семінар до теми 10

Навчальні питання: 1)“Конституційно-правовий статус Уповноваженого верховної Ради України з прав людини”; 2)“Конституційно-правовий статус Рахункової палати”

УПОВНОВАЖЕНИЙ ВЕРХОВНОЇ РАДИ З ПРАВ ЛЮДИНИ

Посада уповноваженого з прав людини (омбудсмена) існує в багатьох країнах світу. Вона вперше була введена у Швеції в 1809 році. Основною функцією обмундсмена тоді був нагляд за правосуддям. Тепер у переважній більшості країн основною функцією ом- будсменів є контроль за діяльністю адміністрацій, тобто органів виконавчої влади.

Уповноважений з прав людини не втручається у справи суду і органів місцевого самоврядування. Він не може видавати приписи чи анулювати рішення адміністративних органів.

В Англії, наприклад, омбудсмен має право викликати службовців виконавчої влади і надати їм відповідні рекомендації щодо захисту порушеного права. Відповідно, Посередник у Франції і Народний захисник в Іспанії здійснюють нагляд за діями державної адміністрації. Вони мають право доступу до документів, дають рекомендації щодо справедливого вирішення скарг, можуть порушувати справу про відповідальність будь-яких посадових осіб. В деяких країнах (Фінляндія, Польща) омбудсмен може оскаржувати дії недержавних органів, опротестовувати рішення суду.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини керує інституцією, яка не входить до структури Верховної Ради. Це самостійний конституційний орган влади. Він функціонує при Верховній Раді незалежно від державних органів та посадових осіб. По відношенню до нього Верховна Рада виступає як вищий орган управління. Його діяльність «доповнює існуючі засоби захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина, не відміняє їх і не тягне перегляду компетенції державних органів, які забезпечують захист і поновлення порушених прав і свобод » (стаття 4 закону «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини»).

У Законі, який було прийнято Верховною Радою 23 грудня 1997 року, зазначається, що «парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини і громадянина та захист прав кожного на території України і в межах її юрисдикції на постійній основі здійснює Уповноважений Верховної Ради України з прав людини» (стаття 1).

Метою парламентського контролю, який здійснює Уповноважений є:

захист прав і свобод людини і громадянина, проголошених Конституцією України, законами України та міжнародними договорами України;

додержання та повага до прав і свобод людини і громадянина суб’єктами, зазначеними у статті 2 цього Закону;

запобігання порушенням прав і свобод людини і громадянина або сприяння їх поновленню;

сприяння приведенню законодавства України про права і свободи людини і громадянина у відповідність з Конституцією України, міжнародними стандартами у цій галузі;

поліпшення і подальший розвиток міжнародного співробітництва в галузі захисту прав і свобод людини і громадянина;

запобігання будь-яким формам дискримінації щодо реалізації людиною своїх прав

і свобод;

сприяння правовій інформованості населення та захист конфіденційної інформації про особу.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини має право (за статтею 13 Закону):

невідкладного прийому вищими посадовими особами держави, керівниками органів місцевого самоврядування;

бути присутніми на засіданнях Верховної Ради, Кабінету міністрів, Конституційного Суду, Верховного Суду, суддів загальної юрисдикції;

безперешкодно відвідувати органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності;

на ознайомлення з документами, включаючи документи органів прокуратури і

судів;

вимагати від посадових осіб органів державної влади і органів місцевого самоврядування проведення перевірок діяльності підконтрольних їм підприємств, установ і організацій;

запрошувати посадових осіб і громадян України для отримання від них пояснень щодо обставин, що перевіряються;

відвідувати місця попереднього ув’язнення і установи відбування покарань засудженими, установи примусового лікування;

бути присутніми на засіданнях судів усіх інстанцій;

перевіряти стан додержання встановлених прав людини і громадянина державними органами, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність

Уповноважений Верховної Ради з прав людини представляє Верховній Раді України щорічну доповідь про стан додержання та захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності.

РАХУНКОВА ПАЛАТА

В більшості країн світу парламентами утворені спеціальні структури, які покликані контролювати витрачання грошей державою. Ці структури є незалежними від законодавчої і виконавчої влади інституціями або підвладні парламенту. Справа в тому, що громадяни країни платять податки у вигляді грошей, які стають державними. У США, наприклад, надходження до бюджету в 1999 році становили 1624 млрд. дол. Для ефективного функціонування системи державного управління ці гроші повинні витрачатися раціонально, під контролем незалежних структур.

В Україні такою структурою є Рахункова палата. Вона здійснює контроль за використанням коштів Державного бюджету України від імені Верховної Ради (стаття 98 Конституції України). Проте Рахункова палата не є органом Верховної Ради. Це самостійний конституційний орган, діяльність якого регулюється законом.

Рахункова палата контролює Державний бюджет, державні бюджетні і позабюджетні фонди, внутрішні і зовнішні позички. Рахункова палата визначає законність, ефективність і доцільність використання коштів.

Контрольно-ревізійна діяльність Рахункової палати направлена на контроль використання і проходження коштів, починаючи з Державного бюджету і закінчуючи конкретним використанням на підприємстві промисловості, установі освіти, науки, медицини.

Рахункова палата має справу з державним казначейством, постійно отримує інформацію про проходження платежів. Вона слідкує за пропорційністю фінансування статей бюджету, пропорційністю фінансування головних розпорядників коштів, яких в Україні 247.

Рахункова палата аналізує і контролює все, що пов’язане із формуванням, обслуговуванням та погашенням державного внутрішнього і зовнішнього боргу України., проблемами повернення кредитів, у тому числі і кредитів під гарантію уряду.

Рахункова палата раз на квартал робить аналіз виконання Державного бюджету і подає матеріали у Верховну Раду. Вона здійснює експертизу та аналіз проекту Державного бюджету на наступний рік.

Рахункова палата — один з важливих інститутів демократичного суспільства України.

Методичні рекомендації

Необхідно вказані поняття самостійно опрацювати та законспектувати з підручників чи юридичних енциклопедичних довідників.

Для ґрунтовнішого опрацювання необхідно вивчити вказані законодавчі акти про інститут омбудсмена та Рахункової палати в Україні, а також звернутись до підручників та довідників з конституційного права зарубіжних країн.

7

Ст. викладач циклу ЗЮД підполковник вн.сл.

Звенигородський О.М.