ІНДЗ укр.мова

Зміст

Завдання 13

Завдання 25

Завдання 36

Бібліографічний опис8

Завдання 1

Виписати 5-7 термінів іншомовного походження, дібравши до них українські відповідники.

Акаунтангл. accountрахунок

Обліковий запис у комп’ютерній системі. 2. Сукупність наданої інформації про користувача, засобів та прав користувача відносно багатокористувацької системи.

Ідентифікаціялат.

ототожнення, прирівнювання, уподібнення.

Ізодромвід гр. ισος — «рівний, однаковий» і біг

пристрій, що забезпечує гнучкий зворотний зв’язок в автоматичних регуляторах.

Лемагр., надходження, засновок

мат. допоміжне твердження (теорема), яке використовують при доведенні однієї або кількох теорем.

Паралельгр., той, що проходить поруч, паралельний

Лінія або площина, що на всьому просторі рівно віддалена від іншої лінії або площини і ніколи з нею не перетинається; паралеля. 2. перен. Однакові або однорідні явища, що спостерігаються в різних умовах і трапляються за неоднакових обставин; однаковість, схожість. 3. Умовна лінія перетину поверхні земної кулі площиною, паралельною до екватора. 4. військ. Траншея, яку робили під час облоги фортець. 5. Зіставляння, порівняння.

Параметргр., розмірюю, відмірюю

Величина, що зберігає стале значення лише за умов даної задачі. 2. Величина, що нею характеризують якусь властивість, стан, розмір або форму пристрою, робочого тіла тощо. 3. Ім’я (ідентифікатор) внутрішньої змінної в підпрограмі, процедурі або функції, використовуване для звертання до значення даної змінної при виклику підпрограми, процедури, функції.

Параболагр., зіставлення, порівняння, наближення

мат. Крива, кожна точка якої однаково віддалена від даної точки — фокуса й даної прямої — директриси. 2. заст. Притча, коротка казка, анекдот, алегорична розповідь повчально-моралізаторського змісту.

Файлангл. file — папка

іменований блок інформації (впорядкована сукупність даних), який зберігається на носії інформації, має притаманний лише йому спосіб читання-запису.

Таблицяпол., від лат., дошка

Відомості, цифрові дані, розташовані в певному порядку за графами. 2. Класна дошка. 3. Вивіска.

Типометргр., відбиток і …метр

Інструмент для контрольного вимірювання кегля друкарських літер. 2. Лінійка для вимірювання у друкарській справі кількості рядків набору.

Штрихнім. Strich — риска, лінія

1. Коротка риска, лінія, яка є одним з основних елементів рисунка, креслення. 2. Окрема подробиця, характерна риса чогось. 3. муз.Навмисне виділення деталі під час виконання музичного твору.

Завдання 2

Виписати зі словників 5-7 власне українських слів-термінів та оформити їх за принципом словникової статті тлумачного словника

ВІДС’ОТОК, тка, чол.

Сота частина певного числа, що береться за ціле, за одиницю (позначається знаком %); процент

Частина чого-небудь

М’АТРИЦЯ, і, жін., спец.

1. Штамп із витисненим у ньому заглибленням, що точно відповідає формі оброблюваної деталі. Матриця.. — заглиблена форма для виливання літер (букв) набору, для виготовлення набору в наборних машинах, для видавлювання.. монет, медалей, штемпелів тощо (Курс фізики, III, 1956, 123); З X ст. почав розвиватися спосіб тиснення срібла й золота на спеціальних штампах — матрицях (Нариси стародавньої історії УРСР, 1957, 418);

2. Картонна форма, яку знімають із набору й використовують для відливання стереотипу в друкарні

3. Сукупність математичних величин, певним способом розміщених у прямокутній таблиці. Теорія матриць; Квадратні матриці.

К’ОРІНЬ, реня, чол.

Частина рослини, що міститься в землі й за допомогою якої рослина всмоктує з ґрунту воду з поживними речовинами.

Частина зуба, волоса, нігтя тощо, яка міститься в тілі. 

gерен. Початок, походження чого-небудь.

грам. Головна частина слова (без афіксів), що виражає його основне (лексичне) значення й не поділяється на морфеми. 

мат. Величина, що при піднесенні її до певного ступеня дає дане число. Квадратний корінь.

МН’ОЖЕННЯ, я, сер. Математична дія повторення даного числа як доданка стільки разів, скільки одиниць в іншому даному числі. ‘

Н’УЛЬ, я, чол.

Цифра 0, що означає відсутність величини, а при підставлянні її до іншого числа справа означав збільшення його в десять разів

Умовна величина, від якої починається відрахування подібних до неї величин (часу, температури, тиску і т. ін.). 

У дореволюційній школі — найнижчий бал оцінки знань, поведінки

 перен. Те, що не має ніякої цінності і значення. 

ІНТЕГР’АЛ, а, чол., мат. Ціла величина як сума своїх нескінченно малих частин. 

МЕДІ’АНА, и, жін.

 У геометрії — пряма лінія, проведена між вершиною кута трикутника та серединою протилежної сторони.

У статистиці — величина, що знаходиться в середині ряду величин, розташованих у зростаючому або спадному порядку

Завдання 3

Дібрати слова-професіоналізми, або жаргонізми (професійні )(не менше 10), зазначити їх літературні відповідники.

Авік - відеофайл с разширенням .avi.

Адмін - адміністратор.

Айпішник — IP-адрес.

Анлім - доступ в Інтернет з необмеженим трафіком.

Аська- програма для спілкування ICQ.

Блохи – помилки в програмі.

Вага – розмір файлу,папки,програми.

Вертушка – дисковод

Відюха - відеокарта.

Вінда - операційна система Windows фірми Microsoft Corporation.

Геймер - гравець в комп’ютерні ігри

Гєймовер - кінець гри.

Гіг — гігабайт .

Гуглити - шукати інформацію в Інтернеті за допомогою пошукової системи Google.

Гуру - вчитель, шанована людина, досвідчений майстер, крутий програміст.

Демка - неповна (ознайомлювальна) версія комп’ютерної програми або комп’ютерної гри.

Дота – різновид комп’ютерної гри.

Дрова - драйвер.

Залити - скопіювати файл на сервер.

Інет – інтернет.

Інфаінформація.

Карлсон - вентилятор, охолоджувач для компьютера.

Каспер - антивірусна програма створена в Лабораторії Касперського.

Кіло - кілобайт.

Клава – клавіатура.

Клікнуть -нажати кнопку миші.

Контра - комп’ютерна гра Counter-Strike.

Контрол-брик – комбінація Ctrl+Break.

Криса - зневажлива назва комп’ютерної миші.

Лазар/Лазерник — лазерний принтер.

Лапа – переносний комп’ютер (laptop)

Лінк — гіперпосилання.

Логін — ідентифікатор (ім’я), використовуваний для входу в систему.

Локалка — локальна мережа.

Мак — комп’ютер Макінтош, виробництва фірми Apple.

Мама/Материнка — материнська плата.

Метр - мегабайт.

Мізки — оперативна пам’ять комп’ютера (ОЗУ, RAM).

Нік — псевдонім, прізвисько.

Ослик — браузер Internet Explorer.

Пассворд - пароль.

Прога - програма.

Регати — реєструвати.

Сітка - сітка Internet.

Софт - програма.

Струйник - струйний принтер.

Тормоза — дуже повільна робота комп’ютерних програм або самого комп’ютера.

Флешкакарта пам’яті.

Шаровари — умовно-безкоштовна програма для ПК.

Шнурок — дріт, сполучний кабель.

Юниксоїд — користувач операційної системи UNIX.

Яблучник — користувач комп’ютерів Епл Макінтош.

Бібліографічний опис

П’ятимовний тлумачний словник з інформатики / Упоряд. Іваницький Р. В., Кияк Т. Р. — Київ: ВІПОЛ, 1995. — 370 с.

Великий тлумачний словник сучасної української мови [Текст] : близько 250 000 сл. / авт. проекту та голов. ред. : В. Т. Бусел. — К. : Перун, 2005. — 1719 с.

Тлумачний словник української мови [Текст] : 14 000 сл. / уклад. Т. В. Ковальова, Л. П. Коврига. — Х. : Синтекс, 2005. — 672 с.

Російсько-український словник наукової термінології: Математика. Фізика. Техніка. Науки про Землю та Космос / В. В. Гейченко, В. М. Завірюхіна, О. О. Зеленюк та ін. — К.: Наук. думка, 1998. — 892 с.

Войналович О., Моргунюк В. Російсько-український словник наукової і технічної мови (термінологія процесових понять). — К.: Вирій, Сталкер, 1997. — 256 с.

Сучасний словник іншомовних слів для середньої та вищої школи Данилюк І.Г. Донецьк, БАО — 576 с.