тести Франко

Тести з курсу «Історія української журналістики»Тема «Публіцистична творчість Івана Франка»

підготувала студентка групи Ж-31

Хом’як Леся

В якому році Іван Франко дебютує в журналі «Друг» під псевдонімом «Джеджалик» з сонетом «Народнії пісні»?

а) 1874; б)1880; в) 1876

На захист чого Франко та його друзі почали виступати в «Друзі» починаючи з зими 1876 року?

а) ліберальних намірів; б) тодішнього складу редакції журналу; в) рідної мови

В якому відділі журналу «Друг» Франко відігравав найбільшу роль в середині 70их років ХІХ ст.?

а) критично-публіцистичному; б) літературному; в) науково-публіцистичному

Який журнал видавали Франко разом із М.Павликом після виходу із в’язниці у 1878 році?

а) «Громадський друг»; б) «Світ»; в) «Товариш»

Протягом якого періоду Іван Франко редагував літературно-науковий журнал «Життє і слово»?

а) 1889-1893 р.; б) 1894-1897 рр.; в) 1890 – 1892 рр.

Скільки разів Франко був ув’язнений австрійською владою за соціалістично-пропагандистську діяльність?

а) 1раз; б) 5разів; в) 4 рази

Завдяки підтримці якого громадського діяча у 1899 році Франко став членом наукового товариства імн. Т. Шевченка?

а) М. Драгоманов; б) М. Грушевський; в) Д. Донцов

Спільно із яким літературним діячем Франко видавав журнал «Світ» з 1881-1882 роки?

а) І. Болей; б) М. Грушевський; в) В. Гнатюк

Видання якого журналу Іван Франко планував розпочати у 1886 році як логічне продовження «Друга» — «Громадського друга» — «Дзвона» — «Молота» — «Світу»?

а) «Правда»; б) «Ватра»; в) «Поступ»

Матеріали для якого альманаху за проханням Франка збирали київські студенти?

а) «Веселка»; б) «Перший вінок»; в) «Русалка Дністрова»