У К Р А Ї Н А

У К Р А Ї Н А

Комунальний заклад «Навчально-виховний комплекс «Спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад

І-ІІІ ступенів № 26–дошкільний навчальний заклад –дитячий юнацький центр «Зорецвіт»

Кіровоградської міської ради Кіровоградської області»

проспект Комуністичний, 21, м. Кіровоград, 25015 тел. (0522) 22-17-94

e-mail: [email protected] Код ЄДРПОУ 30707830

від «____» _____________2014 р. №_____

Витяг з протоколу № ____ засідання педагогічної ради

комунального закладу

«Навчально-виховний комплекс «Спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад

І-ІІІ ступенів № 26–дошкільний навчальний заклад – дитячий юнацький центр «Зорецвіт»

Кіровоградської міської ради Кіровоградської області»

«____»_____________2014р.

ПРИСУТНІ:

Ярова О.В. директор школи; Заремба Т.І. заступник директора з навчально ̶ виховної роботи; Петрікеєва Н.М. учитель історії, Ткаченко І.С. учитель історії, Ворона С. О. учитель правознавства, Ткаченко О. С. класний керівник 7 – В класу, Долінко О. В. класний керівник 7 ̶ Б класу, Набожна Т. О. класний керівник 8-В класу, Репіна Т. П. класний керівник 9 ̶ А класу, Гузь О. О. класний керівник 9 ̶ Б класу.

Студенти-практиканти IV курсу, факультету історії та права КДПУ ім. В.Винниченка:

Бабенко Діна Олександрівна.

Ващенко Інна Василівна.

Гвоздик Ольга Вікторівна.

Чорноіваненко Євген Вікторович.

Хмара Аріадна Ігорівна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

Про підсумки педагогічної практики студентів IV курсу спеціальності 6.020302 історія*, спеціалізація « правознавство», Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.

СЛУХАЛИ:

Зарембу Т. І. ̶ заступника директора з навчально-виховної роботи про те, що педагогічна практика студентів пройшла на високому рівні. Практиканти, як майбутні вчителі показали досить високий рівень теоретичної підготовки та набули практичних навичок. Приймали активну участь у роботі педагогічного колективу закладу (допомога в проведенні уроків учителів, що були на лікарняному).

Петрікеєву Н. М., Ткаченко І. С., ̶ учителів історії, які коротко охарактеризували систему уроків з історії. Повідомили, що студенти — практиканти проявили себе на досить високому навчальному рівні, сумлінно ставилися до проходження практики, старанно готувалися до уроків, активно впроваджували передовий педагогічний досвід, застосовували різноманітні методи та прийоми навчання історії, вміло організовували учнів до сприйняття матеріалу. Проявили себе старанними, толерантними та ініціативними. Студенти — практиканти такі як : Бабенко Д.О., Ващенко І.В., Гвоздик О.В., Чорноіваненко Є.В., заслуговують оцінку «відмінно», Хмара А.І., заслуговує оцінку «добре».

Ворону С. О., ̶ учитель правознавства, відзначив, що студенти-практиканти за час проходження практики проявили себе творчо, старанно готувалися до кожного уроку, плідно співпрацювали з вчителем правознавства, володіють теоретичним матеріалом на високому навчальному рівні, відповідально поставились до проведення уроків правознавства та вдало застосовували інноваційні методи навчання. Студенти — практиканти такі як: Бабенко Д. О., Ващенко І. В., Чорноіваненко Є.В., та Хмара А. І., заслуговують оцінку «відмінно», студентка-практикантка Гвоздик О. В. старанно та відповідально віднеслась до проведення уроків правознавства, але, на жаль не раціонально використовувала навчальний час та не чітко дотримувалась структури проведення уроків, тому студентка заслуговує на оцінку «добре».

Ткаченко О. С., Долінко О. В., Набожну Т.О., Репіну Т. П., Гузь О. О., ̶ класних керівників 7-В, 7-Б, 8-В, 9-А, 9-Б класів , які відзначили, що студенти швидко знайшли спільну мову з учнями, проводили виховні бесіди, класні години, позакласні заходи. за час проходження практики продемонстрували прагнення працювати з дитячим колективом, вміння застосовувати на практиці різноманітні методи та прийоми з педагогіки та знання з психології, вміння знаходити спільну мову з учнями, враховуючи їх індивідуальні, вікові та психологічні особливості. Студенти – практиканти: Бабенко Д. О., Ващенко І.В., Гвоздик О. В., Чорноїваненко Є.В., Хмара А. І., заслуговують оцінку «відмінно».

Прізвище та ініціали студентів-практикантів

Оцінка за уроки

За позакласну роботу

За виховну роботу в класі

Загальна оцінка

Історія

Правознав-ство

Історія

Правознав-ство

Бабенко Діна Олександрівна

5

5

5

5

5

5

Ващенко Інна Василівна

5

5

5

5

5

5

Гвоздик Ольга Вікторівна

5

4

5

4

5

5

Чорноіваненко Євген Вікторович

5

5

5

5

5

5

Хмара Аріадна Ігорівна

4

5

5

5

5

5

УХВАЛИЛИ: Педагогічну практику студентів практикантів ІV курсу факультету історії та права Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка Бабенко Д. О., Ващенко І.В., Гвоздик О. В., Чорноіваненко Є.В., Хмара А. І., оцінити таким чином: