к лаб№5 2

Параметри кола приведені в табл 2.1 та 2.2.

Таблиця 2.1

Перша цифра

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

R,

100

50

100

200

40

80

25

30

50

40

C, F

2,52

-

9,2

4

-

3,45

-

-

3,2

-

L, mH

-

5,31

-

-

5,5

-

8,0

5,52

-

9,2

f, Hz

500

1500

100

200

2000

1000

500

1500

1000

400

Таблиця 2.2

Друга цифра

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

U, V

5

-

8

-

10

-

6

-

7

-

I, A

-

0,1

-

0,05

-

0,2

-

0,15

-

0,1

Додаток 1

Призначення

Універсальний осцилограф С1-77 призначений для дослідження форми електричних сигналів шляхом візуального спостереження в диапазоні частот від 0 до 10 MHz, вимірювання розмахів в диапазоні від 0,01 до 200 V та інтервалів часу від 0,08*10-6 до 0,4 s.

Наявність двох каналів вертикального відхилення забезпечує одночасне дослідження двох сигналів на одній розгортці.

Технічні дані

Робоча частина екрану осцилографу дорівнює:

по горизонталі 8 поділок (80mm)

по вертикалі 6 поділок (60mm)

Коефіцієнти відхилення кожного каналу по вертикалі дорівнюють: 0,005; 0.01; 0,02; 0,05; 0,1; 0,2; 0,5; 1; 2,5; 10 V/div (вольт на поділку).

Коефіціенти розгортки складають: 0,1; 0,2; 0,5; 1; 2; 5; 50; 100; 200; 500; 1*103; 2*103; 5*103; 1*104; 2*104; 5*104; 0,1*106; 0,2*106 ms/div.

Границя допустимого значення відносної похибки

коефіцієнтів відхилення по вертикалі при розмірі сигналів від 2 до 6 поділок дорівнює 4% для кожного каналу;

коефіцієнтів розгортки при розмірі зображення сигналу по горизонталі не менш ніж 4 поділки 4%.

Максимальний розмах напруги для входу зовнішнього сигналу на підсилювач каналу горизонтального відхилення складає не більше 5 V на гнізді “1:1” та 20 V на гнізді “1:10”.

Електроннопроменевий осцилограф

Призначення

Універсальний осцилограф С1-77 призначений для дослідження форми електричних сигналів шляхом візуального спостереження в диапазоні частот від 0 до 10 MHz, вимірювання розмахів в диапазоні від 0,01 до 200 V та інтервалів часу від 0,08*10-6 до 0,4 s.

Наявність двох каналів вертикального відхилення забезпечує одночасне дослідження двох сигналів на одній розгортці.

Зовнішній вигляд лицьової панелі осцилографа приведено на рис д.Г1.

Технічні дані

Робоча частина екрану осцилографу дорівнює:

по горизонталі 8 поділок (80mm)

по вертикалі 6 поділок (60mm)

Коефіцієнти відхилення кожного каналу по вертикалі дорівнюють: 0,005; 0.01; 0,02; 0,05; 0,1; 0,2; 0,5; 1; 2,5; 10 V/div (вольт на поділку).

Коефіцієнти розгортки складають: 0,1; 0,2; 0,5; 1; 2; 5; 50; 100; 200; 500; 1*103; 2*103; 5*103; 1*104; 2*104; 5*104; 0,1*106; 0,2*106 ms/div.

Границя допустимого значення відносної похибки

коефіцієнтів відхилення по вертикалі при розмірі сигналів від 2 до 6 поділок дорівнює 4% для кожного каналу;

коефіцієнтів розгортки при розмірі зображення сигналу по горизонталі не менш ніж 4 поділки 4%.

Максимальний розмах напруги для входу зовнішнього сигналу на підсилювач каналу горизонтального відхилення складає не більше 5 V на гнізді “1:1” та 20 V на гнізді “1:10”.

Рисунок Г1 – Лицьова панель осцилографа С1-77