дпадапа

Основні вимоги до знань і вмінь гуртківців четвертого року навчання

Учні повинні знати:

Взаємозв’язок театру з життям;

Основи роботи театру;

Про роботу театру, гримерів, акторів;

Способи вираження характеру персонажів;

Правила обов’язкового виділення слів або словосполучень;

Основні засоби логіко-емоційної виразності та їх значення.

Учні повинні вміти:

Правильно дихати і керувати диханням;

Вільно володіти своїм голосом: силою, висотою, тембром;

Слідкувати за дикцією: правильно вимовляти всі голосні та приголосні.

Правильно, виразно інтонувати текст;

Володіти елементами пластичної культури: психофізичним апаратом, увагою, гнучкістю, уявою, фантазією, спритністю, ритмічністю, музикальністю, здатністю до емоційного настрою;

Бачити себе в сценічному просторі в динаміці;

Уміти створювати необхідний образ, передати глядачам емоційний стан, характер так, щоб персонаж сприймався реальним;

Виявляти творчість у виконанні ролей;

Організувати себе як актора.