лаба на металоведенье

Мета: придбати навики у випробуванні металів на твердість.

Завдання: 1.- вивчити влаштування і роботу твердомірів типу ТШ /прилад

Брилеля/, ТК /прилад Роквела/;

2.- визначити твердість відпалених і загартованих сталевих зразків.

Матеріальне забезпечення:

1.- твердомір ТШ /прилад Бринеля/;

2.- твердомір ТК /прилад Роквела/;

3.- мікролупа для вимірювання відбитків;

4.- зразки металу для вимірювання на твердість.

Теоретичні повідомлення.

Твердість — здібність металу або сплаву чинити опір втисненню в нього індентора у виді кулі, конуса або піраміди, влаштованих на відповідних приладах.

Випробування на твердість за Бринелем проводиться втиснюванням у випробуемий зразок сталевої загартованої кульки визначеного діаметра під дією заданого навантаження за визначеним часом.

Схема випробування дається на мал.1.

Мал.1. Схема випробовування на твердість за Бринелем

Внаслідок втиснювання кульки на поверхні зразка утворюється відбиток /лунка/. Відношення навантаження Р до поверхні отриманого відбитка /кулевого сегмента/ F, дає число твердості, яке визначається літерами НВ /кг/мм2/.

Данні по вибору діаметра кульки і навантаження в залежності від товщини і якості випробуємого матеріалу наведені в табл.

№ документа

Підпис

Дата

Виконав

13.02

Літера

Лист

Листів

Перевірив

Дяченко О.О

13.02

У

1

ЛВ 12 1/9Д

Затвердив

Випробування на твердість за Роквелом виконується втиснюванням у випробуємий зразок алмазного конуса з кутом 120° або стальної загартованої кульки діаметром 1,588мм. Кулька або конус зтиснюється у зразок під дією двох послідовно надатих ваг — попередньої і основної. Загальне навантаження буде дорівнюватися їх сумі: Р=Р01. Попередня вага Р0в усіх випадках дорівнює 10кг /100Н/. Схема випробування дається на мал.2.

Мал.2. Схема випробовування на твердість за Роквелом.

Випробування металів малої твердості виконується стальною кулькою при навантаженні 100кг; облікування ведеться по червоній шкалі — В /HRВ/.

Випробування металів високої твердості виконується алмазним конусом при навантаженні 160кг, облікування — по чорній шкалі — С /HRC/.

Число твердості за Роквелом — число абстрактне і висловлюється в умовних одиницях. За одинщю твердості прийнята величина, відповідна осьовому переміщенню наконічника на 0,002мм.

Порядок виконання роботи.

А. Твердість за Бринелем.

1а.-Для даних зразків металу визначити діаметр кульки Д, навантаження Р і

час витримування. .

Дяченко

№ документа

Підпис

Дата

2а.- Влаштувати зразок на предметний столик твердоміра ТШ і двічі

провести випробування.

3а.- Заміряти отримані відбитки за допомогою мікролупи і визначити

середній діаметр відбитка.

4а.-Розрахувати твердість за Бринелем по формулі:

5а.-Результати випробувань внести в табл.1.

Б. Твердість за Роквелом.

1б. Для даних зразків металу визначити шкалу твердості, вид наконічника і

загальний вантаж.

2б. Влаштувати зразок на предметний столик твердоміра ТК і надати

попередає навантаження 10кг.

3б. Визначити нуль, на шкалі С напроти великої стрілки незалежно від шкали

вимірювання.

4б. Надати наконічнику основне навантаження і визначити число твердості

по шкалі твердоміра.

5б. Вимірювання провести двічі і результати занести у табл.№ 2.

Таблиця № 2

Зробити висновок про виконану роботу.

Питання для самоперевірки.

1.Що таке твердість металів?

2.Як визначити твердість металів за методом Бринеля?

3.Як визначити твердість металів за методом Роквела?

Дяченко

№ документа

Підпис

Дата