тести грушевський

Тести з курсу «Історія української журналістики»Тема «Михайло Грушевський в історії української публіцистики»

підготувала студентка групи Ж-31

Хом’як Леся

В які державі Грушевський жив та був головою Наукового товариства ім. Т. Шевченка (НТШ) до початку революції 1905-1907 років?

а) Росія; б) Австро-Угорщина; в) Франція

Яку назву мала перша в Росії щоденна газета, яку заснував Грушевський? а)«Рада»; б) «Літературно-науковий вісник»; в) «Діло»

Разом із яким діячем Грушевський утворив у Києві нелегальну міжпартійну громадсько-політичну організацію — Товариство українських поступовців (ТУП)?

а) І. Франко б) С. Єфремов; в) М. Драгоманов

Яку назву мала збірка, яку Грушевський видав у Києві у 1906 році, зібравши у ній всі статті, які він раніше публікував в російських газетах ліберального спрямування?

а) «З біжучої хвилі»; б) «Те, що пустили»; в) «Вибрав найкраще»;

Коли і якому виданні Грушевський почав публікувати свої статті, в яких було визначено актуальні завдання українського національного руху, до прикладу назви статей: «Звідки пішло українство?», «Хто такі українці і чого вони хочуть?», «Чи Україна тільки для українців?» та інш.?а) липень 1910, «Літературно-науковий вісник»; б) березень 1917, «Нова Рада» в) січень 1905, «Записки НТШ»

Прояви якого явища Грушевський вважав національним злочином, при цьому проголошуючи наступні слова: «Україна не тільки для українців, а для всіх, хто живе на Україні, а живучи, любить її, а люблячи, хоче працювати для добра краю та його людності, служити їй, а не оббирати, не експлуатувати для себе»?

а) відверте заперечення діяльності Центральної Ради; б) шовінізм; в) ліберальна діяльність щодо в межах тодішньої ситуації

Яке видання залишалося головним рупором громадсько-політичної діяльності М.Грушевського впродовж 1907 – 1914 рр. не зважаючи на те, що його праці з’являлися в українських газетах «Рада», «Діло», «Село», а також у російських періодичних виданнях?

а) «Записки НТШ»; б) «Український вісник» в)«Літературно-науковий вістник»

Яку назву мала збірка статей Грушевського створених в період з весни 1917-го до весни 1918-го років?а) «Гадки та мрії»; б) «Нові перспективи»; в) «На порозі Нової України»Разом із яким літературним та громадським діячем Грушевський привертає міжнародну увагу до україністики?

а) М. Драгоманов; б) І. Франко; в) Д. Донцов

У скількох томній збірці зібрані усі твори Михайла Грушевського?

а) 50-томне зібрання; б) 20-томне зібрання; в) 30-томне зібрання