cистемний аналіз№1

Практична робота №1

Є три(m=3) заводи – виробники збірних залізобетонних конструкцій з такими річними потужностям (А1)

A1=15 тис. м3/рікА2=30 тис. м3/рікА3=5 тис. м3/рік

які постачають три (n=3) мікрорайони, що будуються (В1)

В1=12 тис. м3/рік В2=22 тис. м3/рікВ3=16 тис. м3/рік

Крім того, відома матриця відстаней (тис. км) від і-го виробника до j-того споживача С=

Знайти оптимальний розподіл виробників до споживачів.

Послідовність розв’язання задачі з допомогою алгоритму коефіцієнтів така.

Обчислюється початковий, або базовий, варіанти поставок матеріалів від I-го виробника до j-го споживача. Це здійснюється наприклад, способом «північно-західного кута»

Виробник

(постачальник)

Потужність виробника

Споживач та його потреби

Коефіцієнт рядків

В1

В2

В3

12

22

16

А1

15

18/12

8/3

2/0

0

А2

30

4/0

20/19

8/11

12

А3

5

14/0

10/0

16/5

20

Коефіцієнт стовпчика

18

8

-4

Для цього порівнюється потужність виробництва А1 з потребами споживача В1 Менше з них чисел записується

Клітина

Потужність виробника

Сума коефіцієнта рядка і стовпців

Характеристики

А1В3

16

0+(-4)=-4

20

А2В1

4

18+12=30

-26

А3В1

14

18+20=38

-24

А3В2

10

20+8=28

-18

A2B1A1B1A1B2A2B2

Виробник

(постачальник)

Потужність виробника

Споживач та його потреби

Коефіцієнт рядків

В1

В2

В3

12

22

16

А1

15

18/0

8/15

2/0

0

А2

30

4/12

20/7

8/11

12

А3

5

14/0

10/0

16/5

20

Коефіцієнт стовпчика

-8

8

-4

Клітина

Потужність виробника

Сума коефіцієнта рядка і стовпців

Характеристики

А1В1

18

0+(-8)=-8

26

А1В3

2

0+(-4)=-4

6

А3В1

14

20+(-8)=12

2

А3В2

10

20+8=28

-18

A3B2A2B2A2B3A3B3

Виробник

(постачальник)

Потужність виробника

Споживач та його потреби

Коефіцієнт рядків

В1

В2

В3

12

22

16

А1

15

18/0

8/15

2/0

0

А2

30

4/12

20/2

8/16

12

А3

5

14/0

10/5

16/0

20

Коефіцієнт стовпчика

-8

8

-4

Клітина

Потужність виробника

Сума коефіцієнта рядка і стовпців

Характеристики

А1В1

18

0+(-8)=-8

26

А1В3

2

0+(-4)=-4

6

А3В1

14

2+(-8)=-6

20

А3В3

16

2+(-4)=-2

18

Отже, третій варіант є оптимальним, бо відсутні клітини з від’ємними характеристиками. Згідно з ним, загальні обсяги транспортної роботи дорівнюють: У початковому варіанті вони значно більші: Отже, різниця між початковим і оптимальними варіантами досягла 788-386=402

іністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Луцький національний технічний університет

Кафедра МБГ

РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНА РОБОТА №1

на тему «Розподільний метод(транспортна задача)»

VII-й варіант

Виконав студент

групи БДН-11

Залата В.В.

Перевірив

Сущ М. В.

Луцьк2012