Солдат лаба 1

Технічне узгодження

Розробник документа Чиж А.В.

Вид документа Лабораторна робота №1

Відповідальна організація

Власник документа

ЖТК Гр.Ел-31

Документ затверджено Солдатенко В.М.

Назва, додаткова назва

Виконання з’єднань дротів, формування кінців і їх маркування

Статус документа

Інд.змін

Дата видання

Аркуш1

Мова

Технічне узгодження

Розробник документа Чиж А.В.

Вид документа Лабораторна робота №1

Відповідальна організація

Власник документа

ЖТК Гр.Ел-31

Документ затверджено Солдатенко В.М.

Назва, додаткова назва

Виконання з’єднань дротів, формування кінців і їх маркування

Статус документа

Інд.змін

Дата видання

Аркуш1

Мова

1 Мета роботи:

Ознайомитися з методами та розвинення практичних навичок виконання з’єднань дротів.

2 Хід роботи:

2.1 Вивчити теоретичні рекомендації щодо виконання з’єднань дротів різних перерізів та матеріалів;

2.2 Підготувати жили кабелю для з’єднань дротів;

2.3 Згідно вивченою методикою виконати з’єднання дротів малих перерізів (2,5-4мм і 25-35мм)

2.4 Виконати маркування дротів;

2.5 Коротко описати вивчені методи і виконати ескізи виконаних з’єднань;

2.6 Виконати звіт і вчасно захистити .

З’єднання, відгалуження та окінцювання алюмінієвих і мідних струмопровідних жил проводів і кабелів

Назва, додаткова назва

Виконання з’єднань дротів, формування кінців і їх маркування

Власник документа

ЖТК Гр.Ел-31

Аркуш

2

Назва, додаткова назва

Виконання з’єднань дротів, формування кінців і їх маркування

Власник документа

ЖТК Гр.Ел-31

Аркуш

2

Надійна робота електроустановок значною мірою залежить від якості виконання з’єднань, відгалужень, окінцювання та приєднання проводів. З’єднання, відгалуження, окінцювання та приєднання повинні бути механічно міцними, мати малий електричний опір і залишатися справними за умов нагрівань і охолоджень, що часто виникають внаслідок різких змін струмових навантажень у мережі. Ці вимоги забезпечуються чітким дотриманням технології монтажу, а також правильним вибором застосовуваних з’єднувальних деталей та робочого інструменту.

Основними способами з’єднування і окінцювання алюмінієвих та мідних струмопровідних жил проводів і кабелів є опресовування і зварювання — електричне, газове або термітне. В деяких випадках застосовують і паяння струмопровідних жил проводів і кабелів, яке хоча й створює надійне з’єднання, проте вимагає більших витрат часу і припою, що дорого коштує. Вибір способу окінцювання, з’єднування і відгалуження залежить в основному від матеріалу проводів (алюміній або мідь), оскільки фізичні властивості алюмінію суттєво відрізняються від фізичних властивостей міді.

Останнім часом більшість електропроводок виконують проводами з алюмінієвими жилами. Це пояснюється тим, що алюміній менш дефіцитний, проводи і кабелі з алюмінієвими жилами дешевші від мідних і мають меншу масу. Разом з тим алюміній має деякі фізико-механічні властивості, які потребують дотримання особливих умов під час з’єднування алюмінієвих проводів між собою або з мідними проводами і контактами.

Однією з негативних властивостей алюмінію є швидке окислення при сполученні з повітрям і утворення на його поверхні тугоплавкої (з температурою плавлення близько 2000 °С) плівки оксиду, який погано проводить електричний струм і тому перешкоджає створенню щільного контакту. Крім того, під час контакту алюміній – мідь

Назва, додаткова назва

Виконання з’єднань дротів, формування кінців і їх маркування

Власник документа

ЖТК Гр.Ел-31

Аркуш

3

Назва, додаткова назва

Виконання з’єднань дротів, формування кінців і їх маркування

Власник документа

ЖТК Гр.Ел-31

Аркуш

3

утворюється «гальванічна пара», внаслідок чого алюміній, зазнаючи електрокорозії, руйнується, що призводить до поступового погіршення з’єднання.

Для запобігання погіршенню і руйнуванню контактних з’єднань алюміній захищають від окислення, змащуючи з’єднання в процесі монтажу кварцовазе-ліновою або цинковазеліновою пастою, а також вкриваючи готові з’єднання лаками (асфальтовим, гліфталевим, полівінілхлорид-ним).

Наявні в пласті тверді часточки руйнують плівки оксидів, що утворюються на контактних поверхнях, а вазелін перешкоджає надходженню повітря до контактних поверхонь і таким чином запобігає їх окисленню та утворенню на них плівок.

З’єднування алюмінієвих жил перерізом до 10 мм2:

а — паянням; б — зварюванням в обоймі за допомогою кліщів з вугільними електродами, 1 — газовий пальник, 2 — паличка припою, З — плоскогубці, 4 — кліщі з вугільними електродами

За Будівельними нормами і правилами (БНіП, розд. VI — «Електротехнічні пристрої») з’єднування і відгалуження алюмінієвих жил перерізом від 2,5 до 10 мм2рекомендується здійснювати переважно зварюванням.

Електрозварювання проводів здійснюють в обоймі за допомогою кліщів та вугільних електродів із застосуванням флюсу або без нього.

Зварювання із застосуванням флюсу відрізняється від способу електрозварювання без застосування флюсу лише тим, що зварювані кінці проводів скручують разом, вкривають флюсом і, не розміщуючи їх в обоймі, сплавлюють у полум’ї дуги між вугільними електродами кліщів.+96

З’єднування і відгалуження багатодротяних алюмінієвих проводів і кабелі з перерізом понад 16 мм2 зварюванням

Назва, додаткова назва

Виконання з’єднань дротів, формування кінців і їх маркування

Власник документа

ЖТК Гр.Ел-31

Аркуш

4

Назва, додаткова назва

Виконання з’єднань дротів, формування кінців і їх маркування

Власник документа

ЖТК Гр.Ел-31

Аркуш

4

Алюмінієві багатодротяні проводи великих перерізів (16— 240 мм2) з’єднують встик електрозварюванням за методом контактного розігрівання або термітним зварюванням.

Електрозварювання. Звільняють ділянку жили від ізоляції і промивають бензином. Потім, встановивши жилу вертикально, надягають на неї обидві половинки рознімної форми 4 (рис. 1.3, а) (вугільної або сталевої) і скріплюють їх сталевим хомутиком 5 або дротяним бандажем. Верхні краї форми повинні виступати на 1—2 мм над торцем зварюваної жили; нижню частину форми підмотують азбестовим шнуром 01—1,5 мм. Безпосередньо під формою, на очищеній від ізоляції жилі, закріплюють охолоджувач 6. Кінці проводів, які йдуть від електротримача і охолоджувача, приєднують до зварювального трансформатора потужністю не менше 1,5 кВ-А і, змастивши торець жили флюсом, приступають до зварювання. Для цього притискують закріплений в електротримачі 2 вугільний електрод 3 до торця жили і тримають у такому положенні до сильного нагрівання та появи перших ознак її плавлення.

У подальшому, повільно переміщуючи електрод по торцю жили, розплавляють усі дротики жили і в отриманий розплав вводять обмазаний флюсом присаджувальний алюмінієвий пруток 1. Розплавляючись, присаджувальний пруток заповнює форму вщерть Після остигання металу знімають з жили форму і охолоджувач, а утворений монолітний зварений кінець жили очищають сталевою щіткою від шлаку та залишків флюсу. Підготовлені до з’єднування таким чином кінці жил вкривають флюсом і вкладають з незначним зазором між торцями в горизонтально розташовану з’єднувальну або відгалужувальну жолобчасту форму, яку потім прикріплюють до проводів дротом.

Алюмінієві багатодротяні проводи великих перерізів (16— 240 мм2) з’єднують встик електрозварюванням за методом контактного розігрівання або термітним зварюванням.

Електрозварювання. Звільняють ділянку жили від ізоляції і промивають бензином. Потім, встановивши жилу вертикально, надягають на неї обидві половинки рознімної форми 4 (рис. 1.3, а) (вугільної або сталевої) і скріплюють їх сталевим хомутиком 5 або дротяним бандажем. Верхні краї форми повинні виступати на 1—2 мм над торцем зварюваної жили; нижню частину форми підмотують азбестовим шнуром 01—1,5 мм.

Назва, додаткова назва

Виконання з’єднань дротів, формування кінців і їх маркування

Власник документа

ЖТК Гр.Ел-31

Аркуш

5

Назва, додаткова назва

Виконання з’єднань дротів, формування кінців і їх маркування

Власник документа

ЖТК Гр.Ел-31

Аркуш

5

Маркування з ізоляцією на основі масляних і високоміцних синтетичних лаків: ТІ-105, 120, 130, 155, 180 і вище. Мідні емальовані дроти з ізоляцією на основі масляних лаків (марка ПЕЛ) випускаються в діапазоні діаметрів 0,02 — 2,5 мм. Ці проводи мають досить високі електроізоляційні характеристики, які зберігаються навіть в умовах дії підвищених температур і вологості. Проводи марки ПЕЛ застосовуються, для виготовлення котушок електричних апаратів, рамок приладів і т. п. Провід з ізоляцією на полівінілацеталевой основі відрізняються механічними характеристиками, хорошими електроізоляційними властивостями, стійкістю до дії середовищ агресивних, що дозволяє з успіхом використовувати їх для виготовлення обмоток електричних машин та апаратів без додаткових покриттів.  Емальовані дроти з ТИ-120 випускаються з марок ПЕВТЛ-1, ПЕВТЛ-2 діаметром 0,05-1,6 мм з ізоляцією на основі поліуретанового лаку. Особливістю цих проводів є можливість обслуговування їх без попередньої зачистки емалі, що значно полегшує пайку. Застосовуються в приладобудуванні та радіотехнічної промисловості. Круглі дроти випускаються в діапазоні діаметрів 0,50-2,5 мм, а прямокутні — у діапазоні перерізів від 1,6 до 11,2 мм  . Крім високої нагрівостійкості ці дроти відрізняються підвищеними механічними характеристиками, стійкістю до струмовим перевантаженням і хладонам, мають досить хороші електричні властивості. Ці проводи використовуються в тих випадках, коли необхідно забезпечити надійну роботу електрообладнання з ТИ-180 і вище, особливо при важких умовах виготовлення обмоток. Обмотувальні дроти з поліімідной ізоляцією мають найвищу нагревостойкость серед емальованих проводів, досить хороші електричні характеристики, які практично не змінюються при їх нагріванні до температури 230  С. 

Назва, додаткова назва

Виконання з’єднань дротів, формування кінців і їх маркування

Власник документа

ЖТК Гр.Ел-31

Аркуш

6

Назва, додаткова назва

Виконання з’єднань дротів, формування кінців і їх маркування

Власник документа

ЖТК Гр.Ел-31

Аркуш

6

З’явились так звані ковпачки, вони роблять простішим процес скручування проводів. вам лише треба з’єднати два провідники, одягнути ковпачок, покрутити, наскільки вистачить сил, за годинниковою стрілкою і все. Маєте скруту, котра одразу і ізольована. 

До більш надійних і дешевих методів можна додати скрутку з допомогою болтового з’єднання. Його можна використати і для з’єднання алюмінієвих і мідних проводів, використавши перехідну шайбу (це шайби в яких одна сторона мідна, інша маю алюмінієве чи металічне покриття). Після скручування бажано заізолювати ці болти.

Назва, додаткова назва

Виконання з’єднань дротів, формування кінців і їх маркування

Власник документа

ЖТК Гр.Ел-31

Аркуш

7

Назва, додаткова назва

Виконання з’єднань дротів, формування кінців і їх маркування

Власник документа

ЖТК Гр.Ел-31

Аркуш

7

Є і більш сучасніші вироби — спеціальні клемники, котрі мають або гвинтове, або самозажимне з’єднання (дивіться першу світлину). В них просто вкладаєте провід з двох боків і закручуєте гвинт або, у випадку самозажимних клем, лише встромляєте оголений провід в отвір клемника і він автоматично фіксується.

Висновок: Я ознайомився з методами і розвинув практичні навички щодо з’єднань проводів. Дізнався про маркировку