вопросы экзамен Информатика и КТ

Теоретичні питання:

Можливості Visual Basic. Змінні та оператори. Створення меню й діалогових вікон мовою Visual Basic.

Стандартні стилі Текстового процесору. Створення нових стилів. Гіперпосилання

Операційна система MS DOS. Команди роботи з каталогами і файлами в MS DOS

Форматування текстів та шаблонів в текстовому процесорі

Операційна оболонка Norton Commander (NC). Панелі NC. Функціональні клавіші

Призначення та можливості “1С:Бухгалтерія”. Елементи вікна Довідники.

Найпростіші операції роботи з каталогами та файлами в Norton Commader (NC).

Формати Табличного процесору. Робота з формулами і різними категоріями функцій

Робота з програмами “Провідник”, “Корзина”

Поняття економічної інформації. Види документів з економічною інформацією

Комп’ютерні віруси та антивірусні програми

Робота а каталогами і файлами в MS DOS.

Текстовий процесор: Інструментальні панелі. Створення нових документів за допомогою шаблонів. Редагування текстів і шаблонів

Вибір шрифтів. Рамки. Кольорове оформлення. Стилі Табличного процесору

Пошук, заміна, автозаміна та автотекст. Робота з ілюстраціями в текстовому процесорі

Апаратні вимоги ОС. Мультимедійні можливості. Порівняльна характеристика з попередніми ОС

Стандартні стилі Текстового процесору. Створення нових стилів. Робота з таблицями Текстовому процесорі. Гіперпосилання

Робота з функціональними клавішами NC

Формати у Табличному процесорі. Робота з формулами і різними категоріями функцій.

Сервісні програми:Програма Norton Utilites

Табличний процесор. Захист комірок та листів. Робота зі списками. Створення списків та редагування записів

Створення, редагування та показ презентації за допомогою Майстра презентацій

Табличний процесор. Пошук записів, сортування списків, фільтрація даних. Типи фільтрів, їх побудова.

Текстовий процесор.Графічні об’єкти на робочому листі. Друк документу.

Табличний процесор. Побудова графіків функцій. Типи Діаграм.

Пошук в СУБД. Створення звітів

Робота з макросами У табличному процесорі

Мета та задачі курсу

Основні поняття СУБД. Основні функції СУБД. Способи створення таблиць.

Операційна оболонка Norton Commander (NC). Функціональні клавіші

Основні поняття СУБД. Основні функції СУБД. Створення зв’язків між таблицями

Робота з документами та стандартними і прикладними програмами

Основні поняття СУБД. Основні функції СУБД. Створення звітів

Комп’ютерні віруси. Види.

Основні поняття СУБД. Основні функції СУБД. Створення запитів

Антивірусні програми

Робота з мережевими файлами за допомогою засобу “Мережеве оточення”. Робота в локальній мережі.

Архітектура та функціонування основних і додаткових пристроїв ПК

Архітектура та принцип роботи комп’ютерної мережі.

Технологія стровення, редагування та показу презентацій засобами програми Майстер презентацій

Перегляд документів в Інтернет і способи захисту ПК від не санкціонованого доступу

Налаштування 1С:Бухгалтерія. Введення та обробка довідника підприємств

Практичне питання:

Текстовий процесор. Самостійно встановивши необхідні налаштування і елементи форматування, створити таблицю та набрати наступний текст. Встановіть фон шапки таблиці жовтим, текст червоним.

Практичне питання:

Майстер презентацій. Створіть презентацію коледжу мінімум на 6 слайдів. Вона повинна містити:

1-Титульний стайд, на якому повинна розміщуватись інформація про студента, що виконує завдання та тема презентації;

2- слайди «тіла» презентації, які розкривають зміст тематики;

3- кінцевий слайд.

Встановіть анімацію на заголовки слайдів. Обовязково повинно бути вставлено мінімум: одне зображення та блок-схема

Практичне питання:

В текстовому процесорі набрати таблицю за зразком

Практичне питання:

Текстовий процесор. Наберіть текст за зразком та встановіть відповідне форматування тексту

М

іж двома світовими війнами в ряді країн з’являються досвідчені конструкції бронетранспортерів. Наприклад, у Італії в 1928 будують двовісний бронетранспортер ФІАТ -604 на шасі вантажівки. Він був розрахований на перевезення 15 десантників і озброєний трьома кулеметами. У 1925 в Англії створили напівгусеничний «Пулеметовоз» «Барфорд — Кегресс», який міг транспортувати в відкритому зверху корпусі станковий кулемет і 9 солдатів.

У нашій країні в 1937 році на базі тривісного броньовика БА -10 сконструювали 10 — місцевий бронетранспортер для евакуації поранених — БА -22. Кілька пізніше на базі вантажівки ЗІС -5 створили полугусенічнік Б -3.

Однак повне визнання і широке поширення броньовані транспортери для піхоти отримали тільки в роки другий світової війни, коли їх випуск під всіх країнах обчислювався десятками тисяч.

Практичне питання:

Текстовий процесор. Наберіть текст за зразком. Заменіть автоматично всі літери «ч» на цифру «4». Зробіть зі слова «гімн» гіперпосилання на сайт zakon.rada.gov.ua. Створіть фон документу «конфеті»

Ще не вмерла України і слава, і воля,

Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.

Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці,

Запануємо ми, браття, у своїй сторонці.

Душу й тіло ми положим за нашу свободу,

І покажемо, що ми, браття, козацького роду.

Станем, браття, всі за волю, від Сяну до Дону,

В ріднім краю панувати не дамо нікому.

Чорне море ще всміхнеться, дід Дніпро зрадіє,

Ще у нашій Україні доленька наспіє!

Душу й тіло ми положим за нашу свободу

І покажемо, що ми, браття, козацького роду.

А завзяття, праця щира свого ще докаже,

Ще ся волі в Україні піснь гучна розляже.

За Карпати відіб’ється, згомонить степами,

України слава стане поміж народами.

Практичне питання:

Текстовий процесор. За допомогою графічних об’єктів створити блок схему за зразком

Практичне питання:

Текстовий процесор. Користуючись інструментами Панелі малювання, побудуйте задане зображення

Практичне питання:

Табличний процесор. Побудувати таблицю обліку продажу молочних продуктів. Зробити відповідні розрахунки

Практичне питання:

Табличний процесор. Створити Накладну. Довільно заповнити назви товарів. Зробити відповідні розрахунки. Зверніть увагу! При підрахунку суми у євро використати заданий курс валюти за допомогою абсолютної адресації.

Практичне питання:

Табличний процесор. На аркуші «Столова» оформи таблицю, в яку внесено розкладка продуктів на одну порцію, щоб можна було, ввівши загальне число порцій в С2, отримати необхідну кількість продуктів у колонці «Всього» (використовуйте абсолютну адресацію)

Практичне питання:

Табличний процесор. Створіть таблицю «Оцінки за семестр». За допомогою вбудованої функції розрахувати середній бал за кожним учнем.

Практичне питання:

Створіть бузу даних Коледж. Створіть в ній три таблиці Учні, Предмети, Оцінки. Зробіть звязки між таблицями. Заповніть кожну таблицю двома рядками.

Практичне питання:

Майстер презентацій. Створіть презентацію своєї спеціальності мінімум на 6 слайдів. Вона повинна містити:

1-Титульний стайд, на якому повинна розміщуватись інформація про студента, що виконує завдання та тема презентації;

2- слайди «тіла» презентації, які розкривають зміст тематики;

3- кінцевий слайд.

Встановіть анімацію на заголовки слайдів. Обовязково повинно бути вставлено мінімум: одне зображення та блок-схема

Практичне питання:

Текстовий процесор. За допомогою редактору формул наберіть наступні формули:

Практичне питання:

Запустити текстовий процесор. Зробити наступні налаштування: Встановити:

масштаб документа — 75%,

відступи: ліве поле — 2 см;

праве поле — 17 см;

верхнє поле — 2 см.

Набрати фразу в першій рядку: Я вивчаю текстовий процесор Writer успішно.

Встановити розмір шрифту 12.

Скопіювати її 5 разів. Змінити розмір шрифту для отриманих фраз, починаючи з другої на 14, 16, 18, ​​20, 22. Розположити текст по центу. Відкрити сторінку в режимі попереднього перегляду.

Практичне питання:

В табличному процесорі побудуйте таблицю значень периметра і площі круга при зміні довжини його радіуса від 2 см до 24 см з кроком 2 см. Знайдіть загальну суму значень по кожному з трьох стовпців

Практичне питання:

В табличному процесорі створити таблицю за зразком та зробіть відповідні розрахунки:

Практичне питання:

Табличний процесор.Побудуйте таблицю значень периметра і площі квадрата при зміні довжини його сторони від 1 см до 41 см з кроком 2 см. Знайдіть загальну суму значень по кожному з трьох стовпців

Практичне питання:

В табличному процесорі створити бланк за зразком

Практичне питання:

В табличному процесорі створити бланк за зразком

Практичне питання:

В табличному процесорі створити таблицю за зразком