лаба№7

Лабораторна робота №7

Поліконденсація фенолу і формальдегіду в кислому середовищі ( одержання новолаку)

Мета роботи: Вивчення процесу синтезу фенопластів та їх властивостей

Реактиви: Обладнання:

Фенол 13г, формалін(40%) 9гкругло донна колба міст. 150мл, соляна кислота(конц.) 0,25г зворотний холодильник, водяна лазня, термометр, порцелянова чашка.

Порядок роботи

Наважку 13г фенолу та 40%-ного розчину формаліну кладуть до кругло донної колби і збовтують до повного розчинення фенолу. Потім додають 0,25г концентрованої соляної кислоти, з’єднують зі зворотним холодильником та нагрівають на водяній бані при 90°С до різкого розділення смоляного та водяного шарів. Вміст колби зливають у порцелянову чашку(під тягою), дають відстоятися й зливають верхній водяний шар. Залишену в чашці смолу промивають до нейтральної реакції та висушують при звичайному тиску, поступово збільшують температуру до 200°С. Одержаний продукт конденсації, який є суміш плавких і розчинних поліметиленоксифеніленів лінійної будови, перетворюється в просторовий полімер під час уведення спеціальних агентів, «зметуючи» лінійні макромолекули. Як такі добавки можна використовувати тверді полімери формальдегіду