физиология 2 курс ЖМ 2013

«Келісілген»

«Life sciences» ОД

ОҮК төрайымы

доцент Рослякова Е.

_____12.09.2013ж._______________

«Бекітемін»

«Life sciences» ОД

директоры

Юсупов Р.Р.

_______ _ 12.09.2013ж._____________

2013-2014 оқу жылындағы «Жалпы медицина» мамандығы бойынша

2 курс студенттеріне арналған «Физиология-2» пәнінен тест сұрақтары

1. Деполяризация фазасы қандай ионның өтуіне байланысты

А.К клеткаға кіруіне

В.К клеткадан шығуына

С. Na клеткаға кіруіне

Д.Na клеткадан шығуына

Е.Nа қозғалысының тоқталуына

2. Мүлдем қозбайтын кезеңiнiң аталуы

А. абсолюттiк рефрактерлiк

B. супернормалдыі

С. субнормалдыі

D. салыстырмалы рефрактерлiк

Е. латенттi кезең

3.Тіннің тітіркендіргіш әсерінен қозу күйіне ауысу қабілеті:

А. Өткізгіштік

В. Жиырылғыштық

С. Эластикалық

D. Пластикалық

Е. Қозғыштық

4. Жасуша цитоплазмасында қандай иондар концентрациясы жоғары:

А.калий

В.натрий

С.кальций

Д.хлор

Е.темір

8. А~b тобына жататын жүйкелердің қозуды өткізу жылдамдығы:

А.1 -3 м/с

В.3 — 18м/с

С.15 -40 м/с

Д. 40 — 70 м/с

Е.70 -120 м/с

9. В тобына жататын жүйкелердің қозуды өткізу жылдамдығы:

А.1 -3 м/с

В. 3 — 18м/с

С.15 -40 м/с

Д.40 — 70 м/с

Е.70 -120 м/с

10. Актомиозин комплексінің түзілуіне кедергі жасайтын белок:

А.Актин

В.Миозин

С. Тропомиозин

Д.Актомиозин

Е.Миоглобин

12.Тұрақты тоқ ұзақ әсер еткенде катодтың астында байқалатын қозғыштықтың төмендеуi:

А.катодтық депрессия

В.анодтық экзальтация

С.катэлектротон

Д.катпериэлектротон

Е.анэлектротон

13. Бірыңғай салалы бұлшықет қасиетін сипаттайтын көрсеткіш:

А.Қозғыштығы жоғары

В. Қозғыштығы төмен

С.Өткізгіштігі жоғары

Д.Тыныштық потенциалы = (-90-100 мВ)

Е.Лабильдігі жоғары

14. Қажыған бұлшық еттерді қалпына келтіруге қажет оптимальды жағдай:

А.толық тыныштық

В.қосымша жұмыс

С. активті демалыс

Д.стрестік әсерлер

Е.күшейтілген тамақтану

15. Қозуды тудыратын бір реобаза тең токтың ең аз уақыты

А. реобаза

B. әсердiң пайдалы уақыты

С. хронаксия

D. аккомодация жылдамдығы

Е. лабильдiк

16. Ырғақты тiтiркендiру кезiнде байқалатын қаңқа етiнiң ұзақ жиырылуы

А. Изотониялық

B. Ауксотониялық

С. Изометриялық

D. Тетанустық

Е.Фазалық

17. Бұлшық ет талшықтарының ұзындығы өзгермей жиырылу

А. Изотониялық

B. Ауксотониялық

С. Изометриялық

D. Тетанустық

Е. Фазалық

18. Жиырылған сәтте еттiң тонусы өзгермей, тек қысқаратын болса,ол:

А.Изотониялық

В.Ауксотониялық

С.Изометриялық

Д.Тетанустық

Е.Фазалық

19.-Миелинді жүйке талшықтарының ішіндегі қозуды жай өткізетін талшық типі

А.А — альфа

В.А — бетта

С.А — гамма

Д. В

Е.С

20. Синапстың физиологиялық қасиеті:

А.қажымау

В.реверберация

С.қозуды жеке өткізу

Д.оқшаулап өткізу

Е. қозуды бір бағытта өткізу

21. Жекеленген жүйке талшығы бойымен қозу өту заңы:

А.Бір бағытта өту

В.Қозудың жинақталуы

С.Қозудың бір жүйке талшығынан екінші талшыққа өту қабілеті

Д. екі бағытта өткізу

Е.Тітіркендіру ырғағы мен күшін трансформациялау қабілеті

22. Бұлшықет жиырылуында негізгі роль атқаратын ион:

А.Na`

В.K`

С.Cl`-

Д.Ca`2`

Е.Mg`2`

23. Парабиоз немен түсіндіреледі?

А. лабильділіктің төмендеуімен

В.лабильділіктің жоғарылауымен

С.қозғыштықтың өзгермеуімен

Д.қозғыштықтың жоғарылауымен

Е.өткізгіштіктің жоғарылауымен

24. Екінші тітіркендіргіш жеке жиырылудың қай кезеңіне кез келсе, толық емес жинақталу байқалады

А.абсолюттік рефрактерлік

В.латенттік

С.жиырылу

Д.босаңсу

Е.жеке жиырылу ақталғаннан кейін

25. Жиырылудың толық жинақталуы үшін тітіркендіргіш жиырылудың қай кезеңіне әсер етеді

А.жасырын

В. жиырылу

С.босаңсу

Д.еттің дара жиырылуы аяқталғаннан кейін

Е.абсолюттік рефрактерлік

26. Жасуша мембранасының тыныштық потенциалының пайда болу негізі:

А.Жасушадан тыс ортаға қарағанда, калий және натрий ионының концентрациясы жасуша ішінде көп болуы

В.Калий ионының концентрациясы жасуша ішінде және сыртында бірдей, ал натрий ионы жасушадан тыс ортада жоғары болуы

С. Калий ионы жасуша ішінде, ал натрий ионы жасушадан тыс ортада көп болуы

Д.Натрий және калий ионының концентрациясы жасуша ішінде және сыртында бірдей болуы

Е.Натрий ионының концентрациясы жасуша ішінде және сыртында бірдей болуы

27. Жергілікті жауап кезеңіндегі қозғыштықтың сипаттамасы

А.Төменгі қозғыштық (субнормальды)

В.Қозғыштық сәл жоғарлайды

С.Қозғыштық нольге дейін төмендейді — абсолютті рефрактерлік кезең

Д.Қозғыштықтың бірте-бірте жоғарлауы біріншілік көрсеткішіне дейін – салыстырмалы рефрактерлік кезең

Е.Қозғыштық супернормальды

28.Тінді қоздыратын бір реобазаға тең тоқ әсерінің ең қысқа уақыты

А.Пайдалы уақыт

В.Лабилдік

С.Реобаза

Д.Қозу табалдырығы

Е.Тітіркендіру кезінде кернеуі мен формасының өзгерісі

29. Катодта қозудың пайда болуы:

А.тұрақты ток тұйықталғанда

В.тұрақты ток ажыратылғанда

С.пайда болмайды

Д.жиі тоқ әсер еткенде

Е.айнымалы тоқ әсер еткенде

30.Анодта қозудың пайда болуы:

А.тұрақты ток тұйықталғанда

В.тұрақты ток ажыратылғанда

С.тұрақты ток пайда болмайды

Д.жиі тоқ әсер еткенде

Е.айнымалы тоқ әсер еткенде

31. Қаңқа бұлшықеттерінде қозудың өту жылдамдығы:

А.3,5-14 м/сек

В.2-3,5 м/сек

С.0,5-1 м/сек

Д.5-10 см/сек

Е.0,5-3 см/сек

32. Бірыңғай салалы бұлшықеттерде қозудың өту жылдамдығы:

А.3,5-14 м/сек

В.2-3,5 м/сек

С.0,5-1 м/сек

Д.5-10 см/сек

Е.0,5-3 см/сек

33. Натрий-калий насосының қызметі:

А. Жасушадан натрийдің шығуы және калий ионының жасушаға кіруі

В.Жасушадан калийдің шығуы және натрий ионының жасушаға кіруі

С.Жасушадан натрий мен калидің шығуы

Д.Жасушаға калий мен натридің кіруі

Е.Жасушадан тек калиді шығарады, ал натрий ионына әсер етпейді

34. Бұлшықет жиырылуы үшін қажетті біріншілік энергия көзі, бұл:

А.Креатинфосфат

В.Аденилатциклаза

С.АҮФ

Д.Глюкоза

Е.Гликоген

35.Ересек адамның жүйкесінің лабильділігі:Страницы: Первая | 1 | 2 | 3 | ... | Вперед → | Последняя | Весь текст