ІУЛ-І курс_практичні1-2

Плани практичних занять з курсу «Історія української літератури»

Практичне заняття № 1

Низьке бароко в українській літературі

Особливості виникнення української сміхової культури.

Гумористичні вipшовані оповідання («Bipш npo Kирикa», «Oтець Heгpeбецький», «Марко Пекельний»).

Соціальна сатира («Сатирична коляда», «Плач київських монахів»).

Творчість І.Некрашевича.

Творчість мандрівних дяків.

Література до практичного заняття

Білоус П.В. Історія української літератури Х1-ХУШ ст.- К.: ВЦ «Академія», 2009.

Слово многоцінне. Xpecтоматія української літератури XV—XVIII ст.: y 4-x kh. — K.: Aконіт, 2006. — kн. 4.

Чижевський Д. Історія української літератури. – Тернопіль, 1994.

Практичне заняття № 2

Творчість поетів-шістдесятників

1. Піднесення української культури в час послаблення тоталітарного тиску в 60-х роках ХХ ст. Розвиток різних видів мистецтва.

2. Творчість поетів-шістдесятників (Ліна Костенко, Д. Павличко, В.Симоненко, М.Вінграновський, Іван Драч.

3. Поети-правозахисники (Василь Стус, Іван Світличний, Ігор Калинець)

Формат практичного заняття – підготовка доповідей (10 хвилин), поетичні читання обраних (улюблених, характерних віршів).

Література

Історія української літератури ХХ століття: У 2 кн. (Підручник) / За ред. В.Дончика. – К., 1998.

Історія української літератури ХХ століття: У 2 кн.: Посібник / За ред. В.Дончика. – К., 1993 – 1995.

Гроно нездоланих співців (Літературні портрети українських письменників ХХ сторіччя, твори яких увійшли до оновлених шкільних програм): Навчальний посібник для вчителів та учнів старших класів середньої школи. – К., 1997

З порога смерті: Письменники України – жертви сталінських репресій (Авт. кол.: Бойко Л. та ін.). – Вип. 1. – К., 1991.

Ільєнко І. У жорнах репресій: Оповіді про українських письменників (за архівами ДПУ – НКВС). – К., 1995.