Теми Психологія

Будь ласка, теми до практичних занять. Готуємось, починаючи з Теми №3. Біхевіоризм. Гештальтпсихологія. Психоаналіз, перші дві пропускаємо 

Тема 1. Донаукова психологія. Вплив філософії на психологію.

Дослідження внутрішнього всесвіту. Послання богів. Відкриття розуму. Попередники психологічного знання в античності: Алкмеон, Протагор, Демокрит, Гіппократ, Сократ, ідеалізм Платона, реалізм Аристотеля. Коментатори і компілятори елліністичної доби: Теофраст, Епікурейці, Скептики, Стоїки. Римські запозичення: Сенека, Епіктет, Гален, Плотін. Отці церкви та прилаштування психологічних знань до нових вірувань: Тертулліан, 

Святий Августин, Фома Аквінський

 

Тема 2. Засновники нової науки.

Протопсихологи. Раціоналісти: Декарт і картезіанці, Спіноза. Емпірики: Гоббс, Локк, Берклі, Юм. Школа емпіризму-асоціанізму: Девід Хартлі, Томас Рід, Джеймс і Джон Мілль. Німецький нативізм: Лейбніц, Кант. Фізикалісти: Месмер, Галль. Психологія в німецьких університетах. Вплив фізіології на психологію: Мюллер, Гельмгольц, Вебер, Фехнер. Нова психологія: Вундт, Еббінгауз, Брентано, Штумпф, вюрцбургська школа психології. Структуралізм Тітченера. Функціоналізм. Вплив ідей Дарвіна і Гальтона. Виникнення і розвиток функціоналізму: Спенсер, Джемс, Д’юї, Гарвей Керр і Роберт Вудвортс. Спадщина функціоналізму і прикладна психологія.

 

Тема 3. Біхевіоризм. Гештальтпсихологія. Психоаналіз.

Біхевіоризм. Попередній вплив зоопсихології: Торндайк, Павлов, Бехтерєв. Програма Уотсона і її критика. Необіхевіоризм. Операціоналізм Толмена, Гатрі, Халла, Скіннера. Теорія соціального научіння і когнітивний виклик: Бандура, Роттер. Внесок біхевіоризму у розвиток психології. Етологія Конрада Лоренца. Гештальтпсихологія. Фі-феномен. Вертхеймер, Коффка, Кьолер. Протистояння між гештальтпсихологією і біхевіоризмом. Теорія поля Курта Левіна. Критика «гештальту». Внесок гештальтпсихології у розвиток психології. Психоаналіз. Витоки: дослідницький метод Фрейда. Система Фрейда. Відступники: Ганна Фрейд, Юнг, Адлер, Хорні. Наслідувачі: Олпорт, Мюррей, Еріксон. Сучасний стан психоаналітичних традицій.

 

Тема 4. Гуманістична і когнітивна психологія.

Психологічні школи в історичній ретроспективі. Гуманістична напрямок: Маслоу, Роджерс. Доля гуманістичної психології. Когнітивний рух в психології: Міллер, Найссер. Свідомість, сприйняття, увага, когнітивний розвиток. Генетична епістемологія Жана Піаже. Когнітивна нейронаука і проблема штучного інтелекту. Природа когнітивної психології.

 

Тема 5. Сучасні системи психології. Еволюціоністи і адаптивісти.

Розкол психології. Персоналістична психологія. Еволюціоністи. Соціальна психологія. Психологія сприйняття. Вивчення мотивації і емоцій. Когнітивісти. Психотерапевти. Причинність і сучасні системи психології. Органоцентричні, енвайроцентричні, соціоцентричні, децентричні системи. Стисла характеристика інших систем: суспільна психологія, прямий реалізм, екологічна психологія, еволюційна психологія, енвайроментальна психологія, епігенетична психологія.

Психологія сприйняття

 

 

Тема 6. Загальні уявлення про відчуття і сприйняття

Історичні та наукові витоки проблеми. Підходи до вивчення відчуття і сприйняття. Погляд с позиції фізіології: нейронні зв’язки. Психофізика. Теорія виявлення сигналу. Підпорогове сприйняття. Закони Вебера та Фехнера. Степеневий закон Стівенса. Відносність психофізичних висновків. Зорова система. Фізичний подразник. Анатомія ока. Акомодація, мобільність зіниці, рецептивні поля, моргання.

 

Тема 7. Фундаментальні зорові функції та явища. Кольоровий зір

Скотопічний і фотопічний зір. Адаптація у темряві. Гострота. Кут зору. Рух очей: сак кади, мікрорух очей. Фокусна і просторова система ідентифікації і локалізації об’єкту. Значення кольорового зору. Змішування кольорів. Послідовні образи. Ефект приналежності кольору. Константність сприйняття кольору. Теорії кольорового зору. Аномалії кольорового зору.

 

Тема 8. Базові процеси організації сприйняття. Сприйняття руху

Візуальний паттерн. Сприйняття форми. Фігура-фон. Гештальт-підхід. Орієнтація фігури і сприйняття форми. Суб’єктивні контури. Перцептивна установка. Сприйняття контуру й контрасту. Аналіз просторової частоти. Перцептивна обробка інформації. Сприйняття руху. Детектори руху. Системи ока, що забезпечують сприйняття руху. Оптична стимуляція як джерело сприйняття руху. Біологічний рух і його сприйняття. Уявний рух. Прогнозування траєкторії руху.

 

Тема 9.  Сприйняття простору. Перцептивний розвиток.

Монокулярний та бінокулярний зір. Монокулярні просторові ознаки. Бінокулярні ознаки. Взаємодія просторових ознак. Константність сприйняття та ілюзії. Зорові ілюзії Еймса, Мюллера-Лайера, Понцо, Поггендорфа. Неможливі фігури. Визначальні фактори виникнення ілюзій.  Перцептивний розвиток. Рівновага і орієнтація в просторі. Розвиток сенсорної системи. Прецептивна адаптація. Зір та старіння.

 

Тема 10. Сприйняття часу. Сприйняття смаку та нюх.

Біологічна основа сприйняття часу. Когнітивні теорії сприйняття часу. Старіння організму і сприйняття часу. Сприйняття часу і величина простору, що оточує. Час та відстань: тау- и каппа- ефекти. Теорія нюхового сприйняття. Запах і його властивості. Кодування нюхової інформації. Психобіологічні функції нюху: феромони. Ідентифікація завпахів і нюхова пам’ять.