05_тема

05 Оптрондар

$$$122

Сигналдық тізбектердің немесе коммутацияның аз тогы бар тізбектердің гальваникалық ағытылуы үшін қолданылатын аспаптар:

А) оптрондар

B) диодтар

C) резисторлар

D) сәуле шығарғышқа келетін кіріс электрлік сигналы фотоқабылдағышқа әсер ете келіп, оның өткізгіштігін өзгертетін жарық ағынына түрленетін оптоэлектронды құрылғы

E) құрамында сәуле шығарғыш мен фотоқабылдағыш бар аспап

F) транзистор

G) конденсатор

H) амплитудасы Um ара текті импульсті аспап

{Правильные ответы}= А, D, E

{Сложность}= 2

{Учебник} = Булычев А.Л. и др. «Электронные приборы»

{Характеристика}=

{Курс}=

{Семестр}=

$$$123

Суреттегі көрсетілген құрылғы:

А) оптрондар

B) диодтар

C) резисторлар

D) шығысында құрамды транзисторы бар оптоэлектронды құрылғы

E) құрамында сәуле шығарғыш мен фотоқабылдағыш бар аспап

F) транзистор

G) конденсатор

H) шығысында Дарлингтон шығысы бар құрылғы

{Правильные ответы} = А, D, Н

{Сложность} = 2

{Учебник}= Булычев А.Л. и др. «Электронные приборы»

{Характеристика}=

{Курс}=

{Семестр}=

$$$124

Суретте көрсетілген оптожұп:

А)диодтық оптрон

B) сәуле шығарғыштағы диод электрлік сигналдың энергиясын жарық энергиясына түрлендіреді

C) резисторлар

D) шығысында құрамды транзисторы бар оптоэлектронды құрылғы

E) құрамында сәуле шығарғыш мен фотоқабылдағыш бар аспап

F) шығыс тізбегі сызықты да, кілттік режимде де жұмыс істейтін транзистор

G) конденсатор

H) жарық сигналы электрлік сарынды шақыратын фотоқабылдағыштағы диод

{Правильные ответы} = А, D, Н

{Сложность} = 2

{Учебник} = Булычев А.Л. и др. «Электронные приборы»

{Характеристика}=

{Курс}=

{Семестр}=

$$$125

Өте дәл жоғары вольтты тізбектердің коммутациясы үшін қолданылатын оптожұп:

А)тиристорлық оптрон

B) диодтық оптрон

C) резисторлық оптрон

D) симисторлық оптрон

E) құрамында сәуле шығарғыш мен фотоқабылдағыш бар аспап

F) динисторлық оптрон

G) өрістік транзистордағы оптрон

H) Дарлингтон оптрондары

{Правильные ответы} = А, D, F

{Сложность} = 1

{Учебник} = Булычев А.Л. и др. «Электронные приборы»

{Характеристика}=

{Курс}=

{Семестр}=

$$$126

Фотоөткізгіштік әсері, яғни жарық кезінде жартылай өткізгіштің кедергісінің өзгеруінде қолданылатын оптожұп:

А) тиристорлық оптрон

B) диодтық оптрон

C) резисторлық оптрон

D) R-дағы оптрон

E) транзисторлық оптрон

F) динисторлық оптрон

G) кедергіні өзгертетін пассивті элементтегі оптрон

H) Дарлингтон оптрондары

{Правильные ответы} = C,D, F

{Сложность} = 1

{Учебник} = Булычев А.Л. и др. «Электронные приборы»

{Характеристика}=

{Курс}=

{Семестр}=

$$$127

Ашық оптикалық арнасы бар оптрондар … тіркейді.

А) заттардың болуын (немесе болмауын)

B) зат жазықтығының күйін

C) орын ауыстыру немесе бұрылыс жылдамдығын

D) түрлендіруді

E) қайта қондыруды

F) заттардың жоғалуын

G) заттардың сапасын

H) көлбеу бұрышын

{Правильные ответы} = А,В, С

{Сложность} = 1

{Учебник} = Булычев А.Л. и др. «Электронные приборы»

{Характеристика}=

{Курс}=

{Семестр}=

$$$128

Бақылау оптроны бар кернеу тұрақтандырғышы сұлбасында … орындалады.

А) светодиодпен өндірілетін сәулелену қуаты

B) фотоағын деңгейі

C) сәуле шығарғыштың өткізгіштігі

D) сәуле шығарғыштың түрленуі

E) фотоқабылдағышты қайта қою

F) сигналдың жоғалуы

G) түзету сапасы

H) көлбеу бұрышының өлшенуі

{Правильные ответы} = А,В, С

{Сложность} = 2

{Учебник} = Булычев А.Л. и др. «Электронные приборы»

{Характеристика}=

{Курс}=

{Семестр}=

$$$129

Оптрондар оптикалық арна бойынша ТТЛ және МТЖ элементтерін түйістіру сұлбаларында …

А) ауруды жоғары кернеу әрекеттерінен оқшаулауға мүмкіндік береді (электрокардиографиялық аспаптар).

B) зат жазықтығының күйін бақылай алмайды

C) орын ауыстыру немесе бұрылыс жылдамдығын өлшейді

D) дыбыстың түрленуін есептейді

E) тізбек элементтерінің қайта қойылуын жасайды

F) гальваникалық ағытылуға жол бермейді

G) оптикалық арна бойынша өлшеуіш аспаптардағы жерлендіру және қоректендіру тізбектері бойынша әсер ететін бөгеуілдердің әсерін азайтады

H) телефон желілеріне микроэлектрондық құрылғыларды қосады

{Правильные ответы} = А, G, Н

{Сложность} = 1

{Учебник} = Булычев А.Л. и др. «Электронные приборы»

{Характеристика}=

{Курс}=

{Семестр}=

$$$130

Талшықтық жарық өткізгіш, бұл –

A) оптикалық мөлдір шыныдан жасалған жіңішке жіп.

B) аз диаметрлі шыны жіп.

C) арнайы шыныдан жасалған жіңішке жіп.

D) металдан жасалған жіңішке жіптердің жиынтығы.

E) өткізгіш материалдардан жасалған жіңішке жіптердің жиынтығы.

F) алюминий сымдардан жасалған жіптер.

G) ені бірнеше микрон болатын шыныталшық.

H) мыс сымдардан жасалған жіптер.

{Правильные ответы} = А, В, G

{Сложность} = 1

{Учебник} = Булычев А.Л. и др. «Электронные приборы»

{Характеристика}=

{Курс}=

{Семестр}=

$$$131

Жарық өткізгішпен жарық … таратылады.

A) ирек тектес траектория бойынша

B) шыныталшықтың өзегінің бойымен

C) талшық бойының айналатын траекториясы бойынша

D) ауамен

E) р-n ауысудағы сәулелену рекомбинациясын қолдану арқылы

F) талшыққа паралель түрде

G) оптикалық арна бойынша өлшеуіш аспаптардағы жерлендіру және қоректендіру тізбектері бойынша әсер ететін бөгеуілдердің әсерін азайтады

H) әртүрлі аралықпен бөліп-бөліп

{Правильные ответы} = А, Е, С

{Сложность} = 1

{Учебник} = Булычев А.Л. и др. «Электронные приборы»

{Характеристика}=

{Курс}=

{Семестр}=

$$$132

Сәуле шығарғыш диодтың әрекеті … негізделген.

A) ижекциялық электролюминисенция құбылысына

B) жарықты күшейту және лазер принципі бойынша жұмыс істейтін сәуле шығарғышты пайдалануға

C) катодолюминисенция құбылысына

D) анодолюминисенция құбылысына

E) фотобейнелеу құбылысына

F) фотолюминсценция құбылысына

G) индуциялық сәулелену мен электролюминесенцияны пайдалануға

H) телефон желілеріне микроэлектрондық құрылғыларды қосуға

{Правильные ответы} = А, G, В

{Сложность} = 1

{Учебник} = Булычев А.Л. и др. «Электронные приборы»

{Характеристика}=

{Курс}=

{Семестр}=

$$$133

Оптронның негізгі артықшылықтары:

A) кіріс және шығыс тізбектерін бөлу мүмкіндігі

B) гальваникалық ағытылу

C) оптикалық ағытылу

D) магниттік ағытылу

E) тізбек элементтерінің қайта қоюын жасайды

F) гальваникалық ағытылуға жол бермейді

G) өлшеуіш аспаптардағы жерлендіру және қоректендіру тізбектері бойынша әсер ететін бөгеуілдердің әсерін азайтады

H) телефон желілеріне микроэлектрондық құрылғыларды қосады

{Правильные ответы} = А, В, С

{Сложность} = 1

{Учебник} = Булычев А.Л. и др. «Электронные приборы»

{Характеристика}=

{Курс}=

{Семестр}=

$$$134

Светодиод қоректену көзіне шектеуіш кедергі арқылы … үшін қосылады.

A) жұмыс токты шектеу үшінСтраницы: Первая | 1 | 2 | 3 | Вперед → | Последняя | Весь текст