практика 2 семестр)

пор.

Індивідуальне завдання

1.

Теоретична частина: «Інформаційне забезпечення роботи менеджера».

Практична частина: діловодство

Дідченко

Катерина

2.

Теоретична частина: «Характеристика статуту підприємства (термін створення, форма власності, організаційно-правова форма господарювання, ступінь самостійності, місія підприємства, права та обов’язки підприємства, сфера діяльності, дотримання вимог щодо державної реєстрації та діяльності підприємства тощо)».

Практична частина: діловодство

3.

Теоретична частина: «Характеристика господарської діяльності (спеціалізація підприємства, переважні види бізнес-операцій, інші види діяльності)».

Практична частина: діловодство

Євдоченко

Віталій

4.

Теоретична частина: «Характер організації управління діяльністю підприємства (організаційна структура управління підприємством, характеристика окремих структурних підрозділів, їх функціонального призначення, прав, обов’язків, повноважень, характер регламентації діяльності окремих працівників підприємства (контракти, посадові

інструкції тощо)».

Практична частина: діловодство

Новак

Тетяна

5.

Теоретична частина: «Організація планово-економічної діяльності на підприємстві. Аналіз основних функцій, що покладені на планово-економічну службу, її взаємозв’язок з іншими структурними підрозділами у процесі виконання функціональних завдань».

Практична частина: діловодство

Буцко Артур.

6.

Теоретична частина: «Організація роботи з персоналом підприємства, кількісний та якісний склад кадрової служби. Аналіз нормативних документів, що регламентують її роботу (положення про кадрову службу та посадові інструкції працівників кадрової служби)».

Практична частина: діловодство

Ганзенко

Олександра

7.

Теоретична частина: «Оцінка кадрової політики, яка провадиться на підприємстві, підвищення кваліфікації працівників, атестація працівників, реалізація заходів щодо зміцнення згуртованості трудового колективу та формування соціально-психологічного клімату, складання планів розвитку ділової кар’єри».

Практична частина: діловодство

Журавель

Юлія

8.

Теоретична частина: «Організація маркетингової та комерційної діяльності на підприємстві».

Практична частина: діловодство

9.

Теоретична частина: «Основні постачальники ресурсів та споживачі продукції (робіт, товарів, послуг) підприємства. Процес їх пошуку, оцінки та вибору. Порядок та умови укладання угод».

Практична частина: діловодство

Дідовець

Вікторія

10.

Теоретична частина: «Комунікаційні заходи маркетингу (реклама, стимулювання збуту, використання цінових знижок), зв’язки з громадськістю. Аналіз бюджету маркетингу».

Практична частина: діловодство

Коток

Тетяна

11.

Теоретична частина: «Організація грошового обороту. Форми розрахунків, що використовуються».

Практична частина: діловодство

12.

Теоретична частина: «Функції, типові завдання та уміння, якими повинен володіти менеджер з метою забезпечення конкурентоспроможного розвитку підприємства».

Практична частина: діловодство

Близнюк

Наталія

13.

Теоретична частина: «Розробка стратегічних напрямів розвитку підприємства».

Практична частина: діловодство

14.

Теоретична частина: «Планування і прогнозування діяльності підприємства».

Практична частина: діловодство

Бурбицька

Валерія

15.

Теоретична частина: «Розробка і впровадження нововведень».

Практична частина: діловодство

16.

Теоретична частина: «Формування оптимального асортименту продукції».

Практична частина: діловодство

17.

Теоретична частина: «Управління персоналом».

Практична частина: діловодство

Денисенко

Аліна

18.

Теоретична частина: «Організація та раціоналізація робочих місць».

Практична частина: діловодство

Вишняк

Альона

19.

Теоретична частина: «Розробка ефективних систем мотивації та оплати праці».

Практична частина: діловодство

Лоєвець

Богдана

20.

Теоретична частина: «Прийняття управлінських рішень».

Практична частина: діловодство

Герус

Вікторія

21.

Теоретична частина: «Контроль виконання управлінських рішень».

Практична частина: діловодство

Хабарова

Вероніка

22.

Теоретична частина: «Організація антикризового управління».

Практична частина: діловодство

23.

Теоретична частина: «Здійснення збутової та комерційної діяльності».

Практична частина: діловодство

24.

Теоретична частина: «Управління якістю та конкурентоспроможністю продукції».

Практична частина: діловодство

Василенко

Поліна

25.

Теоретична частина: «Формування іміджу підприємства».

Практична частина: діловодство. Горбатюк Аліна