titulka -4 лаба

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

Інститут інженерної механіки та транспорту

Кафедра ТМБ

Лабораторна робота

з дисциплiни

“Технологічні основи машинобудування

На тему: «Визначення робочого часу методом хронометражних спостережень»

Підготував:

ст. гр. ТМБ-31

Кіт Михайло

Прийняв:

Кук А.М.

Львів – 2014