Системная инженерия. группа 1341

«Системная Инженерия»

1 Семестр:

1. Історія України (екз.)

2. Історія української культури (екз.)

3. Іноземна мова (зал.)

4. Основи права (зал.)

5. Вища математика (екз.)

6. Інженерна графіка (екз.)

7. Алгоритмічні мови і програмування (екз.)

8. Вступ до спеціальності (зал.)

9. Фізичне виховання. (-)

2 Семестр:

1. Укр. Мова (за проф. спрям.) (зал.)

2. Філософія (екз.)

3. Іноземна мова (зал.)

4. Вища математика (екз.)

5. Фізика (екз.)

6. Технічна механіка (зал.)

7. Комп’ютерна графіка (екз.)

8. Алгоритмічні мови і програмування (екз.)

9. Морські рухомі об’єкти (зал.)

10. Фізичне виховання (зал.)

11. ПРАКТИКА з трудового виховання (зал.)

3 Семестр:

1. Укр. Мова (за проф. спрям.)(зал.)

2. Іноземна мова (екз.)

3. Політологія (зал.)

4. Безпека життєдіяльності (зал.)

5. Віща математика (екз.)

6. Фізика (екз.)

7. Теорія електричних та магнітних тіл (екз.)

8. Технічна механіка (зал.)

9. Теорія ймовірності і математична статистика (екз.)

10. Соціологія (зал.)

11. Фізичне виховання (-)

4 Семестр:

1. Укр. Мова (за проф. спрям.)(екз.)

2. Вища математика (екз.)

3. Фізика(екз.)

4. Теорія електричних та магнітних тіл(екз.)

5. Технічна механіка (екз.)

6. Метрологія і вимірювання(зал.)

7. Спеціальні розділи математики(КР: зал.)

8. Автоматизоване проектування цифрових пристроїв (зал.)

9. Фізичне виховання (зал.)

5 Семестр:

1. Основи економічної теорії (екз.)

2. Дослідження операції (зал.)

3. Електроніка і мікросхемо техніка (екз.)4. Теорія автоматичного управління (екз.)

5. Теорія інформації (екз.)

6. Моделювання об’єктів та систем (зал.)

7. Електромеханічні пристрої КС (екз.)

6 Семестр:

1. Основи психології (зал.)

2. Основи екології (зал.)

3. Електроніка і мікросхемо техніка (КП: екз.)

4. Обчислювальна техніка (зал.)

5. Теорія автоматичного управління (КР: екз.)

6. Елементи і пристрої автомат. Та систем управління (екз.)

7. Екологічна етика (зал.)

8. Мікропроцесорна техніка (екз.)

9. Виробнича практика (зал.)

7 Семестр:

1. Економіка та організація виробництва (зал.)

2. Основи збору, передачі і обробки інформації (КР: екз.)

3. Програмні засоби систем управління (КР: екз.)

4. Системні і мережні передачі даних (екз.)

5. Мікропроцесорні засоби та системи (екз.)

6. Ідентифікація технологічних об’єктів (зал.)

8 Семестр:

1. БЖД: (Основи охоронної праці) (екз.)

2. Основи менеджменту (зал.)

3. Проектування пристроїв і систем управління (екз.)

4. Мікроконтролери в системах управління (КП: екз.)

5. Системи керування морськими рухомими об’єктами (КР: екз.)

6. Системи управління маніпуляцій них роботів (зал.)

7. Мережеві технології (екз.)

8. Комп’ютеризовані системи штучного інтелекту (зал.)

________________________________________________________________________________

Державний екзамен та захист дипломної роботи та здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»