виплати,що включаються у розрах.стельмащук

3.Виплати,що включаються у розрахунок середньої заробітної плати.

При обчисленні середньої ЗП у всіх випадках її збереження включається основна ЗП,доплати і надбавки за роботу в понадурочний час,в нічний час,за суміщення професій,за розширення зон обслуговування,за високі досягнення в праці,за умови праці,за інтенсивність праці,за керівництво бригадою,за вислугу років,премії,за основними результатами роботи,премії за економію конкретних видів ресурсів,винагороди за підсумками роботи за рік,за вислугу років(за стаж роботи)

Премії включаються в заробіток того місяця,на який вони припадають згідно з розрахунковою відомістю на ЗП.

Премії,які виплачуються один раз за квартал і більш тривалий проміжок часу включається в заробіток в частині,що відповідає кількості місяців у розрахунковому періоді. Якщо відпрацьовані не всі робочі години,то винагороди враховуються пропорційно до часу, відпрацьованого в розрахунковому періоді.

Одноразова винагорода за підсумками роботи за рік і за вислугу років включається до середнього заробітку шляхом додавання до заробітку кожного місяця розрахункового періоду 1/12 винагороди нарахованої в поточному році за попередній календарний рік. Усі виплати включаються в розрахунок середньої ЗП,у тому розмірі,в якому вони нараховуються,тобто без виключення сум утримань ЗП та податків.

2.Побудова тарифних сіток

В практичній діяльності підприємств використовуються восьмирозрядні тарифні сітки з діапазоном тарифної сітки 1:2,4 на підприємствах чорної металургії. Восьми,або шести розрядні тарифні сітки з діапазоном 1:2,0 на машинобудівних підприємствах. Семирозрядні тарифні сітки з діапазоном 1:2 на підприємствах,робітники яких зайняті обслуговуванням,налагодженням і ремонтом,устаткування на атомних,теплових і гідроелектростанціях і 6-ти розрядні тарифні сітки 1:1,8 для всіх інших видів підприємств. Діапазон тарифної сітки-це співвідношення тарифних коефіцієнтів крайніх розрядів тарифної сітки.

Приклад побудови тарифних сіток:

Показник

Тарифний розряд

1

2

3

4

5

6

1.Тарифний коефіцієнт

1,0

1,13

1,29

1,48

1,71

2,0

Абсолютне зростання або відхиленні

-

0,13

0,16

0,19

0,23

0,29

3.Відносне відхилення чи зростання

13

14,2

14,7

15,5

17,0

(1,13-1,0)/13*100%

1.Прогресивне абсолютне і відносне зростання тарифних коефіцієнтів.

2.Постійне абсолютне і регресивне відносне зростання тарифних коефіцієнтів

Показник

Тарифний розряд

1

2

3

4

5

6

Тарифний коефіцієнт

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

Абсолютне відхилення або зростання

-

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

Відносне відхилення або зростання

-

20%

16,7

14,3

12,5

11,1

3.Прогресивне абсолютне і постійне відносне зростання тарифних коефіцієнтів.

Показник

Тарифний розряд

1

2

3

4

5

6

Тарифний коефіцієнт

1,0

1,15

1,32

1,52

1,74

2,0

Абсолютне відхилення або зростання

-

0,15

0,17

0,20

0,22

0,26

Відносне відхилення або зростання

-

15

15

15

15

15

4.Регресивне абсолютне і відносне зростання тарифних коефіцієнтів

Показник

Тарифний розряд

1

2

3

4

5

6

Тарифний коефіцієнт

1,0

1,26

1,49

1,69

1,86

2,0

Абсолютне відхилення або зростання

-

0,26

0,23

0,20

0,17

0,14

Відносне відхилення або зростання

-

26

18,3

13,4

10,1

7,5

Той чи інший підхід до побудови тарифних сіток залежить від необхідності забезпечення підприємства робітниками тієї чи іншої кваліфікацією.