Лаб.4

Ворощак Володимир Орестович, група ОКС-405п

Лабораторна робота №4

Тема: Формулювання вимог до програмної системи

Мета: Отримати практичні навики формулювання вимог до програми.

Обладнання: ПК.

Завдання: Розробити технічне завдання для задачі знаходження розв’язків системи лінійних алгебраїчних рівнянь двома методами: Методом Гауса та Методом Крамера.

Автоматизувати задачу та порівняти результати.

Технічне завдання:

1. Середовище розробки.

Для даної задачі середовищем розробки є програма Microsoft Excel.

2. Методи знаходження розв’язків:

Метод Гауса;

Метод Крамера.

3. Система рівнянь:

4. Умови існування розв’язків:

За Методом Гауса:

Якщо при виконані процесу виключення з’являється нульовий рядок, то він викреслюється. Процес завершується у двох випадках:

Одержуємо рядок, якій відповідає рівням вигляду , де c≠0. Тоді система несумісна;

Виключення змінних далі стає неможливим. При цьому можливі два варіанти:

Число ненульових рядків заключної матриці дорівнює числу змінних;

Число ненульових рядків заключної матриці менше числа змінних.

За методом Крамера:

Якщо визначник системи n лінійних алгебраїчних рівнянь з n невідомими відмінний від нуля, то система має єдиний розв’язок, який знаходиться за формулами:

Ворощак Володимир Орестович, група ОКС-405п

Якщо =0, то рівняння розв’язків немає.

5. Спосіб введення даних та представлення результату:

Дані вводяться з клавіатури користувачем. Результат виводиться на моніторі числовим представленням.

6. Наявність графічного інтерфейсу.

Для розв’язку даної системи рівнянь використовується програма з графічним інтер-фейсом Microsoft Excel.

7. Конфіденційність даних.

Дана інформація не є захищеною і конфіденційною. Щоби зробити її такою потрібно поставити пароль до даного документу пароль.

Результат роботи:

Контрольні запитання:

1. Які види робіт включає “Розробка вимог”?

Розробка вимог включає в себе такі роботи:

Інженерія вимог;

Аналіз вимог;

Фіксація вимог;

Трасування;

Керування.

2. Що розуміють під вимогами до програмного забезпечення?

Вимоги до програмного забезпечення – це властивості, які повинне мати програмне забезпечення для виконання запропонованих замовником функцій.

Ворощак Володимир Орестович, група ОКС-405п

3. Як поділяються вимоги до програмного забезпечення?

Вимоги розділяють на три основні типи:

Системні вимоги;

Функціональні вимоги;

Не функціональні вимоги.

4. Що таке специфікація вимог?

Специфікація вимог – це формалізований опис функціональних, не функціональних та системних вимог.

5. Що таке трасування вимог?

Трасування вимог – це розвиток і обробка вимог на зв’язку від потреб до робочих продуктів і навпаки; можливість внесення змін у вимоги в процесі самої роботи.

6. Що таке верифікація вимог?

Верифікація вимог – це процес перевірки правильності специфікацій вимог щодо їх відповідності потребам, несуперечності, повноти і можливості реалізації, а також узгодженості зі стандартами.

Висновок: Під час даної лабораторної роботи, я отримав практичні навики формулювання вимог до програми.