2013.12.03 2 курс

ЗАТВЕРДЖУЮ “____”__________2013 р.

ПРОРЕКТОР ____________ СВІНАРЬОВ Ю.М. Р О З К Л А Д

ЗАНЯТЬ 2 КУРСУ ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ 3 СЕМЕСТР 2013/2014 УЧБОВОГО РОКУ

ВБ-121

ВС-121

ВФ-121

Понеділок 16.12

Фізика

09.00 326р

доц. Лесніков В.П.

Математичний аналіз

09.00 322

доц. Юрченко М.О.

Матем. логіка та теорія алгоритмів

09.00 429

проф. Кобозева А.А

Вівторок 17.12

Середа 18.12

Філософія

09.00 414р

доц. Афанасьев О.І.

Теорія ймовірності

09.00 322

доц. Вострова Г.О.

Математичний аналіз

09.00 429

проф. Кобозева А.А.

Четвер

19.12

П’ятниця 20.12

Технології програмування

09.00 514р

доц. Чечельницький В.Я

Архітектура обчисл. сист.

09.00 337

ст.викл. Волкова Н.П.

Дискретна математика

09.00 417

ст.викл. Борисенко І.І.

Субота 21.12

Понеділок 23.12

Основи теорії кіл,сигналів та процесів в системах ТЗІ

09.00 520р

доц. Троїцький Б.С.

Алгоритми та структури даних

09.00 337г

доц. Гришина В.О.

Вівторок 24.12

Програмування

09.00 432

ст.викл. Трифонова К.О.

Середа

25.12

Четвер

26.12

Вища математика

09.00 104р

доц. Плотнікова Л.І.

Філософія

09.00 423

ст.викл. Іванова Е.М.

П’ятниця 27.12

Філософія

09.00 423

ст.викл. Іванова Е.М.

Субота

28.12

Декан факультету________________________

Начальник навчально-методичного відділу_________________________"
"