Тести до 6 теми

Тести до 6 теми:

1. Що відноситься до одній з умов формування стратегії:

а) плинність кадрів;

б) темпи НТП;

в) раціональний розподіл ресурсів;

г) поліпшення умов праці.

2. Одним з факторів зовнішнього середовища підприємства є:

а) поліпшення праці й імідж підприємства;

б) збут, просування товару;

в) сканування середовища, неконкурентноздатність продукції;

г) наявність устаткування, спортивної бази, бібліотеки.

3. Основний момент корпоративної стратегії:

а) розподіл ресурсів між підрозділами;

б) розробляється в рамках функціональних підрозділів;

в) розробляється для підприємств, що випускають однотипну продукцію;

г) напрямку на окремі підрозділи або продукти.

4. Умовами формування стратегії є:

а) раціональне використання ресурсів;

б) ріст конкуренції;

в) основні підходи до вивчення підприємства.

5. На внутрішнє середовище підприємства впливають:

а) рівень інфляції;

б) стиль життя споживача;

в) кваліфікація робочої сили;

г) конкуренти.

6. Для визначення інформації використовуються такі способи:

а) оцінка і контроль результатів діяльності підприємства;

б) особистий досвід;

в) зміна організаційної структури;

г) прогнозування.

7. Конкурентний статус підприємства – це його позиція в конкурентній боротьбі, своєрідний визначник її положенняна ринку:

а) вірно;

б) невірно.

8. Показники конкурентноздатності – це сукупність системних критеріїв у кількісної оцінки рівня товару, що базуються на параметрах конкурентноздатності:

а) вірно;

б) невірно.

9. Економічні параметри конкурентноздатності товару:

а) одноразові;

б) поточні;

в) нормативні;

г) естетичні.

10. Метою аналізу розриву є визначення наявності розриву межу цілями підприємства його можливостями і встановлення його розміру, а також заповнення:

а) вірно;

б) невірно.

11. Життя товару на ринку поділяється на наступні етапи:

а) стадія зародження, стадія розвитку;

б) народження і впровадження на ринок, стадія росту;

в) стадія зрілості, стадія насичення ринку й упадка;

г) стадія розквіту, стадія заходу й упадка.

12. Матриця БКГ указує на такі основні позиції бізнесу:

а) зірка;

б) вівця;

в) дійна корова;

г) собака;

д) важкі діти;

е) пацюк.

13. До параметрів конкурентноздатності товару відносяться:

а) функціональні, параметричні, нормативні;

б) основні, допоміжні, зайві;

в) технічні, економічні, нормативні;

г) математичні, економічні, статистичні.