Структура курсу (2)

КУРС «РЕЛІГІЄЗНАВСТВО»

Відвідування лекцій: за умови пропусків без поважної причини більше 4 лекцій – автоматичний талон №2. Контроль відвідуваності ведуть старости підгруп. На великих потоках (в кілька груп) контроль відвідування лекцій ведуть старости, семінарів – викладачі. Умови допуску – аналогічні до вказаних вище.

Музичні ілюстрації: на кожній лекції буде прослухано композицію (всього 8), яка співвідноситься тематично.

Десятим питанням аналітичного характеру буде розгляд студентом оповідання (12 обов’язкових для прочитання). У першому та другому тестуваннях присутні по 6 варіантів.

Перелік оповідань:

Блок першого тестування:

Віктор Пєлєвін «Оружие возмездия»

Стівен Кінг «Секційна зала номер 4»

Дмітрій Биков «Можарово»

Віктор Пєлєвін «Тхагі»

Стефан Цвейг «Очі вічного брата»

Акутагава Рюноске «Пекельні муки»

Блок другого (залікового) тестування:

Хорхе Луїс Боргес «Роза Парацельса»

Хорхе Луїс Боргес «Євангеліє від Марка»

Анатоль Франц «Прокуратор Юдеї»

Михайло Коцюбинський «Під мінаретами»

Брет Хемонд «Сільські покійники»

Гарі Гарісон «Смертельні муки прибульця»

Таблиця залікової успішності:

Робота на семінарах: для допуску до залікового тестування поточна успішність повинна перевищувати 26 балів.

Від 26 до 30 балів – окрім залікового тестування, передбачено музичний диктант.

Від 31 до 44 – написання залікового тестування (модуль №2).

Від 45 – автоматична оцінка (результат заліку отримуємо внаслідок множення на 2).

Орієнтовна тематика доповідей на семінарських заняттях:

Тема 1: Вступ у дисципліну.

Поняття релігії. Релігія та міф. Релігія і наука. Функції релігії. Таємні товариства. Поняття віри. Підходи до релігії: марксизм, фройдизм, структуралізм, феноменологія релігії, соціологія релігії тощо.

Тема 2: Первісні форми релігії

Фетишизм. Тотемізм. Анімізм. Шаманізм. Неошаманізм (вчення К.Кастанеди). Релігія Вуду. Мольфарство в Україні. Поняття магії. Поняття космології та есхатології. Психоактивні речовини в історії релігії. Поняття табу. Значення ініціації.

Тема 3: Давні релігії Єгипту та Месопотамії. Національні релігії (кельти, германці, Доколумбова Америка, греки, слов’яни)

Єгипетські боги та їхні функції. Міф про Озіріса. Функції сакральної архітектури: піраміди у світі. Поняття жертвопринесення. Людські жертвопринесення. Боги Межиріччя та їхні функції. Міф про Гільгамеша. Культ Мардука. Уявлення про потойбіччя в релігіях світу. Боги кельтів та германців. Криваві боги ацтеків. Конкістадори та Кецалькоатль. Ритуальний «футбол» тубільців Центральної Америки. Грецьки та римські боги. Слов’янський пантеон та особливості релігії.

Тема 4: Релігії Сходу (Індія, Китай, Японія, Іран)

Поняття психопрактики: йога, цигун, медитація, спів мантр тощо. Поняття варни та касти в Індії. Боги індусів. Неоіндуїзм. Поняття аскези. Тантризм. Релігія джайнів. Поняття карми, сансари та мокші. Релігія воїнів – сикгізм. Біографія Магатми Ганді. Даоські практики Китаю. Алхімія та бойові мистецтва. Японські камі: живі боги. Культ імператора. Зороастризм. Боги Давнього Ірану та кінець світу.

Тема 5: Світові релігії: буддизм

Біографія Будди. 4 Шляхетні Істини. Вчення про анатмаваду та мінливість усього світу. Поняття карми. Палійський Канон. Тгеравада та її особливості. Школи Магаяни в Індії, Китаї та Японії. Чань (дзен) буддизм. Історія Шаоліню. Бусідо – кодекс самураїв. Японське мистецтво ікебани, чайної церемонії та сади каміння. Тибетський буддизм на Заході. Буддизм в Україні.

Тема 6: Юдаїзм та християнство

Священні книги юдеїв. Напрями юдаїзму. Хасиди. Пророки в історії юдеїв. Секти та лжемесіанські рухи. Проблемність біографії Ісуса Христа. Громади есеїв. Нагірна проповідь. Значення діяльності апостола Павла. Канонічні та апокрифічні Євангеліє. Перші Собори. Велика схизма. Особливості католицизму та православ’я. Хрестові походи. Інквізиція. Поняття одержимості та екзорцизм. Протестантизм.

Тема 7: Світові релігії: іслам

Біографія Мухамеда. Передумови формування нової релігії. Впливи на Мухамеда інших вчень. Коран. Хадіси. Віровчення ісламу. Поняття джихаду. 5 стовпів віри. Іслам та тероризм. Напрями в ісламі. Ваххабіти та політичний іслам. Свята мусульман. Суфії.

Тема 8: Новітні релігійні течії

Тема 9 (?):