билет 30

30 Монологічне мовлення (ММ) характеризується певними комунікативними, психолог і мовними особливостями, які вчитель має враховуватиму процесі навчання цього виду мовленнєвої діяльності.Монологічне мовлення виконує такі комунікативні функції:1) інформативну — повідомлення інформації про предмети чи події;2) впливову — спонукання до дії чи попередження небажаної дії,переконання щодо справедливості чи несправедливості тих чи інших поглядів, думок;3) експресивну (емоційно-виразну) — використання мовл спілкування для опису стану, в якому знаходиться той, хто говорить для зняття емоційної напруженості;4) розважальну — виступ людини на сцені чи серед друзів для розваги слухачів;5) ритуально-культову — висловлювання під час будь-якого ритуального обряду (наприклад, виступ на ювілеї). Типи монологічних висловлювань: опис, розповідь і роздум. В основі їх класифікації лежать такі логічні категорії як простір, час, причина і наслідок. Базовий рівень навчання іноземної мови передбачає оволодіння учнями такими типами монологу:1) коротке повідомлення,2) розповідь,3) опис,4) розмірковування/переконання