лаб практ №1

Лабораторно-практична робота № 1

Тема: Виявлення дефектів за допомогою безпосереднього вимірювання зношених деталей та вузлів візуальним методом

Мета: Навчитися визначати дефекти деталей та вузлів візуальним методом

Хід роботи

Виконати кінематичну схему редуктора

Виконати робоче креслення деталі (парні варіанти – вал, не парні – колесо)

Визначити дефекти редуктора візуальним методом

Визначити види та причини зношування деталі

Висновок

Контрольні питання

Які існують види зношування деталі ?

Дати визначення злому деталі

Назвати без приладні методи діагностики відмов обладнання

Приладні методи відмов обладнання

Варіанти:

1-5 – Циліндричний трьох ступеневий редуктор

6-10 – Черв’ячно-циліндричний редуктор

11-15 – Черв’ячно-гвинтовий редуктор

16-20 – Черв’ячний двоступеневий редуктор