формалізм у використанні праць К

формалізм у використанні праць К. Маркса , Ф. Енгельса , В. І. Леніна , роз’єднаність наукових шкіл та інше. У 20 -і роки були сильні поведінкові концепції , які в цілому не виходили за рамки природничо-наукового матеріалізму та механістичного напрямку в діалектичному матеріалізмі . У категоріях поведінки визначали предмет психології П. П. Блонський та М. Я. Басов. М Я. Басов (1892-1931) , учень і послідовник А. Ф. Лазурського , боровся за побудову психології на засадах діалектичного матеріалізму , проти ідеалізму Челпанова і механістичного матеріалізму Бехтерева , проти біологізації психіки людини. Розцінюючи ситуацію в психології як кризову , Басов вказав на суб’єктивізм і ідеалізм в трактуванні психіки як джерела кризи . Шляхом виходу психології з кризи , за Басовим , може бути об’єктивне пізнання , в якому теорія повинна бути нерозривно пов’язана з практикою : «… істинною лабораторією для вивчення дитини має бути школа , дитячий садок або дитячий будинок , а основним працівником у цій галузі повинен бути педагог. Через педагогічну практику і в безпосередньому контакті з нею повинні ставитися і вирішуватися теоретичні проблеми, що стосуються дитинства ». Піддавши критичному аналізу існуючі уявлення про предмет психології і вказавши на їх обмеженість в розумінні пояснювальних принципів у трактуванні психічного , М. Я. Басов робить висновок про те , що предметом психології є поведінка , а методом — спостереження . « Активність ,що виявляється у взаєминах людини із середовищем , процес його поведінки … становить істинний об’єкт психологічного вивчення ». Одиницею структури поведінки є акт , який являє собою синтез стимулу і реакції як своїх « необхідних елементів і складових частин ». Поведінка складається з системи актів і розвивається з ізольованих дій , коли активність організму ще не має в собі внутрішньої цілісності та зв’язності , до все більш внутрішньої цілісності та зв’язності , до все більш внутрішнього зв’язку між окремими ланками ланцюга поведінки . Щаблі у розвитку структури поведінки описуються в термінах старої психології: нижчі структури поведінки називаються асоціативно — детермінованим