Лаб№8

Тема: «Внесення та корегування даних в БД»

Мета роботи:Навчитися створювати базу даних в середовищі програми PHPMyAdmin.

Порядок виконання роботи:

Запустив веб-браузер;

Ввів адресу http://demo.phpmyadmin.net/;

ЗапустивPHPMyAdmin;

Створив базу даних ER-діаграма якої була створена в лабораторній роботі №1.

Створив зв’язки між таблицями.