образцы портфолио школьника

Образцы портфолио школьника можно найти по адресу:

http://super-photoshop.ru/dizajn/58801-portfolio-dlya-shkolnikov.html

http://neuch.org/files/portfolio-uchenika-nachalnojj-shkoly