Лаб_7_1

Лабораторна робота №7

Тема. Робота в мережі Internet. Електронна пошта.

Мета: Ознайомитись з можливостями поштових серверів. Оволоділи навичками реєстрації адреси електронної пошти в мережі INTERNET. Дослідити основні можливості роботи з поштовою скринькою. Набути практичних навичок роботи з пошуковими системами Internet для пошуку медичної інформації.

Практичні навички:

завантажити Outlook Express (MS Outlook);

користуватися пошуковими системами;

здійснювати пошук медичної інформації;

зберігати корисну інформацію в особистій папці;

створювати електронну поштову скриньку;

створювати лист-повідомлення;

здійснювати приймання-передавання електронних листів, керувати папками.

Програмне забезпечення: програма Outlook Express (MS Outlook), Internet Explorer.

Завдання та методичні вказівки до виконання роботи:

Відвідайте український пошуковий сервер МЕТА (www.meta–ukraine.com) і ознайомтеся з основними прийомами формування запитів на пошук інформації.

Відвідайте український пошуковий сервер Google (http://www.google.com.ua) і ознайомтеся з основними прийомами формування запитів на пошук інформації.

Завантажте російську пошукову машину Яndех (www.yandex.ru) і ознайомтеся з основними прийомами формування запитів на пошук інформації.

Використовуючи засоби пошуку (п.п. 1–3) знайдіть та збережіть в окремій папці на локальному диску ярлики на такі інформаційні ресурси:

сайт Департаменту охорони здоров’я;

нормативні акти та зміни в законодавстві;

періодичні видання за фахом;

виставки, конференції та семінари за фахом;

електронна карта Житомира.

Знайдіть у глобальній мережі вичерпну відповідь на питання. Номер питання повинен відповідати номеру студента у списку. Збережіть знайдену інформацію на диску та оформіть у вигляді звіту.

Інформаційна безпека. Етичні та правові принципи в системі охорони здоров’я.

Авторське право та інтелектуальна власність. Приклади у галузі медицини, фармації.

Створення макету web-сторінки медичного закладу..

Види програмного забезпечення, що використовується при автоматизації інформаційних процесів у системі охорони здоров’я.

Принципи побудови та застосування баз даних в медицині.

Роль автоматизації інформаційних процесів у системі охорони здоров’я.

Інформаційні ресурси системи охорони здоров’я.

АРМ провізора: призначення, функції, можливості. Приклади.

Огляд медичних ресурсів українського сегменту мережі Інтернет.

Огляд медичних ресурсів мережі Інтернет міжнародного значення.

Огляд аптечних ресурсів (інтернет-аптеки) України. Перспективи, переваги та недоліки.

Концепція інформатизації галузі охорони здоров’я України Основні напрямки.

Концепція створення єдиного інформаційного поля у галузі медицини. Основні завдання.

Інформатизація вітчизняної медицини: спеціальне програмне та комп’ютерне забезпечення.

Огляд Інтернет-ресурсів вітчизняних виробників медичного обладнання.

Відвідайте сайт будь-якого Internet–магазину. Визначте асортимент товарів, систему розрахунку для даного магазину, принцип замовлення товару.

На одному з поштових серверів зареєструвати власну електронну адресу. Повідомити цю адресу іншим студентам, які беруть участь у виконанні завдання, та отримати від них їхні електронні адреси.

Надіслати поштові повідомлення за отриманими електронними адресами.

Перевірити власну поштову скриньку та переглянути отримані повідомлення.

Підписатись на списки розсилки за категоріями, наданими викладачем (медицина, фармація тощо). Здійснити тестування.

Переадресувати електронного листа іншому адресату. Відповісти на декілька отриманих електронних листів.

Надіслати поштове повідомлення одночасно за декількома адресами. Дізнатись у адресатів про їх отримання.

Надіслати поштове повідомлення за однією з адрес, встановивши прапорець, який інформує відправника про отримання повідомлення.

Відправити електронного листа з вкладеним в нього графічним файлом та документом MS Word.

Отримавши електронного листа з вкладеним в нього графічним файлом та документом MS Word здійснити перегляд отриманих документів. Зберегти отримані документи на власному комп’ютері.

Видалити один з отриманих листів. Одночасно видалити декілька листів.

Завершити роботу з поштовим сервером. Знов завантажити поштовий сервер та спробувати завантажити власну поштову скриньку з невірним паролем. Відповісти на всі питання поштового сервера та визначити новий пароль. Запам’ятати (або записати) його.

Внести електронні адреси студентів групи в адресну книгу та, використовуючи її, відправити їм електронні листи.

Створити потрібні папки та впорядкувати електронні повідомлення, що зберігаються у Вашій поштовій скринці, переклавши їх у ці папки.

Питання для самоконтролю:

Що таке пошукова система та які її основні характеристики?

У чому відмінності глобальних та спеціалізованих пошукових систем?

Чим відрізняються пошукова система від пошукового каталогу?

Що таке індекс бази даних? Призначення роботів–індексировщиків у пошукових системах.

Що таке мета-пошукова система?

Які переваги та недоліки у найбільш розповсюджених пошукових системах?

Які основні правила формування запиту на пошук інформації в Internet?

Що таке розширений пошук і як його використовувати?

Які пошукові системи Ви знаєте?

Які пошукові каталоги Ви знаєте?

Принципи роботи програм для скачування веб–вузлів (FleshGet).

Охарактеризувати її призначення та основні можливості електронної пошти.

Описати процедуру реєстрації власної поштової скриньки.

Описати процедуру отримання простих поштових повідомлень та повідомлень з вкладеними файлами.

Описати процедуру відправки простих поштових повідомлень та повідомлень з вкладеними файлами.

Охарактеризувати призначення та описати процедуру підписки на списки розсилки.

Охарактеризувати призначення та описати процедуру роботи з адресною книгою.

Охарактеризувати призначення та описати процедуру роботи з папками на поштовому сервері.

Описати процедури переадрасації поштового повідомлення та відповіді на отримане поштове повідомлення.

Описати процедуру видалення електронного листа.