питання до Заліку для студентів 2 курс

Питання до заліку з фармакології для 2 курсу з тем

«Загальна фармакологія. Фармакологія нервової системи»

Розділ 1. Вступ. Загальна фармакологія

Ентеральні шляхи введення ЛЗ.

Віди дії ЛР.

Фармакологія як наука. Основні розділи фармакології.

Парентеральні шляхи введення ЛС.

Пряма і рефлекторна дія ЛР. Приклади.

Залежність ефекту від дози ЛР. Класифікація доз.

Головна, побічна і токсична дія ЛР.

Принципи дозування ліків

Зв’язок фармакології з іншими дисциплінами.

Що вивчають фармакокінетика і фармакодинаміка?

Шляхи виведення ЛР з організму.

Залежність ефекту ЛР від стану організму.

Що таке біодоступність ЛР?

Місцева і резорбтивна дія ліків. Приклади.

Ентеральні шляхи введення ЛС.

Властивості і види рецепторів.

Що таке елімінація ЛР і період напіввиведення?

Внутрішня активність ЛР. Поняття про агоністів і антагоністів.

Шляхи виведення ЛР з організму.

Лікарська мутагенність і канцерогенність.

Шляхи введення ЛР з організму.

Негативна побічна дія лікарських засобів (токсична, тератогенна).

Що таке пряма та вторинна дія ЛЗ?

Головна та побічна дія ЛЗ?

Яка різниця між толерантністю до ліків та медикаментозною залежністю?

Що таке синергізм, антагонізм?

Особливості дії лікарських препаратів при повторному введенні (звикання, кумуляція, залежність). Що таке тахіфілаксія?

Що таке оборотна та необоротна дія ЛЗ?

Шляхи виведення ЛВ з організму.

Чим звикання відрізняється від пристрасті? Що таке кумуляція, абстиненція, синдром відміни?

Ситуаційні завдання:

Розрахуйте вміст лікарської речовини у відсотках, якщо відомо, що зміст його в 1мл — 0,002

Розрахуйте вміст лікарської речовини у відсотках, якщо відомо, що зміст його в 1мл — 0,02

Розрахуйте зміст ЛР в 1 мл розчину, якщо відомо, що концентрація розчину рівна 10%?

Розрахуйте зміст лікарської речовини в 2 мл розчину, якщо відомо, що концентрація розчину дорівнює 2%?

Якій процентній концентрації відповідає вказана в рецепті концентрація 4,0-200 ml?

Якій процентній концентрації відповідає вказана в рецепті концентрація 3,6-180 ml?

Розрахуйте зміст лікарської речовини у відсотках, якщо відомий його зміст в 1 мл — 0,3.

Розрахуйте зміст лікарської речовини в 1 мл розчину, якщо відомо, що концентрація розчину рівна 2%?

Яка кількість діючої речовини міститься в 1 мл 0,05% розчину неостігміну?

Яка кількість діючої речовини міститься в 1 столовій ложці 10% розчину хлориду кальцію?

Розрахуйте вміст лікарської речовини у відсотках, якщо відомо, що зміст його в 1мл — 0,0002

Розрахуйте вміст лікарської речовини у відсотках, якщо відомо, що зміст його в 1мл — 0,025.

У якій концентрації має бути розчин, щоб за один прийом (столова ложка) хворої отримував 150 міліграм натрію броміду?

Розрахуйте вміст лікарської речовини в 1 мл розчину, якщо відомо, що концентрація розчинудорівнює0,1%.

Розрахуйте вміст лікарської речовини в 1 мл розчину, якщо відомо, що концентрація розчину дорівнює 0,05%.

Розділ 2. Лікарські засоби, що впливають на периферичний відділ НС

Засоби для інфільтраційної і провідникової анестезії( назви ЛС).

Холінергічний синапс, передача імпульсу (намалювати схему).

Порівняльна характеристика міорелаксантів( назви ЛС).

Допомога при отруєнні фосфорорганічними з’єднаннями.

Механізм дії місцевих анестетиков.

Характеристика гангліоблокаторів( назви ЛС).

Основні ефекти збудження симпатичної нервової системи

Засоби для поверхневої анестезії( назви ЛС).

Класифікація ЛР, що впливають на аферентну іннервацію (групи і назви ЛС).

Порівняльна характеристика М-холіноміметиків( назви ЛС).

Показання до застосування в’яжучих і адсорбуючих засобів( назви ЛС).

Показання до застосування антихолінестеразних засобів( назви ЛС).

Н-холіноблокатори( назви ЛС). Показання до застосування.

Коротка характеристика обволікаючих і адсорбуючих засобів( назви ЛС).

Дія етанолу на ЖКТ.

Основні вимоги до снодійних засобів.

Засоби для інфільтраційної і провідникової анестезії( назви ЛС).

Показання до застосування альфа-адреноміметиків( назви ЛС).

Основні види місцевої анестезії.

Відмінності між адреноблокаторами і симпатолітиками( назви ЛС).

Основні ефекти збудження парасимпатичних нервів.

Класифікація Н-холіноблокаторів (підгрупи, назви ЛС).

Спосіб застосування і механізм дії гірчичників.

Механізм дії подразнюючих ЛЗ( назви ЛС).

Механізм дії місцевих анестетиків.

Характеристика М-холіноблокаторів( назви ЛС).

Механізм дії міорелаксантів( назви ЛС).

Адренергічний синапс, передача імпульсу (намалювати схему).

Отруєння М-холіноблокаторами (дія атропіну) допомога.

Порівняльна характеристика антихолінестеразних засобів( назви ЛС).

Характеристика М-, Н-холіноміметиків( назви ЛС).

Механізм дії місцевих анестетиків.

Розділ 3. Лікарські засоби, що впливають на ЦНС

Антиноцицептивна система.

Спрямованість дії ноотропних засобів, показання до застосування.

Класифікація анальгезующих засобів (групи, назви препаратів).

Класифікація психотропних засобів (групи, назви препаратів).

Класифікація засобів для наркозу.

Гостре отруєння опіоідами. Допомога.

Характеристика противопаркінсонічних засобів.

Класифікація антидепресантів (групи і назви ЛС).

Класифікація засобів для неінгаляційного наркозу (групи і назви ЛС).

Механізми дії антидепресантів.

Переваги і недоліки азоту закису.

Спрямованість дії ноотропних засобів.

Класифікація засобів, діючих на ЦНС (групи і названияЛС).

Загальні риси і відмінності у фармакологічній дії анальгетиків і засобів для наркозу.

Основні стадії інгаляційного наркозу.

Дія морфіну на ЦНС

Класифікація анальгезуючих засобів (групи і назви ЛС).

Побічна дія протиепілептичних засобів.

Класифікація протиепілептичних засобів (групи і назви ЛС).

Порівняльна характеристика наркотичних анальгетиків.

Фармакодинаміка психостимуляторів.

Класифікація снодійних засобів (групи і назви ЛС).

Класифікація психотропних засобів (групи і назви ЛС).

Отруєння снодійними. Допомога.

Коротка характеристика протиепілептичних засобів.

Наркотичні анальгетики, класифікація, механізм дії, приклади.

Основні відмінності між наркотичними і ненаркотичними анальгетиками

Нейролептики( назви ЛС), їх відмінності від анксиолитиков, основні ефекти, показання до застосування, небажані ефекти.