Конак уй

Т.Рысқұлов атындағы Қазақ экономикалық университеті

«Әлеуметтік қызмет және бизнес» факультеті

«Туризм» кафедрасы

СИЛЛАБУС

(ПӘННІҢ ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ)

«5В090200 — ТУРИЗМ» мамандығының студенттеріне арналған

«GH 3306 Kонақүй шаруашылығы» пәні бойынша

Оқыту нысаны

Күндізгі оқыту

Барлық кредит саны

3

Курс

3

Семестр

5

Емтихан (семестр)

5

Барлық сағаттар,

Соның ішінде:

135

Лекциялар (сағаттар)

30

Практикалық (семинар) сабақтар (сағаттар)

15

Зертханалық сабақтар (сағаттар)

СОӨЖ (сағаттар)

15

СӨЖ (сағаттар)

75

Алматы, 2013 ж.

1

Оқытушы туралы мәлімет

Иляшова Гулия Кенжебековна, «Туризм» кафедрасының аға оқытушысы. Экономика магистрі. Ғылыми қызығушылықтары: туристік индустрия, қонақжайлылық индустриясы, сервистік қызмет, экономика және халықты жұмыспен қамту мәселесі. Еңбек өтілі: жалпы – 18 жыл, педагогикалық – 10 жыл. ОЗК (Саин к-сі 81 /Ұлықбек пр-нің қиылысы) «Туризм» кафедрасы 428 кабинет. Кафедрадаболатын күндер: дүйсенбі: 11.00-19.30; сейсенбі: 13.00-18.30; бейсенбі 12.00-14.00; жұма: 8.30-14.00. Ұялы тел: 8-7017276779, үй тел: 309-29-44, E-mail: [email protected]

2

Пәннің пререквизиті

«Туризм инфрақұрылымы»

3

Пәннің постреквизиті

«Қонақ үй бизнесі және мейрамханалық іс»

4

Пәннің сипаттамасы

Қонақ үй кәсіпшілігі индустриясы меймандылық және әлемдік экономикада аса айрықша роль атқарады. Қонақ үй кәсіпшілік бизнес сияқты барлығына танымал және ол баяғыда пайда болған және бүгінгі дейін ғылымдық зерттеуді талап етеді. Курстағы басты бағдарлама мазмұны материалдық курсын, білімділікті қалыптастыру бағдарлама мазмұнын, материалдық курсын ұсынады әртүрлі қонақ үйлік білім жинау құрлымы және қонақ үйлік классификациялықты қалыптастыру болып табылады.

5

Пәннің оқу мақсаты

Курс қонақ үй шаруашылығы жайлы кешенді білімді және іргетасын, ондағы жабдықтар құрал-сайман және т.б. жайлы үйретеді.

Басты мақсаты жұмыс бағдарламаларын есептеу, қонақ үй шаруашылығы туралы толық көлемде мағлұматтар алу, оның техникалық жарақтандырылуымен таныстыру.

Тапсымыларды үйрету мақсаты:

Анықталған міндеттеме пән бойынша минимумдық білім. Үйрену курсының процессі қонақ үй шаруашылығының кәсіптік туристік теориялық білімнің мәселелерін қалыптастыру керек. Сондай-ақ қонақ үй кәсіптік анализ жасау білімділігі, теориялық және практикалық аспектілерді дамуын қалыптастыру.

6

Мәннің міндеті

Қонақүй шаруашылығының мазмұны және негізін;

Электрлі жабдық, дизайн, құрлыстық жөндеу жұмысы, лифттік шаруа, қоймалар, гараждар, тамақтану модультар;

Қаупсіздік техникасы және өртке қарсы жұмыстарды білу;

Қонақүй қызметтерін пайдаланушы зерттеулерімен танысу;

Қызмет саласын құрылысын және динамикасын зерттеу;

өзі жеке анықтауды және қолданыуды білу;

кемпинг, мотель және қонақүйлердің негізгі объектілерін білу.

7

Пәннің құзыреттілігі

Студент пәнді меңгергеннен кейін –

Студент білуі тиіс:

Қонақүй шаруашылығының негізін;

Қонақүй мен номерленудің жіктелуі;

Қонақүй қызметтерінің кешенін;

Қонақүй жиһаздандырылуының ерекшелін.

Студент жасай алуы тиіс:

Қонақүй шаруашылығын ұйымдастырудың дағдыларын;

Қонақ үй қызметін және ұйымдық-басқару құрылымын құрастыруды.

Студент дағдылануы тиіс:

Қонақүй желілерін басқару ерекшелігін ажырата білуі;

Туристерді демалу мақсаттарына қарай орналастыру орындарына дұрыс бағыттауды және оларды жабдықтау амал-тәсілдерін білуі тиіс.

8. Пәннің мазмұны

Дәріс жоспары

Тақырып 1. Туристерді орналастыру орындарының классификациясы.

Туристік орналастырудың концепциясы мен кластары: қонақүй және қонақүй емес кешендері. Қонақ үйлерді классификациялау және регламенттеу.

Тақырып 2. Қонақүйлерді ұйымдастыру жүйелері.

Қонақ үйлерді классификациялау жүйелері, жұлдыз жүйесі, әріп жүйесі, корона жүйесі, разряд жүйесі және т.б. Мотелдерді классификациялау. Қонақ үйлерді аттестациялаудағы қойылатын талаптар.

Тақырып 3. Туристерді орналастыру орындарының стандарттық классификациясы

1* қонақ үйінің негізгі сипаттамасы, 2* қонақ үйінің негізгі сипаттамасы, 3* қонақ үйінің стандарттары, 4* қонақ үйлерге қойылатын талаптар, 5* қонақ үйінің негізгі сипаттамасы.

Тақырып 4. ДТҰ ұсынған орналастыру орындарының классификациясы

Типтік классификациясы. Орналастыру орындарының төрт тобы, оларға сипаттама. Қонақ үйлер және ұқсас мекемелер. Коммерциялық және әлеуметтік орналастыру мекемелері. Арнайы орналастыру орындары. Қонақүй, туристік қонақүй анықтамасы.

Тақырып 5. Қонақүй құрылысының жалпы сипаттамасы.

Қонақүй бизнесі және оның даму динамикасы. Орындалған жұмыстарының көлемі бойынша қонақ үй құрылысының классификациясы: қысқа орналасу үшін, ұзақ орналасу үшін, мерзімдік орналасу үшін. Орналастыру жағдайы бойынша қонақ үй құрылысының сипаттамасы. Туристерге арналған отельдер, белсенді көңіл көтеру үшін отельдер, жанұя туризмнің отельдері, жас туристерге арналған отельдер.

Тақырып 6. Қонақүй ғимараттарының классификациясы.

Архитектуралық шешім. Қонақүй салынудағы қолданылатын негізгі қағидалар. Ерекшеліктеріне қарай қонақ үйлердің бөлінуі. Қазіргі замандағы қонақүй шаруашылығындағы мәселелер: кіріс, өзін-өзі ақтау, табыс, сервис (қызмет көрсету). Клиенттерді тарту. Орта дәрежедегі қонақүй, жеке қонақүй, аппартамент қонақүй, мотель, экономикалық дәрежедегі қонақүй, үй иесі, мекемедегі қонақүй. Олардың белгілері, көлемі, орналасқан жері, қызмет көрсету бағасы, тұтынушылары, жағдайы, басқаруы.

Тақырып 7. Қонақүйдегі қызмет көрсету технологиясы.

Қонақүйдегі қызмет көрсетудің қарапайым технологиялық үлгісі. Келуі, қарсы алу және орналастыру, онда тұру, тамақтану, қосымша қызметтер, кетуі. Қонақүй мекемелеріндегі қызмет көрсету технологияларының қағидалары.

Тақырып 8. Туристік қонақүй кешенінің құрылымы.

Басқару құрылымы, ұйымдастыру үлгісі, қонақүй циклі (Уокер бойынша). АҚШ – тағы жоғары дәрежедегі басқару тізбегі, ұйымдастыру құрылымының үлгісі. Негізгі қызметтер. Қазақстан Республикасындағы кейбір отелдерді басқару құрылымы. Қонақүйдің қоғамдық бөлімінде қонақтарға қызмет көрсету. Оларды топтарға бөлу: вестибюль, тұратын бөлімі, тамақтандыру пункті, сауда-түрмыстық бөлмелер, қызметтік, тұрмыстық, техникалық бөлмелер және т.б. олардың функциялары. Негізгі бөлмелер топтардың үлгі бойынша байланысы. Орналастыру қызметі, оның функциялары.

9. Пәннің күнтізбелік-тақырыптық жоспары

Реттік №

Тақырыптың аты

Сағат саны

Күндізгі бөлім

Барлығы

Лекциялар

Прак. саб.

Зерт.саб

СОӨЖ

СӨЖ

1

1-тақырып. Туристерді орналастыру орындарының классификациясы

9

2

1

-

1

5

2

2-тақырып. Қонақүйлерді ұйымдастыру жүйелері.

9

2

1

-

1

5

3-4

3-тақырып. Туристерді орналастыру орындарының стандарттық классификациясы

18

4

2

-

3

9

5

4-тақырып. ДТҰ ұсынған орналастыру орындарының классификациясы

9

2

1

-

1

5

6

5-тақырып. Қонақүй құрылысының жалпы сипаттамасы

9

2

1

-

1

5

7-8

6-тақырып. Қонақүй ғимараттарының классификациясы

18

4

2

-

3

9

9-10

7-тақырып. Қонақүйдегі қызмет көрсету технологиясы

18

4

2

-

3

9

11

8-тақырып. Туристік қонақүй кешенінің құрылымы

9

2

1

-

1

5

12

9-тақырып.* Қонақүй кешенінің тұрғын бөлімі және ондағы қызмет көрсету

18

4

2

-

3

9

13

10-тақырып. Қонақүйдің жұмысын қамтамасыз ету жүйесі

18

4

2

-

3

9

14-15

11-тақырып.* Қонақүй қызметтері. Мейрамханалық қызмет көрсетудің жалпы жағдайы

135

30

15

-

15

75

*Ескерту: дәріс қонақтары оқитын тақырып.

10. Лекциялық, практикалық (семинар), зертханалық сабақтар жоспарыСтраницы: Первая | 1 | 2 | 3 | Вперед → | Последняя | Весь текст