Лаб № 1

Практична робота №2

Розробка та дослідження лінійної регресійно-кореляційної моделі

1 .Мета роботи:

Опанування методики визначення параметрів формули за методом найменших квадратів.

Набування навичок роботи в середовищі електронної таблиці Microsoft Excel/

2. Постановка задачі:

За даними спостережень часу та лінійної моделі знайти коефіцієнти. Передбачається,що наведена залежність має вигляд:

Y=˳+a¹x (2.1)

3.Порядок виконання роботи:

3.1 Визначити коефіцієнти лінійної (2.1) залежності за методом найменших квадратів.

3.2 Побудувати в одній системі координат графік дослідної залежності.

3.3 Всі розрахункові операції, а також графіки виконати із

Х

У

Хі-Хcер

(Хі-Хсер)^2

Уі-Усер

(Уі-Усер)^2

(Хі-Хсер)*(Уі-Усер)

Х*У

Х^2

1

100

24

-13,2

174,24

-22,5

506,25

297

2400

576

2

105

22

-15,2

231,04

-17,5

306,25

266

2310

484

3

110

30

-7,2

51,84

-12,5

156,25

90

3300

900

4

115

35

-2,2

4,84

-7,5

56,25

16,5

4025

1225

5

120

40

2,8

7,84

-2,5

6,25

-7

4800

1600

6

125

35

-2,2

4,84

2,5

6,25

-5,5

4375

1225

7

130

43

5,8

33,64

7,5

56,25

43,5

5590

1849

8

135

45

7,8

60,84

12,5

156,25

97,5

6075

2025

9

140

48

10,8

116,64

17,5

306,25

189

6720

2304

10

145

50

12,8

163,84

22,5

506,25

288

7250

2500

Сумм

1225

372

0,00

849,6

0

2062,5

1275

46845

14688

Серед.сумм

122,5

37,2

0,00

84,96

0

206,25

127,5

4684,5

1468,8

використанням електронної таблиці Microsoft Excel.

Таблиця №1.

а1

b1

a2

b2

Kxy

R^2

F

1,500706

66,67373

1,500706

66,67373

0,963176669

0,9277093

102,6642984