розклад для 2 курсу

«Затверджено»__________Г. П. Науменко « Погоджено»__________О. О. Дьомін

Розклад занять студентів

заочного відділення

2 курс

(2013-2014 н.р.)

Аудиторія № _304____

П

О

Н

Е

Д

І

Л

О

К

04.11.13

П

О

Н

Е

Д

І

Л

О

К

11.11.13

1.Статистика

1. Залік. Етика й естетика. Етика бізнесу

2. Статистика

2. Фінанси, гроші та кредит

3.Фінанси, гроші та кредит

3. Фінанси, гроші та кредит

4.Інформатика та комп’ютерна техніка

4. Економічна теорія

5. Інформатика та комп’ютерна техніка

5. Економічна теорія

05.11.13

12.11.13

В

І

В

Т

О

Р

О

К

1. Правознавство

В

І

В

Т

О

Р

О

К

1.Залік. Правознавство

2. Правознавство

2.Адміністративне право

3. Філософія

3. ОАТ

4. Статистика

4. ОАТ

5. Статистика

5.

06.11.13

13.11.13

С

Е

Р

Е

Д

А

1.Іноземна мова

С

Е

Р

Е

Д

А

1. Іноземна мова

2. Іноземна мова

2. Іноземна мова

3. Економічна теорія

3.Залік. Системи технологій

4. Економічна теорія

4. Економічна теорія

5. Екзамен. Статистика

5. Економічна теорія

07.11.13

14.11.13

Ч

Е

Т

В

Е

Р

1. Географія туризму

Ч

Е

Т

В

Е

Р

1. Теорія організації

2. Географія туризму

2. Теорія організації

3. Правознавство

3. Державне та регіональне управління

4. Екзамен. Філософія

4. Державне та регіональне управління

5. Іноземна мова

5. Залік. Іноземна мова

08.11.13

15.11.13

П’

Я

Т

Н

И

Ц

Я

1. Залік. Географія туризму

П’

Я

Т

Н

И

Ц

Я

1.Міжнародні економічні відносини

2. Тур. країнознавство

2. Міжнародні економічні відносини

3. Етика й естетика. Етика бізнесу

3.Екзамен. Економічна теорія

4. Етика й естетика. Етика бізнесу

4. Економічна теорія

5. Етика й естетика. Етика бізнесу

5. Економічна теорія

С

У

Б

О

Т

А

09.11.13

1. Інформатика та комп’ютерна техніка

2.Системи технологійСтраницы: 1 | 2 | Весь текст