друк лаб. 2

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний університет «Львівська політехніка»

Лабораторна робота № 2

з дисципліни “Статистика”

на тему:

«Розрахунок відносних статистичних величин»

Варіант 23

Виконала: ст.. гр. МЕ-24

Шумин К.Р.

Перевірила: асистент

Гербут М. В.

Львів 2014

Лабораторна робота № 2

«Розрахунок відносних статистичних величин»

Мета роботи: Навчитись обчислювати різні види відносних величин та робити висновки на їх основі.

Зміст завдання: У відповідності із варіантом завдання провести дослідження стану сільського господарства у визначених областях України, використовуючи в процесі аналізу різні види відносних величин

Таблиця 1

Структура посівних площ

Назва

Загальна земельна площа, тис. га

Вся посівна

В тому числі в % до посівної площі

області

площа

 

тис. га

у % до загальної площі

Зернові культури

Технічні культури

Картопля та овочево-баштанні культури

Кормові культури

Черкаська

2092

1241

59,3

53,5

11,7

8,3

26,5

Чернігівська

3190

1126

35,3

54,3

4,9

10,4

30,5

Україна

60355

27928

46,3

55,8

13,5

7,8

22,8

Висновок: здійснивши аналіз структури посівних площ Черкаської і Чернігівської областей і України встановлено, що найбільшу частку у % до посівної площі займають зернові культури. Найменшу частку в Україні і Черкаській області займають картопля і овочево-баштанні культури, а у чернігівській області технічні культури.

Таблиця 2

Питома вага посівних площ регіонів у посівній площі України

Назва

Вся посівна площа

В тому числі в % до даної культури по Україні

області

тис. га

у % до посівної площі України

Зернові культури

Технічні культури

Картопля та овочево-баштанні культури

Кормові культури

Черкаська

1241

4,4

4,26

3,84

4,71

5,16

Чернігівська

1126

4,03

3,92

1,46

5,35

5,38

Україна

27928

-

-

-

-

-

Висновок: здійснивши аналіз питомої ваги посівних площ регіонів у посівній площі України встановлено, що найбільшу питому вагу у Черкаській області займають кормові культури а саме 5,16 %, а найменшу — технічні культури 3,84%. У Чернігівській області найбільшу питому вагу займають кормові культури, а саме 5,38%, а найменшу технічні культури 1,46%.

Таблиця 3

Порівняння посівних площ двох областей

Назви

Відношення посівних площ, тис. га

В тому числі

областей

Зернові культури

Технічні культури

Картопля та

Кормові культури

 

овочево-баштанні культури

Черкаська

1,102

1,09

2,64

0,88

0,96

Чернігівська

0,907

0,92

0,38

1,14

1,04

Висновок: здійснивши аналіз Порівняння посівних площ Черкаської і Чернігівської областей встановлено, що найбільшу питому вагу у Черкаській області займають технічні культури -2,64, а у Чернігівській області картопля та овочево-баштанні культури – 1,14. Найменшу частку у Черкаській області займають картопля та овочево-баштанні культури -0,88, а у Чернігівській області технічні культури — 0,38.

Таблиця 4

Порівняльний аналіз площ,

відведених під зернові з іншими видами культур

Назва

Посівні площі під зернові, тис. га

Відношення відповідних посівних площ в % до площ під зернові

області

Технічні/зернові

Картопля та овочево-баштанні/зернові

Кормові/зернові

Черкаська

664

0,23

0,16

0,49

Чернігівська

611

0,09

0,19

0,56

Висновок: здійснивши порівняльний аналіз площ, відведених під зернові з іншими видами культур встановлено, що найбільше відношення у Черкаській області мають кормові/зернові-0,49, а у Чернігівській області кормові /зернові-0,56. Найменшу частку у Черкаській області займає відношення технічні/зернові-0,23, а у Чернігівській області технічні/зернові — 0,09.

Таблиця 5

Урожайність зернових культур за 01 рік

Назва

Посівна площа під зернові, тис. га

Площа, з якої зібрано урожай, тис. га

Валовий збір зерна за 01 рік, тис. т

Урожайність, ц/га

області

Черкаська

664

624,16

15695

251,46

Чернігівська

611

574,34

10371

180,57

Україна

15586

14650,84

307630

209,97

Висновок: здійснивши аналіз урожайності зернових культур за рік встановлено, що урожайність у Черкаській обл. 251,46 ц/га., у Чернігівській -180,57 ц/га., в Україні-209,97 ц/га.

Таблиця 6

Динаміка урожайності зернових культур протягом досліджуваного періоду

Назва області

Валовий збір зерна за перший досліджуваний рік, тис. т

Динаміка валового збору зерна, в % по відношенню до збору протягом першого досліджуваного року

02 до 01

03 до 01

04 до 01

05 до 01

06 до 01

07 до 01

08 до 01

09 до 01

Черкаська

2336

101,7

70,5

84,3

114,4

94,0

76,5

137,3

86,2

Чернігівська

1712

101,5

71,9

80,2

112,3

74,3

95,1

104,7

63,3

Україна

47431

107,54Страницы: 1 | 2 | Весь текст