лаб практ №2

Лабораторно-практична робота №2

Тема: Вибір засобу підвищення зносостійкості та відновлення деталей з заданих умов

Мета: Навчитись визначати засоби підвищення зносостійкості та відновлення деталей з заданих умов

Хід роботи

Вибрати засоби підвищення зносостійкості для деталей (згідно варіанту)

Розробити технологічний маршрут відновлення деталі з заданих умов

Висновок

Контрольні питання

Визначити методи підвищення зносостійкості

Назвати засоби відновлення деталей

Варіанти:

1-5 – Циліндричний трьох ступеневий редуктор

6-10 – Черв’ячно-циліндричний редуктор

11-15 – Черв’ячно-гвинтовий редуктор

16-20 – Черв’ячний двоступеневий редуктор