахунок багатошарового вирівнювання та зрізання існуючого покриття . Автоматизоване створення картограм всіх вирівнюючих шарів , фрезерування і розбирання існуючого покриття .

Створення цифрової моделі проектованої ділянки дороги , кордонів постійного відведення земель.

Отримання відомостей кутів повороту , прямих і кривих , елементів плану траси , розбивки заокруглень , відміток , вузлових точок , елементів профілю , відстаней видимості , параметрів дорожнього полотна , обсягів робіт , відомостей семантичних властивостей і тематичних об’єктів класифікатора ( по майданчику , уздовж траси і перетинаються з ній ) та інші. Використання настроюваних шаблонів відомостей .

Створення креслярських моделей плану траси , поздовжнього і поперечних профілів з ​​використанням шаблонів креслень , штампів , сіток профілів. Можливість створення комплексних креслень . Прямий друк креслень і відомостей , створених в програмі.

РЕЗУЛЬТАТИ :

Креслення планів , поздовжніх і поперечних профілів.

Текстові документи у вигляді відомостей параметрів плану та поздовжнього профілю , дорожнього полотна , відомостей за обсягами робіт , тематичних об’єктів і семантичних властивостей.

Файли формату TXT , отримані експортом точок моделі .

Файли формату DXF , отримані експортом даних з моделі креслення .

Файли Набору проектів формату OBX , використовувані системами CREDO III .

Файли проекту формату PRX , використовувані системами CREDO III .

Файли загальних ресурсів формату DBX , використовувані системами CREDO III

Набори проектів плану в форматі COPLN та проекти різних типів в форматах CPPGN , CPVOL , CPPGL , CPDRL , CPDRW , CP3DS версії 1.12 .

Файли форматів BMP , JREG , TIFF , PNG , CRF , PDF , отримані експортом даних в растр .

ДОПОМІЖНІ ПІДСИСТЕМИ :

Редактор шаблонів , редактор символів , редактор класифікатора , редактор відомостей , редактор стилів укосів насипу і виїмки.

Система управління сховищем документів .