системний підхід

Назва школи (підходу)

Часовий період

Основні представники

Характеристика та зміст основних ідей

Системний підхід

Кінець 50-х років XX ст.

Л. фон Берталанфі, О. О. Богданов, Г.Саймон, П.Друкер, А.Чандлер

Основною ідеєю теорії є розгляд організації як системи, що складається з взаємозв’язаних елементів. Дуже популярною серед системних концепцій менеджменту є теорія «7-S», яку розробили дві пари американських дослідників (першу пару склали Томас Пітерс і Роберт Уотермен, другу — Річард Паскаль і Єнтьні Атос). Учені дійшли висновку, що ефективна сучасна організація формується на базі семи взаємопов’язаних елементів, зміна кожного з яких веде до зміни шести інших. Засадничими моментами цієї концепції є: стратегія, структура, системи, штати, стиль, кваліфікація та цінності, які можна так чи інакше поділяти.