Лаб.3

Ворощак Володимир Орестович, група ОКС-405п


Администрация сайта крайне не советует использовать готовую работу. Вы можете заказать написание работы в сервисе Автор24.


Лабораторна робота №3

Тема: Створення макросів у програмах Microsoft Office

Мета: Отримання практичних навиків при побудові макросів у програмах Microsoft Office.

Обладнання: ПК.

Завдання: Створити в програмі Excel таблиці «Річна температура». Визначити:

Середню річну температуру;

Максимальну річну температуру;

Мінімальну річну температуру;

Середню температуру в сезоні.

Всі дії виконати за допомогою макросів, які викликаються командними кнопками. Крім цього, поставити командну кнопку, яка називається «Видалити все».

Результат роботи:

Контрольні запитання:

1. Що таке макрос?

Макрос – проіменована послідовність заданих користувачем команд і дій, що зберігаються у формі програми мови VBA.

2. Основне призначення та способи створення:

Макроси автоматизують деякі процеси взаємодії користувача з програмами і це дає можливість (за допомогою їх) вирішувати майже всі бізнес-задачі.

Ворощак Володимир Орестович, група ОКС-405п

Способи створення макросів:

За допомогою стандартного засобу Macro Recorder (через пункт головного меню Сервіс);

За допомогою редактора мови VBA.

3. На які категорії поділено процеси життєвого циклу?

Є такі основні три категорії життєвого циклу:

Основні процеси;

Процеси підтримки;

Організаційні процеси.

4. Види прикладних моделей життєвого циклу.

Існує чотири типи моделей життєвого циклу:

Каскадна;

Інкрементна;

Спіральна;

Еволюційна.

5. Переваги каскадної моделі.

Всі завдання і функції реалізуються одночасно, це сприяє встановленню стабільних зв’язків між ними і всі завдання виконуються;

Повністю розроблену систему із документацією легше супроводжувати, тестувати, фіксувати помилки і зміни.

6. Описати інкрементну, еволюційну та спіральну моделі життєвого циклу.

Інкрементну (incremental) ще називають моделлю з нарощуванням або з приростом. Її суть полягає в розробці продукту ітераціями, і кожна ітерація закінчується випуском працездатної версії. У кожній новій версії додаються деякі функціональні можливості. Розробка системи починається з визначення набору всіх вимог до ПС і ділення процесу розроблення на ітерації. Кожна ітерація реалізується послідовно з використанням процесів ЖЦ і фіксації робочої версії системи, системи, що поступово наближається до остаточної версії

Еволюційна (ітераційна) модель. Дозволяє знизити ступень невизначеності із завершенням кожної ітерації циклу. Тестування продукту можна починати вже на ранніх стадіях життєвого циклу.

Ворощак Володимир Орестович, група ОКС-405п

Спіральна модель. На відміну від каскадної, передбачає ітераційний процес розробки інформаційної системи. Кожна ітерація є завершеним циклом розробки кінцевого продукту. На кожному витку (ітерації) спіралі створюється фрагмент або версія програмного продукту, уточнюється кінцева ціль і характеристики проекту, визначається його якість, плануються роботи для наступного витка. Особливу увагу приділяється аналізу ризиків, що впливають на організацію ЖЦ — аспектам взаємодії спеціалістів в проектній команді.

Висновок: Під час даної лабораторної роботи, я отримав практичні навики при побудові макросів в програмах Microsoft Office.