анализ лабораторной работі

Схема аналізу лабораторного заняття

________ __________ ___________________________________________

(Дата) (Група) (Дисципліна)

____________________________

(ПІБ викладача)

Тема:

Мета:

Об’єкти спостереження

Резільтати спостереження

Оцінка (реалізовано частково, повністю, не реалізовано)

1. Мета: Оволодіти чисельними засобами розв’язання алгебраїчних рівнянь.

2. Завдання: Студенти повинні навчитись вирішувати задачі з алгебраїчними рівняннями в MathCad

Забезпеченість занять:

-сучасними приладами, установками та апаратурою;

-методичними вказівками

-доцільність і ефективність його використання

Зміст лабораторно-практичних занять

1. Відповідність заняття змісту прочитаних лекцій, робочій програмі

2. Відображення в занятті теоретичних положень курсу, особливості спеціальності сучасними досягненнями науки і техніки.

3. Методи проведення заняття (фронтальний, малими групами, парами)

4. Методи експериментального дослідження, якими оволодівають і з якими знайомляться студенти на занятті

5. Спрямованість заняття на набуття студентами певних умінь та навичок під час проведення заняття

6. Відповідність методичних вказівок до проведення лабораторного заняття.

7. Прояв активності і самостійності студентів під час виконання завдань

8. Наявність індивідуальних та контрольних завдань навчально-дослідного характеру:

їх об’єм

зміст

актуальність

9. Методична підготовленість самого викладача до проведення заняття:;

Висока;

Середня;

Не підготовленість;

Контакт зі студентами;

Педагогічний такт.

10. Рівень оформлення результатів заняття:

-наявність у студентів зошитів, альбомів для оформлення робіт;

-характер оформлення заняття (заповнення готових бланків, списування з готових вказівок, з інструкцій і т.д.);

-акуратність оформлення;

-оцінка викладачем результатів діяльності студентів

Рекомендована література для учнів: