програмне забезпечення

Прикладне програмне забезпечення загального призначення – це комплекс програм,розрахованих на широке коло користувачів,які не складають програми,а використовують готові для розв’язання необхідних задач. Найбільш відомими серед них є: текстові редактори,графічні системи, електронні таблиці та системи керування базами даних. Текстові редактори та процесори дозволяють готувати текстові документи: технічні описи,службові листи, статті тощо. Приклади таких програм: MS Word, Word Pad, Блокнот, AbiWord, WordPerfect, OpenOffice.org Writer.Електронні таблиці дозволяють розв’язувати широке коло задач,пов’язаних з числовими розрахунками та представляти дані у графічному вигляді. Приклади ET: Microsoft Exel, Gnumeric, OpenOffice.org Calc, Lotus1-2-3, Supercalk.Графічні системи багато чисельні, а їх функції – різноманітні. Серед них можна виділити системи ділової графіки, художньої графіки, інженерної графіки та автоматизованого проектування, системи обробки фотографічних зображень а також універсальні графічні системи. Найпопулярніші векторні графічні редактори – CorelDRAW, Adobe illustrator, Inkscape. Приклади растрових графічних редакторів: MS Paint, Adobe Photoshop, Paint Shop Pro.Системи керування базами даних (СУБД) призначені для об’єднання наборів даних з метою створення єдиної інформаційної моделі об’єкта. Ці програми дозволяють накопичувати, оновлювати, коригувати, вилучати, сортувати інформацію, організовану спеціальним чином у вигляді банку даних. Приклади СУБД: Acces, dBase, MySQL, Orade Database, FoxPro.Прикладне програмне забезпечення спеціального призначення використовується для розв’язання широкого кола задач, пов’язаних з професійною діяльністю користувачів у різноманітних галузях.


Администрация сайта крайне не советует использовать готовую работу. Вы можете заказать написание работы в сервисе Автор24.