Тести до 7 теми

Тести до 7 теми:

1.Стратегія – це …:

а) діяльність підприємства, націлена на появу нових методів прогнозування майбутнього;

б) детальний, усебічний комплексний план;

в) організація управління ринком і зовнішнім оточенням;

г) диверсифікованість продукції з метою завоювання ринку.

2. Спрямованість, ціль конкурентної стратегії:

а) розширення ресурсів між підрозділами;

б) конкурувати на ринку конкретного товару;

в) здійснення довгострокових цілей і задач підприємства;

г) розвиток заходів, місії, цілей для досягнення їхнім підприємством.

3. Який із приведених елементів відноситься до внутрішнього середовища:

а) збут і просування товарів;

б) споживання товарів;

в) виробництво.

4. Для якої із систем характерний періодичний огляд подій?

а) регулярна;

б) іррегулярна;

в) система безперервного збору.

5. Які з джерел інформації відносяться до зовнішнього середовища?

а) співробітники;

б) книги;

в) конференції.

6. Корпоративна стратегія спрямована на:

а) розробку місії, цілей, заходів щодо їхнього досягнення для всього підприємства;

б) окремі підрозділи або продукти з метою конкурувати на ринку конкретного товару;

в) розробку в рамках функціональних напрямків;

г) розподіл ресурсів між підрозділами й одержання синергетического ефекту.

7. Фінансовий стан підприємства характеризує:

а) номенклатура продукції;

б) тип і вік устаткування;

в) валові наповнення;

г) фондовіддача;

д) показники балансу;

е) організація продажів;

ж) прибутковість;

з) активи.

8. Зовнішнє середовище 2 включає:

а) конкурентів;

б) технологічні аспекти;

в) постановників;

г) споживачів;

д) політико-правові аспекти;

е) стиль життя і демографію;

ж) макроекономічні аспекти;

з) кваліфікацію робочої сили.

9. Основні ознаки внутрішнього середовища є:

а) рівень НТП;

б) виробництво і збут;

в) фінансовий стан;

г) оподатковування;

д) імідж фірми;

е) наявність визначеної продуктивності праці;

ж) конкурентноздатність продукції.

10. Стратегія, у якій розробляється місія і мети підприємства, заходу їхнього досягнення називається:

а) конкурентна;

б) функціональна;

в) корпоративна.

11. На внутрішнє середовище підприємства впливають:

а) рівень інфляції;

б) стиль життя споживача;

в) кваліфікація робочої сили;

г) конкуренти.

12. Для визначення інформації використовуються такі способи:

а) оцінка і контроль результатів діяльності підприємства;

б) особистий досвід;

в) зміна організаційної структури;

г) прогнозування.

13. Місія – висловлює:

а) уява про напрямок розвитку підприємства;

б) причину існування підприємства;

в) основа і початок управлінської дії;

г) послідовність мотивації співробітників.

14. Дерево цілей – це:

а) метод декомпозиції системи, при якому по визначенійознаці її розподіляють на складені;

б) методика градації цілей по рівнях вертикально абогоризонтально;

в) наочне графічне зображення підпорядкування і взаємозв’язку цілей, на підцілі і задачі;

г) засіб керування цілями нагору.

15. Декомпозиція це;

а) ефективність використання потенціалу підприємства;

б) метод розукрупнення системи, при якому по визначеній ознаці її розподіляють на складені;

в) здійснення взаємозв’язку місії з цілями.