УУ шпор алфа.

АААААААААААААААААА

64.Айнымалы өндірістік шығындарға:

1.Материал шығындары, кесімді еңбек ақы, технологиялық мақсаттағы энергия

2.Өндірістің көлемінешығындардың пропорционалды өзеруі

3.Қызмет деңгейіне тура пропорционалды өзгеретін шығындар

4.Арнайы тапсырыстар бойынша баға құру

*Маржиналдық көзқарасқа сүйенеді

*Өзгермелі шығындар релевантты екені ескеріледі

*Тұрақты өндірістік және коммерциялық шығындар пайдаға әсер етпейді, себебі релевантты емес

16.Алдын – ала калькуляциялау:

*Жоспарлы *Сметалық

*Жобалық

32.Ақша қаражаттарының түсімін дисконттау әдісі:

*Ақша қаржыларының түсімін олардың ағымдағы құнын дисконттау жолы бойынша ауытқуды жоюға мүмкіндік береді

*Ақша қаржыларының түсімін олардың ағымдағы құнын дисконттау жолы бойынша уақыттық айырмашылықты жоюға мүмкіндік береді

*Ақша қаржыларының түсімін олардың ағымдағы құнын дисконттау жолы бойынша уақытша айырманы жоюға мүмкіндік береді

ӘӘӘӘӘӘӘӘӘӘӘӘӘӘӘӘӘӘ

56.Әкімшілік шығыстар есепті кезең соңында көрсетіледі:

1.Жылдық жиынтық табысты азайтуға

2.Салық салынатын табысты азайтуға

3Шегерістерге

ББББББББББББББББББББ

13.Басқару есебі бұл

*Жеделдетілген

*Алдағы кезең шығындарының есебі

*Болжамдық

38.Басқару есебі бұл:

1.Стратегиялық

2.Алдағы кезең шығындарының есебі

3.Болжамдық

95.Басқару есебі:

1.Ұйымның қызметін жоспарлау, бақылау және басқару іс — әрекетін реттеу мен шешім қабылдау процесі арқылы бақылау

2.Кәсіпорын қызметін жоспарлау, бақылау және басқару іс — әрекетін реттеу мен шешім қабылдау процесі арқылы бақылау

3.Экономикалық субъектіні жоспарлау, бақылау және басқару іс-әрекетін жүргізуде шешім қабылдау процесі

26.Басқару есебі бухгалтерлік есеп жүйесінің элементі ретіндегі мақсаты

*Бизнестің әр түрлі құрылымдарына ақапараттарды ұсыну

*Ішкі пайдаланушыларға ақпараттарды ұсыну

*Болашаққа бағыт бағдар жасау

39.Басқару есеп жүйесінде шығындарды белгісі бойынша жіктеу

*Бақылау және реттеу бойынша шығындар

*Өнімді өндірумен байланысты шығындар және өзіндік құнды анықтау

*Шешім қабылдау және жоспарлауға арналған шығындар

13. Басқару есебі қандай құжаттармен реттеледі:

1.Кәсіпорын өз еркімен.

2.Кәсіпорынның әкімшіліктік шешімі.

 3.Аудиторлық кәсіпорындар.

26.Басқару есебі қандай құжаттармен реттеледі:

1.Кәсіпорын басшысы.

2.Кәсіпорын өз еркімен.

3.Кәсіпорынның әкімшіліктік шешімі.

63.Басқару есебі бухгалтерлік есеп жүйесінің элементі ретінде мақсаты:

1.Ішкі пайдаланушыларға ақпараттарды ұсыну

2.Бизнестің әр түрлі құрылымдарына ақпаратттарды ұсыну

3.Болашаққа бағыт бағдар жасау

13.Басқару есебіне толық түсініктеме беретін анықтама:

*Бақылау, жоспарлау, реттеу және шешім қабылдау үшін ақпараттарды даярлау

*Басқаруда шешім қабылдауға, жоспарлауға, бақылауға және қызметті реттеуге көмектесетін ақпараттармен қамтамасыз ету жүйесі

*Өлшеу, жинау, талдау, жіктеу, түсіндіру және қандай да бір объектіні басқаруға қажетті ақпараттарды тапсыру

101.Басқару есебін қамтитын мәліметтер:

*Ұйымның ішкі қолданысына қажетті өндірістік шығындар, өнімнің өзіндік құнын жоспарлау, нәтижені анықтауға қажетті мәліметтер.

*Өндіріс шығындары туралы ақпараттарды

*Басшылық үшін ішкі қолданысқа берілетін, жөнделетін және өлшенетін барлық есеп ақпараттарының түрін

20.Басқару есебінде ақпаратты дайындауда реттеуші:

1. Басқару есебін ешқандай стандарт реттемейді.

2.Басқару есебі ешқандай стандарттарға бағынбайды.

3.Ешқандай стандарттарға сай жүргізілмейді.

76.Басқару есебінде жасалатын есептің жиілігі:

1.Қажет болған кез келген уақытта

2.Кәсіпорын өз еркімен анықтайды

3.Пайдаланушының тапсырмасы бойынша

92.Басқару есебіндегі бюджет:

1.Ұйым және оның бөлімшелердің қызметін сандық көріністе көрсететін жоспарлы көрсеткіштер жүйесі

2.Ұйым және оның бөлімшелердің қызметін толықтай сандық көріністе көрсететін жоспарлы көрсеткіштер жиынтығы

3.Ұйым және оның бөлімшелердің қызметін толығымен сандық көріністе көрсететін жоспарлы көрсеткіштер жиынтығы

25.Басқару есебіндегі іс әрекет аспектілері

*Кәсіпорын қызметінің мақсаты мен міндеттері негізінде анықталады

*Акционерлердің пайданы максимизациялау мақсатында ақпараттарды бағыттар бойынша жинақтау

*Пайданы максимизациялау мақсатында менеджерлер мен бухгалтер сарапшылардың әртүрлі нұсқаларды іздестіруге мәжбүрлеу

51.Басқару есебіндегі іс-әрекет (поведенческие) аспектілері:

*Пайданы максимизациялау мақсатында менеджерлер мен бухгалтер-сарапшылардың әр түрлі нұсқаларды іздестіруге мәжбүрлеу

*Кәсіпорын қызметінің мақсаты мен міндеттері негізінде анықталады

*Акционерлердің пайданы максимизациялау мақсатында ақпараттарды бағыттар бойынша жинақтау

125.Басқару есебіндегі кәсіпорын қызметінің үрдісі:

*Қамтамасыз ету, өндіріс, сату

*Өндіріс, өндірістік үрдістің толық жүруін қамтамасыз ету

*Дайындау, өндіру, өткізу

50.Басқару есебінің функциясы:

1.Менеджерлерді шешім қабылдау үшін негіз болатын ақпаратпен қамтамасыз ету

2.Қорлар мен сатылған өнімдерге барлық шығындарды тарату

3.Жоспарлау және шешім қабылдау үшін ақпараттар ұсыну

58.Басқару есебінің фукциясы:

1.Сыртқы және ішкі қаржылық есеп беруді толтыру үшін және пайда сомасын анықтау үшін шығындарды сатылған өнімдердің өзіндік құны мен кәсіпорында қалған дайын өнімдердің арасында үйлестіру

2.Сыртқы және ішкі қаржылық есептілікті дайындау үшін және пайда сомасын анықтау үшін шығындарды сатылған өнімдердің өзіндік құны мен ұйымда қалған дайын өнімдердің арасында үйлестіру

3.Сыртқы және ішкі қаржылық есеп беруді толтыру үшін және пайда сомасын анықтау үшін шығындарды сатылған өнімдердің өзіндік құны мен кәсіпорында қалған дайын өнімдердің арасында үйлест

144.Басқару есебінің принципі:

1.Жоспарлау мен есептеу үшін кәсіпорын және оның бөлімшелерінің іс-әрекет нәтижелерінің бағалау

2.Жоспарлау мен есептеу үшін кәсіпорын бөлімшелерінің іс-әрекет нәтижелерінің бағаларын өлшеуде бірдей бірлігін пайдалану

3.Жоспарлау мен есептеу үшін ұйымның және оның бөлімшелерінің іс-әрекет нәтижелерінің бағаларын өлшеуде бірдей бірлігін пайдалану

76.Басқару есебінің тарихи атаулары

*Калькуляциялық есеп

*Өндірістік есеп

*Калькуляциялық және өндірістік есеп

38.Басқару есебінің қағидалары

*Субьектінің ішкі коммуникациялық жүйесі, шығындарды бюджеттік (сметалық)әдіспен басқару

*Басқару мақсатындағы аралық ақпараттарды пайдалану және субьектінің үздіксіз қызметі

*Субьектінің құрылымдық бөлімдерінің қызметін бағалау, жоспарлы – есептік бірегей өлшемдерді пайдалану

97.Бағадан ауытқу:

*Материалдардың нормативтік бағасы — Материалдардың нақты бағасы * сатып алынған материалдар саны

*Материалдардың нормативтік бағасы — Материалдардың нақты бағасы * сатып алынған материалдар көлемі

*Сатып алынған материалдардың нормативтік бағасы — Сатып алынған материалдардың нақты бағасы * сатып алынған материалдар саны

91.Баға қалыптастыру шығындары:

1.Әртүрлі шығын базасы және үстеме баға қолданылады

2.Шығындарға үстеме баға қосылады, оның көлемі бағаланбаған шығындар көлемін жауып пайданы қамтамасыз ету қажет

3.Сұранысты бағалау мүмкін болмаған кезде қолданылады

140.Баға қалыптастыру бойынша шешім қабылдауға әсер ететін негізгі факторлар:

1.Тапсырыс берушілер, бәсекелес, тауар құны

2.Тұтынушы, бәсекелес фирма, тауар бағасы

3.Сатып алушы, бәсекелес , шығын

1.Басшының ішкі пайдалануы үшін барлық есептік ақпарат өңделіп ұсынылады

*Басқару есеп ауқымында

*Басқару есебінің жүйесінде қалыптастырады

*Өндірістік және басқару есебі жүйесінде қарастырылады

75. Басқару процесіндегі есепші сараптамашының орны

*Бухгалтер сараптамашының қызметінің нәтижесінде құрылымдық бөлімшелердің қызметі бағаланады

*Бухгалтер сараптамашының есебі құрылымдық басқаруды обьективті бағалауға мүмкіндік береді

*Бухгалтер сараптамашы басқару апаратын өндірістің қандай құрылымдарында жоспарлы көрсеткіштер орындалмағаны жөнінде ақпарат береді

94.Басқарудағы релеванттық көзқарас:

1.Бірнеше балама нұсқалардың негізінде болашақта жасалатын іс әрекет таңдалып алынады

2.Дифференциалды шығындар мен түсімдер есептеу кезінде ғана қолданылады

3.Түсімдер мен шығындардың өспелілігін есептеу кезінде қолданылады

2. Бақыланатын шығындар:

1. Ұйымның құрылымдық бөлімшелерінде бақылауға мүмкін болатын шығындар

2. Шаруашылық субъектісі тарапынан бақылауға мүмкін болатын шығындар

3. Ұйымда жұмыс жасайтын тұлғаның тарапынан бақылауға мүмкін болатын шығындар

64.Бақыланбайтын шығындар:

*Ұйым қызметін басқаруға байланыссыз пайда болатын шығындар және оларға нарықтағы бағаның өсуіне байланысты материалдар бағасының өсуі, басқа шығындардың көбеюі жатады

*Ұйым тарапынан бақылауға мүмкін емес шығындар

*Ұйым қызметін басқаруға байланысты емес шығындар

81.Бақылау жүйесі:

*Кәсіпорын қызметін басқаруға көмектесетін және болашақта дұрыс қызметтердің негізін қамтамасыз ететін қатынас жүйесі

*Кәсіпорын қызметін басқаруға көмек беретін және болашақта дұрыс шешімдердің негізін қамтамасыз ететін қатынас жүйесі

*Кәсіпорын қызметін басқаруға көмек беретін және болашақта дұрыс істердің негізін қамтамасыз ететін қатынас жүйесі

69.Бірнеше өнім түрін өндіргенде, құралдарды пайдалану мен ұстау:

1.Шартты Кешенді

2.Жанама

3.Шартты  Кешенді және жанама

139.Белгілі бір кезең аралығында өндіріс көлеміне тәуелсіз орын алатын шығындар

*Тұрақты шығындар

*Амортизациялық аударымдар, цех шеберінің еңбекақысы, жалдық төлем

*Жалпы тұрақты шығындар

130.Бюджеттік жүйенің түрлері

*Бас және операциондық

*Негізгі және функционалдық

*Негізгі және жедел

113.Бухгалтерлік ақпаратты ішкі пайдаланушылар:

1.Менеджерлер

2.Аутсайдерлер

3.Акционерлер

105.Бухгалтерлік жазудың мазмұны Дт 1320 Кт 8110

1.Негізгі өндірістен нақты озіндік құнмен дайын өнім алынады

2.Негізгі өндірістен дайын өнім қоймаға кірістеледі

3.Толықтай анықталған өндірістен нақты өзіндік құнмен дайын өнім алынады

6.Бухгалтерлік есеп жүйесі бұл кәсіпорынның ішкі есептерін қалыптастыруға арналған негізгі ақпараттық жүйе

*Кезеңдік жоспарлау, бақылау және бағалау үшін арналған

*Инвестициялық шешім қабылдау кезінде

*Фирманың саясатын таңдауда және шешім қабылдау кезінде

113.Бухгалтерлік ақпаратты ішкі пайдаланушылар

*Аутсайдерлер

*Акционерлер

*Менеджерлер

150.Бухгалтерлік ақпаратты ішкі пайдаланушылар

*Ұйымның шаруашылық әдіспен құрылысқа пайдаланатын негізгі құралдарға есептелген амортизация сомасы

*Шаруашылық әдіспен құрылысқа пайдаланатын негізгі құралдарға есептелген тозу сомасының есептен шығарылуы

*Шаруашылық әдіспен құрылысқа пайдаланатын негізгі құралдарға есептелген амортизация сомасы

ДДДДДДДДДДДДДДДДДДД

6. Дайын өнім өндірісіндегі нормадан артық жұмсалынған материалдық шығындар апарылады:

1. Негізгі өндіріс шығындарына.

2.  Өндіріс шығындарына.

3. Негізгі өндірістік шығындарға.

68.Дайын өнім өндірісіндегі нормадан артық есептелінген еңбекақы шығындары:

1.Негізгі өндіріс шығындарына

2.Негізгі өндірістегі өнімнің өзіндік құнына

3.Өнімнің өзіндік құнына

21.Дайын өнім өндірісіндегі нормадан артық есептелінген еңбек ақы шығындары апарылады:

*Негізгі өндіріс шығындарына

*Өндіріс шығындарына

*Негізгі өндірістік шығындарға

9.Дайын өнім өндірісінде нақты және нормативтік үстеме шығыстардың арасындағы айырмашылықтар:

*Негізгі өндірістік шығындарға

*Дебет шоты 8110 «Негізгі өндіріс»

*Өндіріс шығындарына

54.Дайын өнім қоймасындағы дайын өнімді буып-түюші жұмысшыларға еңбекақы есептелінді:

*Дт Өндірістік үстеме шығындар Кт Еңбекақы

*Дт Дайын өнімге байланысты шығындар Кт Еңбекақы

*Дт Сауда-саттық бойынша шығындар Кт Еңбекақы

55.Дифференциалды есеп:

*Дифференциалды ақпараттарды және альтернативті таңдау негізінде шешім қабылдау үшін түсімдерді жинақтау, даярлау, талдауСтраницы: Первая | 1 | 2 | 3 | ... | Вперед → | Последняя | Весь текст