! Практические задания

Практичні завдання

Практичне завдання до білету № 1

Страхова компанія

Опис предметної області

Ви працюєте в страховій компанії. Вашим завданням є відстеження її фінансової діяльності.

Компанія має різні філії по всій країні. Кожна філія характеризується назвою, адресою та телефоном. Діяльність компанії організована таким чином: до вас звертаються різні особи з метою укладення договору про страхування.

У залежності від прийнятих на страхування об’єктів і страхуються ризиків договір укладається за певним видом страхування (наприклад, страхування автотранспорту від викрадення, страхування домашнього майна, добровільне медичне страхування).

При укладанні договору ви фіксуєте дату укладення, страхову суму, вид страхування, тарифну ставку і філія, в якому укладався договір.

Можливий набір сутностей

Договори (Номер договору, Дата укладення, Страхова сума, Тарифна ставка, Код філії, Код виду страхування).

Вид страхування (Код виду страхування, Найменування).

Філія (Код філії, Найменування філії, Адреса, Телефон).

Розширення постановки завдання

Потрібно врахувати, що договори укладають страхові агенти. Крім інформації про агентів (прізвище, ім’я, по батькові, адресу, телефон), потрібно ще зберігати філія, в якому працюють агенти. Крім того, виходячи з бази даних, потрібно мати можливість розраховувати заробітну плату агентам. Заробітна плата становить певний відсоток від страхового платежу (страховий платіж — це страхова сума, помножена на тарифну ставку). Відсоток залежить від виду страхування, за яким укладено договір.

Внести до структури таблиць зміни, що враховують ці факти.

Практичне завдання до білету № 2

Реалізація готової продукції

Опис предметної області

Ви працюєте в компанії, що займається оптово-роздрібним продажем різних товарів. Вашим завданням є відстеження фінансової сторони її роботи.

Діяльність компанії організована таким чином: компанія торгує товарами з певного спектру. Кожен з цих товарів характеризується найменуванням, оптовою ціною, роздрібною ціною і довідковою інформацією. У вашу компанії звертаються покупці. Для кожного з них ви запам’ятовуєте в базі даних стандартні дані (найменування, адреса, телефон, контактна особа) і складаєте по кожній угоді документ, запам’ятовуючи поряд з покупцем кількість купленого ним товару і дату покупки.

Можливий набір сутностей

Товари (Код товару, Найменування, Оптова ціна, Роздрібна ціна, Опис).

Покупці (Код покупця, Телефон, Контактна особа, Адреса).

Угоди (Код угоди, Дата угоди, Код товару, Кількість, Код покупця, Ознака оптового продажу).

Розширення постановки завдання

Тепер ситуація змінилася. З’ясувалося, що зазвичай покупці в рамках однієї угоди купують не один товар, а відразу декілька. Також компанія вирішила надавати знижки в залежності від кількості закуплених товарів та їх загальної вартості.

Внести до структури таблиць зміни, що враховують ці факти.

Практичне завдання до білету № 3

Ведення замовлень

Опис предметної області

Ви працюєте в компанії, що займається оптовим продажем різних товарів. Вашим завданням є відстеження фінансової сторони її роботи.

Діяльність компанії організована таким чином: компанія торгує товарами з певного спектру. Кожен з цих товарів характеризується ціною, довідковою інформацією і ознакою наявності чи відсутності доставки. У вашу компанії звертаються замовники. Для кожного з них ви запам’ятовуєте в базі даних стандартні дані (найменування, адреса, телефон, контактна особа) і складаєте по кожній угоді документ, запам’ятовуючи поряд із замовником кількість купленого ним товару і дату покупки.

Можливий набір сутностей

Товари (Код товару, Ціна, Доставка, Опис).

Замовники (Код замовника, Найменування, Адреса, Телефон, Контактна особа).

Замовлення (Код замовлення, Код замовника, Код товару, Кількість, Дата).

Розширення постановки завдання

Тепер ситуація змінилася. З’ясувалося, що доставка різних товарів може здійснюватися способами, різними за ціною і швидкості. Потрібно зберігати інформацію про те, якими способами може здійснюватися доставка кожного товару, і про те, який вид доставки (а відповідно, і яку вартість доставки) вибрав клієнт при укладанні угоди.

Внести до структури таблиць зміни, що враховують ці факти.

Практичне завдання до білету № 4

Бюро з працевлаштування

Опис предметної області

Ви працюєте в бюро з працевлаштування. Вашим завданням є відстеження фінансової сторони роботи компанії.

Діяльність бюро організована таким чином: бюро готове шукати працівників для різних роботодавців і вакансії для шукачів роботи фахівців різного профілю. При зверненні до вас клієнта-роботодавця його стандартні дані (назва, вид діяльності, адреса, телефон) фіксуються в базі даних. При зверненні до вас клієнта-здобувача його стандартні дані (прізвище, ім’я, по батькові, кваліфікація, професія, інші дані) також фіксуються в базі даних. За кожним фактом задоволення інтересів обох сторін складається документ. У документі зазначаються здобувач, роботодавець, посаду та комісійні (дохід бюро).

Можливий набір сутностей

Роботодавці (Код роботодавця, Назва, Вид діяльності, Адреса, Телефон).

Здобувачі (Код здобувача, Прізвище, Ім’я, По батькові, Кваліфікація, Вид діяльності, Інші дані, Передбачуваний розмір заробітної плати).

Угоди (Код здобувача, Код роботодавця, Посада, Комісійні).

Розширення постановки завдання

Виявилося, що база даних не зовсім точно описує роботу бюро. У базі фіксується тільки угода, а інформація з відкритих вакансіях не зберігається. Крім того, для автоматичного пошуку варіантів необхідно вести довідник «Види діяльності».

Внести до структури таблиць зміни, що враховують ці факти.

Практичне завдання до білету № 5

Нотаріальна контора

Опис предметної області

Ви працюєте в нотаріальній конторі. Вашим завданням є відстеження фінансової сторони роботи компанії.

Діяльність нотаріальної контори організована таким чином: фірма готова надати клієнтові певний комплекс послуг. Для наведення порядку ви формалізували ці послуги, склавши їх список із описом кожної послуги. При зверненні до вас клієнта його стандартні дані (назва, вид діяльності, адреса, телефон) фіксуються в базі даних. За кожним фактом надання послуги клієнту складається документ. У документі зазначаються послуга, сума операції, комісійні (дохід контори), опис угоди.

Можливий набір сутностей

Клієнти (Код клієнта, Назва, Вид діяльності, Адреса, Телефон).

Угоди (Код угоди, Код клієнта, Код послуги, Сума, Комісійні, Опис).

Послуги (Код послуги, Назва, Опис).

Розширення постановки завдання

Тепер ситуація змінилася. У рамках однієї угоди клієнтові може бути надано декілька послуг. Вартість кожної послуги фіксована. Крім того, компанія надає в рамках однієї угоди різні види знижок. Знижки можуть додаватися.

Внести до структури таблиць зміни, що враховують ці факти.

Практичне завдання до білету № 6

Фірма з продажу запчастин

Опис предметної області

Ви працюєте у фірмі, що займається продажем запасних частин для автомобілів. Вашим завданням є відстеження фінансової сторони роботи компанії.

Основна частина діяльності, що знаходиться у вашому віданні, пов’язана з роботою з постачальниками. Фірма має певний набір постачальників, по кожному з яких відомі назва, адреса і телефон. У цих постачальників ви купуєте деталі. Кожна деталь поряд з назвою характеризується артикулом і ціною (вважаємо ціну постійної). Деякі з постачальників можуть поставляти однакові деталі (один і той же артикул). Кожен факт купівлі запчастин у постачальника фіксується в базі даних, причому обов’язковими для запам’ятовування є дата покупки і кількість придбаних деталей.

Можливий набір сутностей

Постачальники (Код постачальника, Назва, Адреса, Телефон).

Деталі (Код деталі, Назва, Артикул, Ціна, Примітка).

Поставки (Код постачальника, Код деталі, Кількість, Дата).

Розширення постановки завдання

Тепер ситуація змінилася. З’ясувалося, що ціна деталі може змінюватися від постачання до постачання. Постачальники заздалегідь ставлять вас до відома про дату зміни ціни і про її новому значенні. Потрібно зберігати не тільки поточне значення ціни, але і всю історію зміни цін.

Внести до структури таблиць зміни, що враховують ці факти.

Практичне завдання до білету № 7

Курси підвищення кваліфікації

Опис предметної області

Ви працюєте в навчальному закладі і займаєтеся організацією курсів підвищення кваліфікації.

У вашому розпорядженні є відомості про сформованих групах студентів. Групи формуються в залежності від спеціальності та відділення. У кожну з них включено певну кількість студентів. Проведення занять забезпечує штат викладачів. Для кожного з них у вас в базі даних зареєстровано стандартні анкетні дані (прізвище, ім’я, по батькові, телефон) і стаж роботи. В результаті розподілу навантаження ви отримуєте інформацію про те, скільки годин занять проводить кожен викладач з відповідними групами. Крім того, зберігаються відомості про тип проведених занять (лекції, практика), предмет і оплаті за 1 годину.

Можливий набір сутностей

Групи (Номер групи, Спеціальність, Відділення, Кількість студентів).

Викладачі (Код викладача, Прізвище, Ім’я, По батькові, Телефон, Стаж).

Навантаження (Код викладача, Номер групи, Кількість годин, Предмет, Тип заняття, Оплата).

Розширення постановки завдання

У результаті роботи з базою даних з’ясувалося, що розмір погодинної оплати залежить від предмета і типу заняття. Крім того, кожен викладач може вести не всі предмети, а тільки деякі.

Внести до структури таблиць зміни, що враховують ці факти.

Практичне завдання до білету № 8

Визначення факультативів для студентів

Опис предметної області

Ви працюєте у вищому навчальному закладі і займаєтеся організацією факультативів.

У вашому розпорядженні є відомості про студентів, які включають стандартні анкетні дані (прізвище, ім’я, по батькові, адресу, телефон). Викладачі вашої кафедри повинні забезпечити проведення факультативних занять з деяких предметів. По кожному факультативу встановлені певну кількість годин і вид проведених занять (лекції, практика, лабораторні роботи). У результаті роботи зі студентами у вас з’являється інформація про те, на які факультативи записався кожен з них. Існує певний мінімальний обсяг факультативних предметів, які повинен прослухати кожен студент. Після закінчення семестру ви заносите інформацію про оцінки, отримані студентами на іспитах.

Можливий набір сутностей

Студенти (Код студента, Прізвище, Ім’я, По батькові, адреса, телефон).

Предмети (Код предмета, Назва, Об’єм лекцій, Об’єм практик, Об’єм лабораторних робіт).

Навчальний план (Код студента, Код предмета, Оцінка).

Розширення постановки завдання

Тепер ситуація змінилася. З’ясувалося, що деякі з факультативів можуть тривати більше одного семестру. У кожному семестрі для предмета встановлюється обсяг лекцій, практик та лабораторних робіт у годинах. Як підсумкової оцінки за предмет береться остання оцінка, отримана студентом.

Внести до структури таблиць зміни, що враховують ці факти.

Практичне завдання до білету № 9

Розподіл навчального навантаження

Опис предметної області

Ви працюєте у вищому навчальному закладі і займаєтеся розподілом навантаження між викладачами кафедри.

У вашому розпорядженні є відомості про викладачів кафедри, що включають разом з анкетними даними інформацію про їх наукового ступеня, займаної адміністративної посади та стаж роботи. Викладачі вашої кафедри повинні забезпечити проведення занять з деяких предметів. По кожному з них встановлено певну кількість годин. В результаті розподілу навантаження у вас повинна вийти інформація такого роду: «Такий-то викладач проводить заняття по такому-то предмету з такою-то групою».

Можливий набір сутностей

Викладачі (Код викладача, Прізвище, Ім’я, По батькові, Вчений ступінь, Посада, Стаж).Предмети (Код предмета, Назва, Кількість годин).

Навантаження (Код викладача, Код предмета, Номер групи).

Розширення постановки завдання

Тепер ситуація змінилася. З’ясувалося, що всі проведені заняття діляться на лекційні і практичні. По кожному виду занять встановлюється свою кількість годин. Крім того, дані про навантаження потрібно зберігати декілька років.

Внести до структури таблиць зміни, що враховують ці факти.

Практичне завдання до білету № 10

Туристична фірма

Опис предметної області

Ви працюєте в туристичній компанії, що продає путівки клієнтам. Вашим завданням є відстеження фінансової сторони діяльності фірми.

Робота з клієнтами у вашій компанії організована таким чином: у кожного клієнта, що прийшов до вас, збираються деякі стандартні дані — прізвище, ім’я, по батькові, адресу, телефон. Після цього співробітники з’ясовують у клієнта, де він хотів би відпочивати. При цьому йому демонструються різні варіанти, що включають країну проживання, особливості місцевого клімату, наявні готелі різного класу. Поряд з цим обговорюється можлива тривалість перебування і вартість путівки. У разі якщо вдалося домовитися і знайти для клієнта прийнятний варіант, ви реєструєте факт продажу путівки (або путівок, якщо клієнт купує відразу кілька путівок), фіксуючи дату відправлення. Іноді ви вирішуєте надати клієнтові деяку знижку.

Можливий набір сутностей

Маршрути (Код маршруту, Країна, Клімат, тривалість, Готель, Вартість).

Путівки (Код маршруту, Код клієнта, Дата відправлення, Кількість, Знижка).

Клієнти (Код клієнта, Прізвище, Ім’я, По батькові, адреса, телефон).

Розширення постановки завдання

Тепер ситуація змінилася. Фірма працює з декількома готелями в декількох країнах. Путівки продаються на одну, дві або чотири тижні. Вартість путівки залежить від тривалості туру і готелю. Знижки, які надає фірма, фіксовані. Наприклад, при покупці більше однієї путівки надається знижка 5%. Знижки можуть додаватися.

Внести до структури таблиць зміни, що враховують ці факти.

Практичне завдання до білету № 11

Облік телефонних переговорів

Опис предметної області

Ви працюєте в комерційній службі телефонної компанії. Компанія надає абонентам телефонні лінії для міжміських переговорів. Вашим завданням є відстеження вартості міжміських телефонних переговорів.

Абонентами компанії є юридичні особи, які мають телефонну крапку, ІПН (ідентифікаційний номер платника податків), розрахунковий рахунок в банку. Вартість переговорів залежить від міста, в який здійснюється дзвінок, і часу доби (день, ніч). Кожен дзвінок абонента автоматично фіксується в базі даних. При цьому запам’ятовуються місто, дата, тривалість розмови і час доби.

Можливий набір сутностей

Абоненти (Код абонента, Номер телефону, ІНН, Адреса).

Міста (Код міста, Назва, Тариф денний, Тариф нічний).

Переговори (Код переговорів, Код абонента, Код міста, Дата, Кількість хвилин, Час доби).

Розширення постановки завдання

Тепер ситуація змінилася. Ваша фірма вирішила ввести гнучку систему знижок. Так, вартість хвилини тепер зменшується залежно від тривалості розмови. Розмір знижки для кожного міста різний. Внести до структури таблиць зміни, що враховують ці факти.

Практичне завдання до білету № 12

Бібліотека

Опис предметної області

Ви є керівником бібліотеки. Ваша бібліотека вирішила заробляти гроші, видаючи напрокат деякі книги, які є в невеликій кількості примірників. Вашим завданням є відстеження фінансових показників роботи.

У кожної книги, що видається в прокат, є назва, автор, жанр. У залежності від цінності книги ви визначили для кожної з них заставну вартість (сума, внесена клієнтом при взятті книги напрокат) і вартість прокату (сума, яку клієнт платить при поверненні книги, отримуючи тому заставу). До бібліотеки звертаються читачі. Усі читачі реєструються в картотеці, яка містить стандартні анкетні дані (прізвище, ім’я, по батькові, адресу, телефон). Кожен читач може звертатися в бібліотеку кілька разів. Усі звернення читачів фіксуються, при цьому по кожному факту видачі книги запам’ятовуються дата видачі та очікувана дата повернення.

Можливий набір сутностей

Книги (Код книги, Назва, Автор, Заставна вартість, Вартість прокату, Жанр).

Читачі (Код читача, Прізвище, Ім’я, По батькові, адреса, телефон).

Видані книги (Код книги, Код читача, Дата видачі, Дата повернення).

Розширення постановки завдання

Тепер ситуація змінилася. Нескладний аналіз показав, що вартість прокату книги повинна залежати не тільки від самої книги, а й від терміну її прокату. Крім того, необхідно додати систему штрафів за шкоду, завдану книзі, і систему знижок для деяких категорій читачів.

Внести до структури таблиць зміни, що враховують ці факти.

Практичне завдання до білету № 13

Прокат автомобілів

Опис предметної області

Ви є керівником комерційної служби у фірмі, що займається прокатом автомобілів. Вашим завданням є відстеження фінансових показників роботи пункту прокату.

У автопарк входить певна кількість автомобілів різних марок, вартостей і типів. Кожен автомобіль має свою вартість прокату. У пункт прокату звертаються клієнти. Всі клієнти проходять обов’язкову реєстрацію, за якої про них збирається стандартна інформація (прізвище, ім’я, по батькові, адресу, телефон). Кожен клієнт може звертатися в пункт прокату кілька разів. Усі звернення клієнтів фіксуються, при цьому по кожній угоді запам’ятовуються дата видачі та очікувана дата повернення.

Можливий набір сутностей

Автомобілі (Код автомобіля, Марка, Вартість, Вартість прокату, Тип).

Клієнти (Код клієнта, Прізвище, Ім’я, По батькові, адреса, телефон).

Видані автомобілі (Код автомобіля, Код клієнта, Дата видачі, Дата повернення).

Розширення постановки завдання

Тепер ситуація змінилася. Нескладний аналіз показав, що вартість прокату автомобіля повинна залежати не тільки від самого автомобіля, але і від терміну його прокату і від року випуску. Також потрібно запровадити систему штрафів за повернення автомобіля в неналежному вигляді і систему знижок для постійних клієнтів.

Внести до структури таблиць зміни, що враховують ці факти.

Практичне завдання до білету № 14

Видача банком кредитів

Опис предметної області

Ви є керівником інформаційно-аналітичного центру комерційного банку. Одним з суттєвих видів діяльності банку є видача кредитів юридичним особам. Вашим завданням є відстеження динаміки роботи кредитного відділу.

У залежності від умов отримання кредиту, процентної ставки і терміну повернення всі кредитні операції діляться на кілька основних видів. Кожен з цих видів має свою назву. Кредит може отримати клієнт, при реєстрації надав такі відомості: назва, вид власності, адреса, телефон, контактна особа. Кожен факт видачі кредиту реєструється банком, при цьому фіксуються сума кредиту, клієнт і дата видачі.

Можливий набір сутностей

Види кредитів (Код виду, Назва, Умови отримання, Ставка, Термін).

Клієнти (Код клієнта, Назва, Вид власності, Адреса, Телефон, Контактна особа).

Кредити (Код виду, Код клієнта, Сума, Дата видачі).

Розширення постановки завдання

Тепер ситуація змінилася. Після проведення різних досліджень з’ясувалося, що використовувана система не дозволяє відслідковувати динаміку повернення кредитів.

Для усунення цього недоліку ви прийняли рішення враховувати в системі ще і дату фактичного повернення грошей. Потрібно ще врахувати, що кредит може гаситися частинами, і за затримку повернення кредиту нараховуються штрафи.

Внести до структури таблиць зміни, що враховують ці факти.

Практичне завдання до білету № 15

Інвестування вільних коштів

Опис предметної області

Ви є керівником аналітичного центру інвестиційної компанії, що займається вкладенням коштів у цінні папери.

Ваші клієнти — підприємства, які довіряють керувати їх вільними грошовими коштами на певний період. Вам необхідно вибрати вид цінних паперів, які дозволять отримати прибуток і компанії, і клієнту. При роботі з клієнтом для вас дуже істотною є інформація про підприємство — назва, вид власності, адреса і телефон.

Можливий набір сутностей

Цінні папери (Код цінного паперу, Мінімальна сума угоди, Рейтинг, Прибутковість за минулий рік, Додаткова інформація).

Інвестиції (Код інвестиції, Код цінного паперу, Код клієнта, Котирування, Дата покупки, Дата продажу).

Клієнти (Код клієнта, Назва, Вид власності, Адреса, Телефон).

Розширення постановки завдання

При експлуатації бази даних стало зрозуміло, що необхідно зберігати історію котирувань кожного цінного паперу. Крім того, крім вкладень у цінні папери, існує можливість вкладати гроші в банківські депозити.

Внести до структури таблиць зміни, що враховують ці факти.

Практичне завдання до білету № 16Страницы: 1 | 2 | Весь текст