Практическая работа 8

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 8

Тема: Реалізація методів пошуку.

Ціль роботи: набуття практичних навичок застосування алгоритмів пошуку.

Завдання

Розробити процедури та функції для пошуку в одновимірних масивах одним із методів: лінійний пошук, пошук з бар’єром, двійковий (бінарний) пошук, інтерполяційний пошук. В контрольному прикладі забезпечити пошук потрібних елементів в масивах.

Завдання

13

Елементи масиву А, які не повторюються і одночасно є в масиві В у декількох екземплярах.

Лістинг програми

#include

#include

using namespace std;

int menu,hvostA=0,hvostB=0,A[100],B[100],counter,udalenie,search,kolvoA,kolvoB;

int main()

{setlocale(LC_ALL,»Russian»);

for(;;)

{system(«cls»);

cout

cin>>menu;

switch(menu)

{case 1:

{cout

cin>>menu;

if (menu==1)

{cout

cin>>A[hvostA];

hvostA++;}

if (menu==2)

{cout

cin>>B[hvostB];

hvostB++;}

cout

system(«pause»);};break;

case 2:

{cout

for (counter=0;counter

{cout

cout

for (counter=0;counter

{cout

cout

system(«pause»);};break;

case 3:

{cout

cout

cin>>menu;

if (menu==1)

{cout

for (counter=0;counter

{cout

cout

cin>>udalenie;

for (counter=udalenie-1;counter

hvostA—;

cout

if (menu==2)

{cout

for (counter=0;counter

{cout

cout

cin>>udalenie;

for (counter=udalenie-1;counter

hvostB—;

cout

system(«pause»);};break;

case 4:

{cout

for (counter=0;counter

{kolvoA=0;

kolvoB=0;

for(search=0;search

{if (A[search]==A[counter]&&counter!=search) kolvoA++;}

if (kolvoA==0)

{for(search=0;search

{if (B[search]==A[counter]) kolvoB++;}

if (kolvoB>1) cout

cout

system(«pause»);};break;

case 5:return 0;}

system(«cls»);}

return 0;}

Рис. 1 – Додавання елементів у масив

Рис. 2 – Перегляд масивів

Рис. 3 – Видалення елемента масиву

Рис. 4 – Пошук елементів, що задовольняють умові