Теми з історії України І курс ІІ семестр

Теми з історії України І курс ІІ семестр.

Вступ. Україна на початку ХХ століття. Революція 1905-1907 рр., Столипінська аграрна реформа і її наслідки 1906-1913 рр.

Україна в Першій світовій війні. Військові дії 1914 – 1917 рр.

Українське суспільство 1915-1916 рр.: політичні партії і їх еволюція.

Наростання економічної та політичної кризи. Лютнева революція 1917 р. та крах самодержавства в Росії і на Україні.

Створення Центральної Ради. Загострення політичної ситуації з Тимчасовим урядом. І Універсал.

Автономія Центральної Ради та ІІ Універсал. Проголошення Української Народної Республіки.

Узагальнення по темі: «Української землі в Першій світовій війні та революційних подіях 1917-го року»

Війна Радянської Росії проти Центральної Ради. Наслідки ІІІ і IV Універсалів.

Гетьманський переворот П. Скоропадського: його наслідки. Встановлення влади Директорії і її політика.

Утворення ЗУНР. Польсько-радянська війна. Політична ситуація на Україні у 1919 році.

Економічне і соціальне життя в роки НЕП’у (1921-1926 рр.)

Культура і духовне життя в роки НЕП’у. Політика «Українізації».

Сталінська індустріалізація України.

Суцільна колективізація в Українському селі. Голодомор 1932-1933 рр.

Політичні чистки на Україні та масові репресії 1936-1939 рр. «Розстріляне відродження» і стан української культури.

Українські землі в складі Польщі, Румунії, Чехословаччини. Соціально-економічне та політичне становище. Узагальнення по темі: «Українські землі в міжвоєнному періоді».

Радянсько-німецький договір 1939 р. і західноукраїнські землі.

Окупація України військами Німеччини та її союзників. Окупаційний режим і Рух опору у 1941-1942 рр.

Україна після корінного перелому та на завершальному етапі війни (1943-1945 рр.). Ціна перемоги. Узагальнення по темі «Україна в Другій світовій війні».

Період повоєнної відбудови. Радянізація західних областей України.

УРСР на початку 50-х років.

Суспільне життя і політична боротьба в Україні 1953-1964 рр.

Реформування української економіки кін 50-х – у пер. половині 60-х років. Посилення національно-визвольного руху в період десталінізації та хрущовської «відлиги». Шістдесятники. Узагальнення по темі «Україна в перше повоєнне двадцятиліття. Моделі радянської влади і її наслідки».

Політико-ідеологічна криза радянського ладу в Україні. Визрівання економічної кризи.

Етносоціальні процеси та опозиційні рухи 60-х – поч. 80-х рр. Дисиденти і їхня роль в суспільному житті.

Наслідки перебудови в Радянському Союзі для України. Спроби політичних реформ і зростання активності українського суспільства. Формування передумов та здобуття незалежності. (1985-1991 рр.). Узагальнення по темі: «Україна на шляху до незалежності і кінець радянської епохи».

Розвиток державотворчих процесів в незалежній Україні. Економічні та етносоціальні зміни 1994-2010 рр. Тенденції розвитку.

Політичний розвиток України впродовж 1994-2010 рр. Зовнішня політика та міжнародні відносини.

Шлях на роздоріжжі — роль та значення незалежної України між Заходом та Сходом.

Українська діаспора в сучасному світі: пріоритети та перспективи.

Наш край в кін. ХХ – на поч. ХХІ століття. Головні проблеми та засоби їх вирішення. Узагальнення по темі «Україна в сучасному світі».