Заявка на участь у конференції (форма)

ЗАЯВКА

на участь у III Міжнародній науково — практичній

конференції молодих вчених

“Новітні технології вирощування сільськогосподарських культур”

22 квітня 2014 р., м. Київ

Прізвище

Ім’я, по-батькові

Науковий ступінь, вчене звання

Місце роботи (навчання)

Посада

Назва доповіді

Секція

Адреса, індекс

Будь-ласка, вказуйте адресу

максимально точно!

Контактний тел.

E-mail

Додатковий примірник збірника конференції, шт.

так (вказати кількість примірників) / ні

Планую: (необхідне підкреслити)

виступити з доповіддю (до 10 хв.)

стендова доповідь

тільки друк статті

Необхідність офіційного запрошення на конференцію

так / ні

(вказати ПІБ та посаду особи, на ім’я якої надсилати офіційного листа, на який e-mail )

Підпис учасника