Узагальнення з теми Галицько-Волинська держава

Тема: Узагальнення з теми: «Галицько-Волинська держава».

Мета:

засвоєння знань, приведення одиничних знань у систему, перевірка та оцінювання знань учнів;

розвиток вміння працювати в команді, застосовувати свої знання та вміння на практиці, вдосконалювати вміння працювати з програмою «TEST W»;

виховувати толерантне ставлення один до одного та почуття поваги до минулого нашого народу.

Тип уроку: узагальнення й систематизації знань та контролю і оцінки знань учнів.

Обладнання: м’яч, комп’ютери, мультимедійне поле «Що? Де? Коли?» з круглим столом та дзиґою, на яких лежать конверти з номерами (програма «Power Рoint»), тести в програмі «TEST W», картки оцінювання на уроці.

Н А В Ч А Л Ь Н О – М Е Т О Д И Ч Н Е З А Б Е З П Е Ч Е Н Н Я У Р О К У

1. Історія України. Всесвітня історія. 5-12 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Міністерства освіти і науки України. – К.: Вид-во «Перун»

2. Смолій. В.А., Степанков В.С. Історії України : Підручник для 7 кл. – К.: Генеза, 2007 р.

3. Садкіна В.І. 101 цікава педагогічна ідея. Як зробити урок. – Х. : Вид. група «Основа», 2008. – 88 с. – (Серія «Золота педагогічна колекція»)

4. Марченко О.С. Історія України. 7 клас: Матеріали до уроків.. – Х.: Веста: Вид-во «Ранок», 2007, — 144с.- (Бібліотека творчого вчителя).

5. Усі уроки до курсу «Історія України». 7 клас. / Упоряд. Н.І. Харківська. – Х.: Вид. група «Основа», 2007. — 272 с.

6. www.proshkolu.ru

Етап уроку

Методи, прийоми

Вміння та навички учнів

І. Організаційний момент

Перевірка присутності та готовності

Привітання.

Робота з епіграфом уроку

Організаційні вміння

ІІ. Підготовка учнів: повідомлення теми. Узагальнення окремих понять

Оголошення теми уроку та завдань

Вправа «М’яч зі словом»

Уважність

ІІІ. Повторення і узагальнення понять і засвоєння знань

Гра «Що? Де? Коли?» з використанням мультимедійного робочого поля

Розвиток комунікативних здібностей, вміння швидко застосовувати набуті знання

ІV. Приведення одиничних знань у систему (самими учнями)

Тестування (програма TEST W)

Розвиток об’єктивного оцінювання своїх знань та системності в отриманих знаннях

V. Підбиття підсумків. Рефлексія

Оцінювання учнів за оціночною карткою

Вправа «Підіб’ємо підсумки»

Вміння аналізувати

VІ. Інформація про домашнє завдання

Учні 7 класу, які отримали низький та середній рівень знань, отримують завдання: повторити вивчений матеріал. Учні з оцінками достатнього рівня – повторити той матеріал, в якому допустили помилки, а учні, які отримали оцінки високого рівня- домашньої роботи не отримують (за бажанням можуть скласти завдання до «Куточка розумника»)

Хід уроку

І. Організація початку уроку

Привітання учнів

Робота над епіграфом

« Навчатися чогось можна, лише коли сам це зробиш.» Аристотель

Бесіда

Шановні учні 7 класу сьогодні епіграфом нашого уроку є слова Аристотеля «Навчитися чогось можна, лише коли сам це зробиш». Як ви їх розумієте?

Отже, я вам бажаю сьогодні навчитись реалізовувати отримані знання на практиці.

ІІ. Підготовка учнів: повідомлення теми. Узагальнення окремих понять.

Вчитель оголошує тему уроку та завдання (форми роботи на уроці).

Вправа «М’яч зі словом».

Кидаючи м’яч, учитель називає термін, а учень, який спіймав м΄яч, дає стисле пояснення, про що йдеться.

Наприклад : самодержавство (громадянська війна, улус, баскак, болохівська земля, Галичина…)

Вчитель оцінює роботу під час вправи і свої отримані бали діти записують до карток оцінювання на уроці.

ІІІ. Повторення і узагальнення понять і засвоєння знань.

Гра «Що? Де? Коли?» з використанням мультимедійного анімаційного поля

Хід гри

— Сьогодні урок буде незвичайний. За версією відомої вам телевізійної гри «Що? Де? Коли?” перевірмо ваші знання.

— Символом гри є лісова тварина — Сова.

Сова — є символом мудрості й розуму. Вона буде уважно слідкувати за грою і в кінці гри вона дістанеться учню, який виявиться найактивнішими та переможе (отримає бал високого рівня).

Учні сідають за стіл, попереду них розташований монітор комп’ютера з мультимедійним ігровим полем. Капітан знаходиться ближче до монітора, щоб при необхідності запускати дзиґу на мультимедійному полі.

Правила гри:

У грі беруть участь учні класу , які отримують завдання від вчителя, що склав їм запитання, після того, як стрілка дзиги зупиниться на одному з пронумерованих конвертів.

Кожна правильна відповідь дає команді одне очко, неправильна відповідь додає одне очко вчителю або учню, який склав для вас запитання ( учень з високим рівнем досягнень).

(Є такий варіант гри, коли у вашому класі — 24 учні, 12 з яких отримують випереджальне завдання скласти 12 запитань для своїх однокласників).

Вчитель пояснює правила гри.

Запитання:

У зв’язку з чим Роман Мстиславович застосовував своє улюблене прислів’я: «Не вбивши бджіл, не поласуєш медом». Що князь мав на увазі?

Його батько – волинський, згодом київський великий князь Мстислав Ізяславович, а матір’ю була польська принцеса Агнеса, дочка короля Болеслава ІІІ Кривоустого. Виховувався при дворі свого дядька – польського князя Болеслава. У

1167р. він став князем у Новгороді. Після смерті батька повернувся на Волинь. У князівській усобиці зміг забезпечити єдність Волинської землі. (Роман Мстиславович)

Назвіть племена, що населяли землі Галичини в Х ст.. Хто й коли приєднав галицькі землі до Київської Русі? (дуліби, тіверці, білі хорвати; Володимир Святославович у 981р.)

Як пов’язані між собою Ярослав Осмомисл та «Слово о полку Ігоревім»? (Ярославна, що плаче за своїм чоловіком Ігорем, є дочкою Осмомисла).

Виправте історичні помилки в тексті.

Найвищого розвитку Галицьке князівство досягло за князювання Володимира Ярославича. Йому довелося чимало поборотися з боярством. У 1159р. бояри вирішили замінити Володимира на Мстислава Ізяславовича, який на той час залишився без князівства. Заколот удався, і Володимир був вигнаний. (За князювання Ярослава Осмомисла; замінити Ярослава на Івана Берладника; заколот провалився).

Чи є підстави вважати поїздку Данила до Золотої Орди успішною? Якщо так, то чому?

Ким Роман Мстиславович доводився Володимиру Мономаху? (Онуком)

Чого добивався Данило Галицький у переговорах з папою римським?

У якому році Галицько-Волинська держава припинила своє існування? (1387р)

Назвіть роки життя Данила Романовича? (1201-1264рр)

Діти, поспілкувавшись, виставляють, обґрунтувавши, оцінки за роботу у команді кожному гравцю і заносять свої оцінки до картки оцінювання на уроці.

ІV. Приведення одиничних знань у систему (самими учнями)

Тестування за використання комп’ютерної програми «TEST W».

У тестових завданнях містяться 12 тестових питань (по 1 балу за правильну відповідь).

Отримані бали діти записують до карток оцінювання на уроці.

V. Підбиття підсумків уроку. Рефлексія.

Оцінювання.

Діти за індивідуальними картками оцінювання роботи на уроці вираховують середній бал за виконані три вправи.

Картка учня (иці) 7 класу ______________________________________

Вправа «М’яч»

Гра «Що? Де? Коли?»

Тестування

Середній бал:_______________

Вправа «Підіб’ємо підсумки»

Кожен учень висловлюється за наступною схемою:

Я згоден ( чи не згоден) зі словами Аристотеля, які стали епіграфом нашого уроку…

Найбільший мій успіх – це…

Найбільші труднощі я відчув…

Я змінив своє ставлення до…

На наступному уроці я хочу…

VІ. Інформація про домашнє завдання.

Учні 7 класу, які отримали низький та середній рівень знань отримують завдання: повторити вивчений матеріал. Учні з оцінками достатнього рівня – повторити той матеріал, в якому допускали помилки, а учні, які отримали оцінки високого рівня, домашньої роботи не отримують не мають (за бажанням можуть скласти завдання до «Куточка розумника»)