билет 18

18Система вправ для навчання діалогічного мовлення До системи вправ для навчання ДМ включаютьпя 4 групи вправ:І група – вправи для навчання “реплікування”.П група – вправи на засвоєння ДЄ різних видів.III група – вправи на створення мікродіалогів IV група – вправи на створення діалогів різних функціональних типів.І група вправМета вправ І групи – навчити учнів швидко й адекватно реагувати на подану вчителем репліку. До І групи входять умовно-комунікативні рецептивно-репродуктивні та репродуктивні вправи – на імітацію, підстановку, відповіді на запитання, повідомлення або запит певної інформації. Типові режими роботи вчителя та учнів у процесі виконання вправ цієї групи: учитель – клас\клас – учитель; учитель – учень1, учитель – учень2 і т.д. Наприклад. Тема „Дозвілля”, підтема „Театр”Учитель: Я театрал і цікавлюсь різними театральними жанрами і різними напрямами в музиці. Я скажу вам, чим саме я цікавлюсь. Скажіть, що ви цікавитесь тими самими жанрами, що й я.T: I’m interested in opera and ballet.P: I’m interested in opera and ballet too.II група вправ. Мета 2 групи вправ – навчити учнів самостійно вживати різні види ДЄ. До 2 групи включаються умовно-комунікативні рецептивно-продуктивні вправи на обмін репліками. Основний режим роботи – „учень1 – учень2″, тобто робота учнів в парах.Учитель: До нашої школи приїхали гості – ваші ровесники з Великобританії. Ви хочете скласти для них культурну програму. Скажіть своєму іноземному гостю, чим цікавитеся ви, а він\вона повідомить про свої уподобання.P1: I’m interested in variety show.P2 (a foreign guest): I’m interested in folk music.ІП група вправ. Мета вправ III групи – навчити учнів об’єднувати засвоєні ними ДЄ у мікродіалоги. До 3 групи входять комунікативні рецептивно-продуктивні вправи нижчого рівня, які допускають використання штучно створених вербальних опор. Є три види таких опор: мікродіалог – підстановча таблиця, структурно – мовленнєва схема мікродіалогу та його функіональна схема. Опори допомагають учням долати труднощі, що виникають у процесі поєднання ДЄ. Доцільно перед виконанням вправ цієї групи дати послухати учням мікродіалоги-зразки.IV група вправ. Мета 4 групи вправ – навчити учнів створювати власні діалоги різних функціональних типів. Вправи 4 групи комунікативні рецептивно-продуктивні. При виконанні вправ цієї групи допускаються лише природні опори – театральні\концертні афіші, розклади руху потягів, план-схеми міст, географічні карти, слайди, малюнки тощо. У навчанні діалогічного мовлення учнів можна виділити такі рівні формування діалогічних навичок і вмінь: підготовчий – навички реплікування; перши – уміння поєднувати репліки у різні види ДЄ; другий – вміння будувати мікродіалоги з використанням засвоєних ДЄ на основі запропонованих навчальних КС; третій – вміння створювати власні діалоги різних функціональних типів на основі запропонованих КС.